Supplies - 578236-2021

12/11/2021    S220

România-Pitești: Echipamente medicale

2021/S 220-578236

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 201-522337)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Număr naţional de înregistrare: 4122205
Adresă: Strada: ALEEA SPITALULUI, nr. 36
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110114
Țară: România
Persoană de contact: TUDOSE LAURENTIU
E-mail: achizitii_spital_arges@yahoo.com
Telefon: +40 248287150
Fax: +40 248287202
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjupitesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru furnizare- Dotare cu aparatura si echipamente medicale pentru Corp Cladire Nou - III la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - 25 loturi

Număr de referinţă: 4122205_2021_ PAAPD1314627.
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru - Dotare cu aparatura si echipamente medicale pentru Corp Cladire Nou Ia Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - 25 loturi coform documentatiei de atribuire

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 201-522337

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Lot nr.: 1-25
În loc de:
Data: 18/11/2021
A se citi:
Data: 02/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Lot nr.: 1-25
În loc de:
Data: 18/11/2021
A se citi:
Data: 02/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Lot nr.: 1-25
În loc de:
Data: 18/03/2022
A se citi:
Data: 01/04/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: