Supplies - 5783-2021

08/01/2021    S5

Poland-Warsaw: Antiseptics and disinfectants

2021/S 005-005783

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 237-582890)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: ul. W. K. Roentgena 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-871
Country: Poland
Contact person: Justyna Petrykowska
E-mail: Justyna.Petrykowska@pib-nio.pl
Telephone: +48 225709454
Fax: +48 225709454
Internet address(es):
Main address: www.pib-nio.pl
Address of the buyer profile: www.pib-nio.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji, nr PN-257/20/JP

Reference number: PN-257/20/JP
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji (5 pakietów), które zostały szczegółowo określone w załącznikach nr 1.1–1.5 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 237-582890

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 12/01/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 19/01/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 12/01/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 19/01/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: