Építési beruházás - 579153-2020

Submission deadline has been amended by:  21423-2021
02/12/2020    S235

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 235-579153

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 304520582
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944072020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944072020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Göcseji Falumúzeum fejl. I. ütem kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000944072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Göcseji Falumúzeum fejlesztésének 1. megvalósítási ütem kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg 6555/1 hrsz., 6555/2, 6556/2 hrsz., 0548/1 hrsz., 6581/10 hrsz, 6581/11 hrsz., 6524 hrsz., 6523 hrsz., 6557 és 6581/4 hsz. alatt

Részletezés a II.2.14) További információk pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A fejlesztés a falumúzeum (skanzen) következőkben részletezett projekt elemeit, közművesítést, park és útépítési munkát, valamint kapcsolódó infrastruktúra építési munkákat tartalmaz. Megh. paraméterek: A Falumúzeum fejlesztés projektjét ajánlatkérő (AK) 3 ütemre bontja,melyet az ütemezési helyszínrajz tervlapon ábrázolt. I.megvalósítási ütemben megvalósuló elemek: Ép-ek, kert, kültéri kamera rendszer:

6555/1, 6524 és 6556/2 hrsz-ú telken. Közművek, út: 6555/1, 6524, 6523, 6556/2 és 0548/1 hrsz-ú telken. Telken kívüli útép.: hrsz.. 6555/2, 6581/4, 6581/10, 6581/11, 6557, szükséges csomópont kialakítása.

A fejl-i program keretében a meglévő irodaépület felújításra kerül. A felújítás keretében a belső terek átalakítása, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti és épületvillamossági felújítás készül.

Az irodaépület nettó alapterülete 159,69 m2. Főép. rendeltetése: szolgáltató, oktatási és vendéglátó épület, nettó alapterület 797,59m2. A tervezett épület egy déli nyeregtetős szárnyból, egy k.ponti fogadó-torony egységből, egy keleti nyeregtetős szárnyból és ehhez fűződő rendezvénypajtából épül fel. A tervezett főbejárat hangsúlyos toronykialakítással lett tervezve. Az épület hagyományos szerkezeti módszerrel lett tervezve. Homlokzati és hosszfőfalas, anyagában fokozottan hőszigetelt korszerű téglafalazattal, sávalapokkal. Födémei, gerendái monolit vasbeton szerkezetűek, tetőszerkezete hagyományos fa és rétegragasztott fa szerkezetűek.

A Hencz-malom műemlék védett épület. Hencz-malom belső technológiai felújítása, új őrléstechnológia, teljes malomberendezés felújítása, új Sagebin rendszerű alulcsapott vízikerék építése, új zsiliprendszer és hozzátartozó kezelőhíd építése, új malomkeréktengely készítése, új malomcsatorna készítése, új szabadvíz csatorna készítése, külső nagyfogaskerék felújítása, Király tengely csapágytartó elkészítése, malomkerék tengely kétoldali csapágytartó elkészítése a szabadvíz csatorna oldalára. A malom homlokzatainak-, nyílászáró szerkezeteinek felújítása, héjazatának pótlásos javítása befejeződött. A belső technológiai felújítás során a már elkészült külső felújítást meg kell védeni - sérülés esetén javítani.

MAORT mérnök ház és 11 MAORT munkásház: Az épület funkciójában megegyezik a mintául szolg.épülettel, de a valóságban múzeumi kiállítótárgyként kezelendő. A MAORT mérnök ház nettó alapterülete 145,17 m2, a MAORT munkásház nettó alapterülete 55,56 m2.

Az ép. falszerkezetét eredeti anyagokból kell megépíteni (tömör tégla falazat, fa szerkezetű födém, fedélszék), meghagyva a br. falvastagsági méreteket. A talajjal érintkező rétegrend (nem látszó szerkezet), mai elvárásoknak megfelelő rétegrendű lesz, figyelembe véve a talajvíz állapotokat.

Szerviz ép.: A meglévő homlokzati anyagok maradnak. A tetőhéjazat tisztítása, a homlokzati falfelületek festése, meglévő nyílászárók felújító mázolása, a belső fal- és mennyezetfelületek festése tervezett. A szerviz épület nettó alapterülete 93,65 m2.

Megl. foglalkoztató épület: A fejlesztési program keretében a meglévő foglalkoztató épület felújításra kerül. A foglalkoztató épület nettó alapterülete 141,93 m2. Alaprajzi ért-ben új vizesblokkal bővül a földszint, a jelenlegi fémlemez fedés cserépre kerül lecserélésre.

Mosóház: A tervezett ép. teherhordó tömör téglafalakkal épül. A fesztáv 2,5 méter. Tervezett tetőszerkezet hagyományos fa fedélszék.A mosóház ép. nettó alapterülete 6,25 m2.

Mari ház:A Mari ház jelenleg is megtalálható a múzeum területén, a 0548/1 hrsz. telken a Finnugor Néprajzi Park tagjaként.Az épület elbontásra és a 6555/1 telken újra felépítésre kerül. A Mari ház épület nettó alapterülete 193,87 m2. Új szerkezetként csak az alapozás jelenik meg.

Víziközmű ellátás: A Falumúzeum jelenleg meglévő DN100/ac vízbekötése kiváltásra kerül D110/KPE csőre. Az ép-ek szoc. vízellátására új ivóvízhálózat kerül kialakításra D63/KPE csőből, a tervezett és meglévő úthálózathoz igazodva. Az épületek oltóvizének biztosítására új tűzivízhálózat kerül kiépítésre D110/KPE csőből, 2 db új tűzcsappal. A vízellátás biztosítására 901 fm új vezeték kerül kiépítésre. A keletkező szennyvizek a malom és a meglévő fogadóép. közötti zöldterületen elhelyezésre kerülő központi szennyvízátemelőnél kerülnek összegyűjtésre. A szennyvízátemelő kapacitása 30 m3/nap. Az átemelőtől D63/KPE nyomóvezetéket kell kiépíteni a szennyvíznyomóvezeték végpontjáig.A fogadó épület és hozzá kapcs. burkolt felületek, valamint a parkolók csapadékvíz-elvezetése D200 ill. D315/KG-PVC csőből épült zárt csatornahálózattal történik. A csapadékvíz és szennyvízelvezetés biztosítására 1157 fm új vezeték kerül kiépítésre.A Falumúzeum belső területén a csapadékvíz elvezetése továbbra is nyílt árkokkal történik, befogadó a területen keresztül húzódó Holt-Zala.

Villamos ell.:A Falumúzeum villamos energia ellátása érdekében új transzformátor állomás és mért belső hálózat kiépítése szüks. I. építési ütem villamosenergia igény:345 kVA.

Terv. parkolók száma: 92 db. Terv. új parkoló terület: 61 db személygépkocsi 2 db akadálymentes és 2 db elektromos töltővel, buszparkolók száma 3 db. A 6556/2 hrsz telekre, az iroda épület elé: 6 db személygépkocsi parkoló, 6555/1 hrsz. telekre a meglévő garázs elé 6 db személygépkocsi parkoló épül.

Közlekedés: Az északi tehermentesítő út és a Falumúzeum utca meglévő csomópontját át kell építeni.A Falumúzeum tervezett belső átalakításai folytán (új és/vagy áthelyezett épületek) a meglévő parkolók és főbejárat elbontásra kerül, továbbá a jelenlegi kerítésen belüli közlekedési létesítmények is átépülnek.A tervezett átépítés során 6867 m2 (ebből 1996 m2 térkő és 4901 m2 aszfalt burkolat) út és parkoló kerül kialakításra.

Kertészet:A Falumúzeum területén 28 376 m2-en füvesítés, 212 db új fa ültetés és utcabútorok elhelyezése kerül kialakításra.

Gyengeáramú rsz-ek:Az ép-ben strukturált hálózat, vagyonvédelmi rsz., épülethangosítási rsz., térfigyelő rsz., telefonközpont, valamint vizuáltechnika, az épületeken kívüli ter-en térfigyelő rsz. és optikai gerinckábelezés kerül kiépítésre. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan ktgvetést a műszaki dok. tartalmazza. AK a 321/2015. Kr. 46.§(3) bek. alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghat. gyártmányú, eredetű, típusú dologra, elj-ra,tev-re,személyre, szabadalomra, v védjegyre való hiv. csak a tárgy jellegének egyértelmű meghat. érdekében történt és a megnev. alatt azzal egyenértékűt kell érteni.

Vállalkozó feladata az ideiglenes parkoló és az ideiglenes bejáratig kiépítendő járda zuzalékolása, és a múzeum és látogatói részére a ktgvet-ben szereplő konténerek biztosítása.

Opciós tételként a Czupi csárdáról további információ jelen felhívás II.2.11. pontjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0- max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati idon felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Építésszervezési terv / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 6.1. Építésszervezési terv: Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6.2. Építésszervezési terv: Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Czupi-csárda (múzeumi bolt és vendéglátó épület): részletes felmérési terv alapján új anyagokból valósul meg. A pince kapu és egyéb kiegészítő szerkezetek áttelepíthetők. A falszerkezet nagyméretű téglából készül, meghagyva a bruttó falvastagsági méreteket. A talajjal érintkező szerkezet mai elvárásoknak megfelelő. Fűtés nem készül, elektromos temperálásra lehetőséget kell biztosítani.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

— A II.2.5) pontban meghatározott "Ár szempont" részletezése:

Nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (HUF) Súlyszám: 60

Opciós tételek díja (nettó HUF) Súlyszám: 5

— A II.2.7) ponthoz: AK rögzíti, hogy a teljesítési határidőt a munkaterület átadás-átvételétől kell számítani. Munkaterület átadása: Az építési területen a beruházás megvalósításához szükséges munkaterület egy ütemben kerül átadásra. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel határideje nem számít bele. Kötbérterhesnek a szerződés tervezetben rögzítettek szerint az 50 %-os készültség, a hibajavítási határidő és a véghatáridő minősülnek,

— Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. AK rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt (AT) terhelik,

— A II.2.3) pontban a teljesítés helyének részletezése:

8900 Zalaegerszeg 6555/1 hrsz., 6555/2, 6556/2 hrsz., 0548/1 hrsz., 6581/10 hrsz, 6581/11 hrsz., 6524 hrsz., 6523 hrsz., 6557 és 6581/4 hsz. alatt

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6555/2 hrsz. alatti ingatlan, mely beolvadt a 8900 Zalaegerszeg belterület 6555/1 hrsz. alatti ingatlanba,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6555/3 hrsz. alatti ingatlan, mely leválasztásra került a 8900 Zalaegerszeg belterület 6555/1 hrsz. alatti ingatlanból,

— 8900 Zalaegerszeg külterület 0548/1 hrsz. alatti ingatlan, mely területváltozás, majd belterületbe vonás után 8900 Zalaegerszeg belterület 7718 hrsz. alatti ingatlanként került nyilvántartásra, majd beolvadt a 8900 Zalaegerszeg belterület 6555/1 hrsz. alatti ingatlanba,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6557 hrsz. alatti ingatlanból kialakult 6557/1, 6557/2, 6557/3, 6557/4 hrsz. alatti ingatlan,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6556 hrsz alatti ingatlanból kialakult 8900 Zalaegerszeg belterület 6556/1 és 6556/2 hrsz. alatti ingatlan,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6581/10 hrsz alatti ingatlanból kialakult 6581/42 és 6581/43 hrsz. alatti ingatlan,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6581/11 hrsz. alatti ingatlan,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6524 hrsz. alatti ingatlan,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6523 hrsz. alatti ingatlan,

— 8900 Zalaegerszeg belterület 6581/4 hrsz. alatti ingatlan.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód:

ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ATnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Ig. mód:

SZ1) A Kbt.65.§(1) bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1) bek. a) pontja és 26.§(2) bek.-e és a 322/2015. Kr. 21.§(1) bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben az építőipari kivitelezési nyilvántartásban nem szerepel(nek).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 3. § (3)-(5) bek. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Kr. 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontokban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

P1) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját közvetlenül megelőző, 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes, és a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr.19.§ (1) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

Ha AT a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) - P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 900 000 000,- Ft-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevétele pedig nem érte el a 700 000 000,- Ft-ot.

P2) Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje beszámolójának eredménykimutatása az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet tekintve egy évnél több évben negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 700 000 000,- Ft-ot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre [P2) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

ATnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATtől.

M1) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján be kell nyújtania a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott, a közbeszerzés tárgya (kivitelezési munkák) szerinti.igazolást/igazolásokat a következő tartalmi követelményekkel:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve,

b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hónap, nap részletezettséggel,

f) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.

M2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek.szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:

1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

— a szakember végzettsége,

— a szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (adott esetben, amennyiben az ajánlattételkor még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal),

— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkeznie a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M1)1 legalább 1050 m2 nettó alapterületen megvalósult épületen vagy épületeken végzett építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési referenciát, amely tartalmazott szerkezetépítési és/vagy építészeti munkákat, illetve épületgépészeti és elektromos szerelési munkákat, valamint tartalmazott térfigyelő és/vagy kamerarendszer kiépítést is.

M1)2 1 db, egy szerződés keretében teljesített, épülethez kapcsolódó út és/vagy parkoló, és/vagy közmű építési és környezetrendezési, és/vagy parképítési munkát.

M1)3 legalább 1 db, műemlék épületen végzett felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkát.

Az M1)1 pontban felsorolt követelményeknek való megfelelés legfeljebb kettő szerződésből teljesíthető.

Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23.§ (1)- (2) bekezdése alapján jár el.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-É-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér (1 %), maximuma 20 naptári napra eső összeg/meghiúsulási kötbér (30 %)/szerződésszegési kötbér(20e Ft, max: 10M Ft), jótállási kötelezettség (24 hó), teljesítési bizt.(5 %)/jólteljesítési bizt. az első 12 hóra 5 %, a második 12 hóra 2,5 %, előleg visszafizetési bizt. (75M HUF felett). AK tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az AK követelésének kielégítésével csökken, nincs az ATnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására

Vonatkozó kötelezettsége. ATnek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Nyertes AT a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni, a 75M HUF-ot meghaladó előlegösszegre előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az előleget AK az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ATnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. AK a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg elszámolásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.

Nyertes AT a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, 9 (kilenc) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani a szerződés tervezet szerint. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése, valamint az (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 32/A §-a és 32/B. §-a, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai

Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Nyertes ajánlattevő köteles MSZ 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.

A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/01/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/01/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. december 15. 12:00 óra. Találkozás helye: 8900 Zalaegerszeg 6555/1 hrsz-ú ingatlan (Falumúzeum)

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat, a 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.

4) A III.1.2. és a III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. és 2. értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 3-5. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az ”építésszervezési terv” (6. ért. részszempont) értékelése a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.

6) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 10 000 000,- HUF/káresemény, és legalább 100 000 000,- HUF/kárév.

7) Az AF III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

11) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes ATvel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) Amennyiben AT a felolvasólapon a 3-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1- M2)3. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 3-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

15) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

16) A részajánlattétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy építési engedély alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény kulcsrakész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. Sem az építési engedélyezési tervdokumentációt, sem a kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

17.) Az ajánlathoz csatolni kell projekttervet, amely műszaki ütemtervből és a pénzügyi ütemtervből áll. A projektterv tekintetében a KD iránymutatást ad. Az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatályba lépésére aktualizálni kell.

18.) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

19.)A tartalékkeret és felhasználásának módja, 322/2015.(X.30.) Kr. 20.§(3)bek: A kivitelezésre jutó nettó váll.díj 10 %-ának megfelelő mértékű, részletesen:szerz. tervezetben.

20)Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának

Határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

21) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

22) Nyertes ATnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

23) ATnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló AT-i nyilatkozat, az építésszervezési terv.

24) További információkat a KD tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2020