The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 580054-2021

12/11/2021    S220

Poland-Świdwin: Refuse and waste related services

2021/S 220-580054

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 198-516817)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
National registration number: 6721759451
Postal address: ul. Połczyńska 32
Town: Świdwin
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 78-301
Country: Poland
E-mail: 21blt.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261533509
Internet address(es):
Main address: www.21blt.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, gastronomicznych i medycznych

Reference number: ZP/47/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

c) odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

d) odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 09.

Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 a, b, c do SWZ – Projekt umowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 198-516817

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: IV 2.6
Instead of:
Date: 07/02/2022
Read:
Date: 14/02/2022
VII.2)Other additional information: