Építési beruházás - 580122-2019

06/12/2019    S236

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 236-580122

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 190-463035)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Telefon: +36 72421700
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tettyeforrashaz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás víziközmű felújításra

Hivatkozási szám: EKR000641252019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig), hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.

A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.

Ajánlatkérő a jelen, – a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó – keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/12/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 190-463035

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm

M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm

M.1.3/ legalább min 20 000 m2 közmű építéshez kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,

Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.

A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.

A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.

Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.

Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Helyesen:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm

M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm

M.1.3/ legalább min 20 000 m2 közmű építéshez és / vagy rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,

Az M.1.1./ – M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.

A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.

A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.

Az M.2.1./ – M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.

Az M.2.1./ – M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 05/02/2020
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban
A következő helyett:

60

Helyesen:

2

Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 05/02/2020
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF (tízmillió forint).

Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.

5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott

Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.

7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)

9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416

Helyesen:

1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF (tízmillió forint).

Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.

5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott

Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.

7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)

9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

A közbeszerzési dokumentum I. fejezet 7. pontban rögzítettek folytatásaként:

27. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, figyelemmel a megkötendő keretmegállapodás jellegére.

A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 10.12.2019 napja 9.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.