Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 5810-2021

08/01/2021    S5

Česko-Praha: Zaměstnanecké oděvy

2021/S 005-005810

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 146-358854)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha
Národní identifikační číslo: 00064581
Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: zakazky@mppraha.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mppraha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VZ 90920 - Dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Spisové číslo: 90920
II.1.2)Hlavní kód CPV
18110000 Zaměstnanecké oděvy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/01/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 146-358854

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/03/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 02/02/2021
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 22/03/2021
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: