Supplies - 582956-2020

Submission deadline has been amended by:  13971-2021
04/12/2020    S237

Poland-Kędzierzyn-Koźle: Antiseptics and disinfectants

2020/S 237-582956

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
Postal address: ul. 24 Kwietnia 5
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 47-200
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Kozioł
E-mail: przetargi@e-szpital.eu
Telephone: +48 774062566
Internet address(es):
Main address: www.e-szpital.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 12 zadań częściowych

Reference number: AZ-P.2020.33
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe – załączniki nr 2/1 do 2/12 do SIWZ.

2. Zamówienie zostało podzielone na 12 zadań opisanych w pkt 3.2 SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 346 336.20 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach-dezynfektorach i do dezynfekcji zanurzeniowej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach-dezynfektorach i do dezynfekcji zanurzeniowej – wg. zał. 2/1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 620,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do pielęgnacji narzędzi i powierzchni stalowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do pielęgnacji narzędzi i powierzchni stalowych – wg. zał. nr 2/2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 374.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 120,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry rąk i ciała

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry rąk i ciała – wg. zał. nr 2/3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 730.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 250,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, szczepieniami, iniekcjami, do dezynfekcji błon śluzowych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, szczepieniami, iniekcjami, do dezynfekcji błon śluzowych – wg. zał. nr 2/4 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 189 135.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 050,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych – wg. zał. 2/5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 800,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego – wg. zał. 2/6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 616.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 390,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego – wg. zał. 2/7 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 522 746.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 8.450,00 PLN.

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego i narzędzi chirurgicznych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego i narzędzi chirurgicznych – wg. zał. 2/8 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 080.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 90,00 PLN.

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego – wg. zał. 2/9 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 117 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 850,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu USG i optyk

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu USG i optyk – wg zał. 2/10 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 62 875.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa gazików i chusteczek do dezynfekcji skóry

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa gazików i chusteczek do dezynfekcji skóry – wg. zał. 2/11 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 113 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 830,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do pielęgnacji cewnika moczowego

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa preparatów do pielęgnacji cewnika moczowego – wg. zał. 2/12 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 880.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 140,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— kara umowna – 20 %,

— termin reklamacji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/01/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/01/2021
Local time: 08:15
Place:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Zaopatrzenia i zamówień publicznych – pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem platformy zakupowej:

www.platformazakupowa.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

24 miesiące.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty:

1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

2. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedni formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2/1 do 2/12 do SIWZ (na oferowane zadania) – dokument ma umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XVI SIWZ;

3. wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (jednolity europejski dokument zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1 SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;

4. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 13.2 ust. 4 (dla zadań 3–12);

5. zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);

6. oryginał gwarancji/poręczenia (jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

7. pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);

8. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.5 pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

21.5. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/12/2020