Szolgáltatások - 58305-2019

06/02/2019    S26

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2019/S 026-058305

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 704897530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.newdanubebridge.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÚJ DUNA-Híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

Hivatkozási szám: EKR000281092018
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok: Budapest

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai, hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)

— vázlattervek, modellezések elkészítése

— intézkedési tervek

— építési engedélyezési tervek elkészítése

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése

— árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlatkérő a tervezési programban opcionális elemeket is meghatározott, amelyekre kötelező ajánlatot tenni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes köv. a Műszaki leírás tart.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 939 915.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest II. kerület, Horvát u. 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dél-Budapestnek szüksége van egy új hídra. Ez régi adósság, hiszen Csepel és Budapest 1.1.1950-jei egyesülése óta – azaz immár közel 70 éve – nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a XXI. kerület között. A Megyeri híd 2006-os átadását követően a most délen következik egy – villamospályát is tartalmazó – új híd, hogy összekapcsolódjon Dél-Pest, Észak-Csepel és Dél-Buda. Felépülését követően kelet-nyugati kapcsolatot teremt a külső kerületek között, radikálisan javítva ezzel a megközelítését és egyben napi 55 ezer autóval tehermentesítve a belvárosi hidak, napi hatezer gépkocsival pedig az Üllői út és más bevezető utak forgalmát. A híd tervezőjének kiválasztása nemzetközi tervpályázaton történt, amelyen számos neves külföldi és magyar tervezőiroda vett részt.

A közbeszerzési eljárás nyertesének feladata az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok:

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai, hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)

— vázlattervek, modellezések elkészítése

— intézkedési tervek

— építési engedélyezési tervek elkészítése

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése

— árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlatkérő a tervezési programban opcionális elemeket is meghatározott, amelyekre kötelező ajánlatot tenni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződéstervezet 1. sz melléklete (Tervezési program) szerinti feladatokra ajánlatkérő opciós ajánlatot kér.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.7) pontban feltüntetett összeg az alábbi tételekből áll: az új déli Duna-híd teljes építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésének ára: 10 658 784 EUR - az opciós rész ára: 2 281 131 EUR

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

Ajánlatkérő által lefolytatni tervezett eljárás minden elemében megfelel a Kbt. 98. § (5) bekezdésében foglalt feltételrendszernek, tekintettel az Európai Unió Hivatalos lapjában 2017/S 120-243180 számon megjelent tervpályázati kiírás, a tervpályázati dokumentáció előírása, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018/S 087-196111 számon megjelent eredményhirdetés tartalmára.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Duna-híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Buro Happold Ltd
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62330503
Postai cím: Lower Bristol Road 230
Város: Bath
NUTS-kód: UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Postai irányítószám: BA2 3DQ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: edmund.metters@burohappold.com
Telefon: +44 2079074315
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UN Studio B.V.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95196547
Postai cím: Amsterdam 113
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL329 Groot-Amsterdam
Postai irányítószám: 1073AX
Ország: Hollandia
E-mail: m.kors@unstudio.com
Telefon: +31 205702040
Fax: +31 205702041
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 939 915.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.2.4) ponthoz:

Dél-Budapestnek szüksége van egy új hídra. Ez régi adósság, hiszen Csepel és Budapest 1.1.1950-jei egyesülése óta – azaz immár közel 70 éve – nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a XXI. kerület között. Beszédes az a tény is, hogy a Duna belvárosi szakaszán csaknem kilométerenként van egy híd, miközben a Duna alsóbb, Csepelt is magában foglaló szakaszán 15 kilométeren át nincs átkelési lehetőség. Az új híd építéséről az akkori Fővárosi Közgyűlés már 1993-ban döntött, ám erre eddig nem jutott pénz.

A Kormány orvosolni akarja ezt az áldatlan helyzetet, ezért – Tarlós István kezdeményezésére – Budapest Főváros Önkormányzata egyetértésével úgy döntött, meg kell kezdeni egy új, villamosközlekedéssel együtt 2×3 sávos Duna-híd előkészítését és tervezését.

Jelenleg az Árpád-, és a Rákóczi-hidak között naponta 440 ezer gépjármű halad át, az Új déli Duna-híd tehát egy 10 százalékos forgalomcsökkentést eredményez, a XXI. kerület és a XI. kerület központja közötti átlagos menetidő 20 percről 14 percre csökken, és kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a közlekedés, a Petőfi- és Rákóczi hidak körüli zsúfoltság elkerülhetővé válik a csepeliek számára.

A leendő új budapesti Duna-hídnak jelentős városarculat-formáló szerepe is van, hiszen meghatározza Budapest déli területeinek városképét, lakóinak életminőségét. A híd megvalósítása ezért nemcsak nemzedékeken átívelő lehetőség, de ezzel együtt járó felelősség is, amellyel jól kell tudni élni. Erre figyelemmel a kormány egyetértett azzal, hogy a híd tervezőjét – budapesti híd tekintetében, 1894 óta először – nemzetközi tervpályázat keretében válasszák ki. A nemzetközi tervpályázatra 17 pályamű érkezett. Az első díjat – és így az új, 2x3 forgalmi sávos, villamosközlekedésre is alkalmas híd megtervezésének lehetőségét a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó UNStudio, Buro Happold Engineering alkotta konzorcium nyerte.

Az új déli Duna híd megteremtheti a már nagyon hiányzó, gyors és közvetlen összeköttetést a főváros aranytartaléka, Csepel és térsége, valamint a szomszédos budai és pesti kerületek között, amely elképzelést a ’80-as évek óta szakmai egyetértés övez. Ezzel nem csupán a közvetlenül érintett kerületek lakosainak lesz majd élhetőbb városrészük, hanem a fővárosiaknak is. Az új híd napi 55 ezer autóval tehermentesíti a túlzsúfolt belvárosi hidakat, az Üllői út forgalmát pedig napi hatezer gépjárművel csökkentheti, így minden Budapesten közlekedő érezheti majd a forgalom csökkenését.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/02/2019