A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 584277-2021

16/11/2021    S222

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 222-584277

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ceglédi GULÁG-GUPVI Múzeum, Emlékhely kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000134352021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Ceglédi GULÁG-GUPVI Múzeum és Emlékhely kivitelezése” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 699 375 994.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2700 Cegléd, Szolnoki út, helyrajziszám: 2631/38 és 2631/57

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A teljesítés helye:

2700 Cegléd, Szolnoki út, helyrajziszám: 2631/38 és 2631/57

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Tervezéssel érintett épület nettó hasznos alapterülete: 1893,2 m2 (Telek terület: 2292 m2, összes telek terület: 5936 m2)

Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Ceglédi GULÁG-GUPVI Múzeum és Emlékhely kivitelezése” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A beruházás során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:

1) 1880,71 m2 nettó szintterületű épület felújítása szeparálható előadó termekkel

2) Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 4000 m2

3) Glettelés, diszperziós festés 2660 m2

4) Vasbeton készítése 178,9 m3

5) Betonacél helyszíni szerelése 28,877 t

6) Hang-, hő- és vízszigetelési munkák 7429 m2

7) Parkosított felület kialakítása, növénytelepítéssel, füvesítéssel, automata locsolórendszerrel: 1135 m2

8) Növények szabadföldi telepítése gödör vagy árok ásással 2864 db

9) 1db új akadálymentes lift kialakítása

10) előadó termek kialakítása 2 db

11) 113,35 m2 felületű járható tető kivitelezése

Ajánlatkérő opcióként kéri feltüntetni 27 db gépkocsi és 15 db kerékpár parkolóhely kialakítását a költségvetésben.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 36hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 36hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcióként meg kell ajánlani a 27 db gépkocsi és 15 db kerékpár parkolóhely kialakítását. A feladatok részletesen a műszaki leírásban (építész és szakági műszaki leírásokban, tervekben, árazatlan költségvetésben) kerültek meghatározásra. Az opciós mennyiséget is - annak megrendelése esetén - legkésőbb a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni. Az opciós tételek esetében a nyertes ajánlattevő ajánlatban megadott költségvetésben részletezett árak irányadók.

Részletes leírást a szerződéstervezet tartalmaz.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 079-199202
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Ceglédi GULÁG-GUPVI Múzeum, Emlékhely kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13062233209
Postai cím: Piac Utca 53. 1/4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: egberstone@gmail.com
Telefon: +36 307460398
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 699 375 994.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építési szakterületű felelős műszaki vezetés, projektvezetés építmény gépészeti szakterületű felelős műszaki vezetés építmény villamossági szakterületű felelős műszaki vezetés parkosítási kivitelezési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4025 Debrecen, Piac Utca 53. 1/4., adószám: 13062233209

Beérkezett ajánlatok:

- Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4025 Debrecen, Piac Utca 53. 1/4., adószám: 13062233209

- STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 25873982443

- Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., Magyarország 2336 Dunavarsány, 510-es Fő Út 26., adószám: 12073601213

- EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4., adószám: 13240567242

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlátozás miatt a felhívás VI.3) További információk pontja itt folytatódik:

22) Nyertes Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

23) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF/év limitű, CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni

24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2021