Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 585367-2021

16/11/2021    S222

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2021/S 222-585367

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosító szám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jogi tanácsadási szolgáltatások az NKOI részére

Hivatkozási szám: EKR000901592021
II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés alapján "Jogi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai feladatai ellátása körében"

Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű jogi- tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni magyar, illetve adott esetben angol nyelven koncessziós témakörben, több mint 150 órát meghaladó mennyiségben a nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között.

Az ajánlattevő az ajánlatkérő szakmai feladatainak ellátása körében ellátandó általános feladatai a következők különösen:

Az egyes koncessziós tevékenységekre vonatkozó jogi- hatástanulmányok, koncessziós stratégiák kidolgozása, jogi döntés-előkészítő dokumentumok elkészítése.

Jogi tanácsadás.

Közreműködés a Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes vagy speciális jogi eljárásrend kialakításában.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (faksz) feladatok ellátása. A faksz díjazása megegyezik a magyar jogi tanácsadás óradíjával (senior szakember).

Az ágazati jogszabályok figyelembevételével egyes vagyonelemek/koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a koncesszióba adás vizsgálata, szükség szerint jogszabály-módosítási javaslatok előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában történő közreműködés.

Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárások megindításának előkészítése, közreműködés az eljárás dokumentumainak jogi előkészítésében, az eljárás lefolytatása során eseti vagy folyamatos jogi szakértelem biztosítása az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.

a Ktv, illetve Kbt. szerinti koncessziós eljáráshoz kapcsolódóan okirat ügyvédi ellenjegyzésének biztosítása, az ajánlatkérő igényétől függően az eljárás egyes elemeinek vagy egészének jogi auditálása (jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata és tanúsítása).

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 400 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 400 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés alapján "Jogi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai feladatai ellátása körében"

Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű jogi- tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni magyar, illetve adott esetben angol nyelven koncessziós témakörben, több mint 150 órát meghaladó mennyiségben a nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között.

Az ajánlattevő az ajánlatkérő szakmai feladatainak ellátása körében ellátandó általános feladatai a következők különösen:

a. Az egyes koncessziós tevékenységekre vonatkozó jogi- hatástanulmányok, koncessziós stratégiák kidolgozása, jogi döntés-előkészítő dokumentumok elkészítése.

b. Jogi tanácsadás.

c. Közreműködés a Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes vagy speciális jogi eljárásrend kialakításában.

d. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (faksz) feladatok ellátása. A faksz díjazása megegyezik a magyar jogi tanácsadás óradíjával (senior szakember).

e. Az ágazati jogszabályok figyelembevételével egyes vagyonelemek/koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a koncesszióba adás vizsgálata, szükség szerint jogszabály-módosítási javaslatok előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában történő közreműködés.

f. Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárások megindításának előkészítése, közreműködés az eljárás dokumentumainak jogi előkészítésében, az eljárás lefolytatása során eseti vagy folyamatos jogi szakértelem biztosítása az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.

g. a Ktv, illetve Kbt. szerinti koncessziós eljáráshoz kapcsolódóan okirat ügyvédi ellenjegyzésének biztosítása, az ajánlatkérő igényétől függően az eljárás egyes elemeinek vagy egészének jogi auditálása (jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata és tanúsítása).

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 400 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember Ktv. hatálya alá tartozó koncesszió(k) kapcsán szerzett szakmai tapasztalata (0-60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember Ktv. hatálya alá tartozó koncesszió(k) kapcsán szerzett szakmai tapasztalata (0-60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az alkalmassági követelményeken felüli, jogi szakvizsgával rendelkező szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és felújítására, valamint üzemeltetésére és fenntartására irányuló tevékenységre vonatkozó koncessziós beszerzési eljárás 2021. június 9. napján megindításra került, melyre tekintettel az eljárással kapcsolatos jogi tanácsadási szolgáltatások igénybevétele soron kívül szükségessé vált. A gyorsított eljárás indoka továbbá, hogy az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerének működtetésére vonatkozó koncessziós eljárás kiírásának jogszabályban meghatározott határideje 2021. március 31. volt, melynek megindítása a járványhelyzetre tekintettel elmaradt. A járványhelyzet mérséklődésére figyelemmel ezen koncessziós eljárás megindítására szintén rövid határidőn belül sor kerül, mely indokolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező jogi tanácsadói tevékenység mielőbbi igénybevételét.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 159-420604
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: NKOI/150/1/2021
Elnevezés:

Jogi tanácsadási szolgáltatások az NKOI részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító szám: 18098073243
Postai cím: Csörsz Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.simon@dlapiper.com
Telefon: +36 306540893
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 400 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

jogi tanácsadás - Simon L. Ügyvédi Iroda (1149 Budapest Egressy út 100. I/30.; 18199174242)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda

1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.

18098073-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2021