We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 585792-2021

16/11/2021    S222

Romania-Arad: Refuse and waste related services

2021/S 222-585792

Concession notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad
National registration number: 24975720
Postal address: B dul Revolutiei, nr. 81
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310130
Country: Romania
Contact person: Razvan Olimpiu Cadar
E-mail: adisigdarad@yahoo.com
Telephone: +40 0372997030/ +40 0257230188
Fax: +40 0257230188
Internet address(es):
Main address: www.cjarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100012640
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5

Reference number: 24975720_2021_PAAPD1174534
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Contractul va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare:

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale (menajere și similare), fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5

b) Colectarea deșeurilor din locuințe generate din activități de amenajare și reabilitare/reamenajare interioară și exterioară, la solicitarea generatorului de deșeu, pe bază de contracte de prestări-servicii încheiate direct cu utilizatorii serviciului;

c) Colectarea deșeurilor provenite din evenimente speciale, la solicitarea organizatorului evenimentului, pe bază de contract de prestări-servicii;

d) Colectarea deșeurilor voluminoase în campanii trimestriale sau la cererea utilizatorilor, contra cost, pe bază de contract de prestări-servicii;

e) Colectarea deșeurilor abandonate de pe domeniul public;

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 20 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractantă va răspunde tuturor clarificărilor printr-un răspuns consolidat cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 122 435 445.12 RON
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 – Zona 5: orașul Lipova și comunele: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Birchiş, Bata, Ususău, Conop, Şiştarovăţ, Zăbrani, Ghioroc, Păuliş, Bârzava

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90511100 Urban solid-refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

orașul Lipova și comunele: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Birchiş, Bata, Ususău, Conop, Şiştarovăţ, Zăbrani, Ghioroc, Păuliş, Bârzava

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 2 - Zona 5

Valoarea totală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deşeurilor din LOT 2 - Zona 5 este de 65.442.958,48 lei fara TVA, pentru o cantitate totală colectată de aprox. de 8.678,51tone anual de la populatie si 1.735,70 tone anual de la institutii publice si operatori economici, rezultand un tarif maximal compus de: 512 lei/to fără TVA pentru anul 2022, 532 lei/to fără TVA pentru anul 2023, 554 lei/to fără TVA pentru anul 2024, 575 lei/to fără TVA pentru anul 2025, 599 lei/to fără TVA pentru anul 2026, 623 lei/to fără TVA pentru anul 2027, 648 lei/to fără TVA pentru anul 2028 și 673 lei/to fără TVA pentru anul 2029

Tariful maximal compus include tariful perceput de operatorul Stației de transfer Bârzava care include contribuția pentru economia circulară și tariful de sortare, compostare, depozitare, după caz, în cuantum de:

- 304,83 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reziduale;

- 232,10 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri biodegradabile;

- 288,34 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reciclabile hârtie/carton;

- 304,55 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reciclabile plastic/metal;

- 226,55 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reciclabile sticlă.

Valoarea totală a contractului are în vedere și procentul de acoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile municipale de către organismele care implementează răspunderea extinsă a producătorului și care nu se includ în tariful maximal compus de: 512 lei/to fără TVA pentru anul 2022, 532 lei/to fără TVA pentru anul 2023, 554 lei/to fără TVA pentru anul 2024, 575 lei/to fără TVA pentru anul 2025, 599 lei/to fără TVA pentru anul 2026, 623 lei/to fără TVA pentru anul 2027, 648 lei/to fără TVA pentru anul 2028 și 673 lei/to fără TVA pentru anul 2029

Redevența pe care operatorul de colectare si transport al LOT 2 - Zona 5 o va plati Consiliului Judeţean Arad de 159.100,17 lei/an.

Formula după care se calculează tariful compus al serviciului de salubrizare este:

Tc = (0,5% x TSt) + (4,5% x TP/M) + (3% x TH/C) + (37% x TRez) + (30% x TBio),

unde:

Tc= tarif compus

TSt = tarif ofertat pentru colectare și transport deșeuri de sticlă (include tariful operatorului stației de transfer)

TP/M = tarif ofertat pentru colectare și transport deșeuri de plastic/metal (include tariful operatorului stației de transfer)

TH/C = tarif ofertat pentru colectare și transport deșeuri de hârtie/carton (include tariful operatorului stației de transfer)

TRez = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reziduale include tariful operatorului stației de transfer)

TBio = tariful ofertat pentru colectarea și transportul deșeurilor biodegradabile (include tariful operatorului stației de transfer)..

Tarifele mentionate nu includ TVA.

Tariful ofertat pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale nu poate fi mai mare decât tariful maximal compus de: 512 lei/to fără TVA, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconforme.

Ofertele care vor conține tarife care, în urma calculării tarifului maximal compus, vor depăși acest tarif, vor fi respinse ca fiind neconforme.

Valoarea maxima a tarifului compus s-a stabilit in baza Contractului de Finantare, a Studiului de Fezabilitate si a Studiului de Oportunitate aprobate prin Hotarare de Consiliu, și cu luarea în considerare a prevederilor legale incidente introduse de OUG nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019 și a actualizării planului de evoluție al tarifelor maximale suportabile conform proiectului SMIDS Arad.

Costurile de gestionare pentru pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale se acoperă exclusiv de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului fără impunerea de costuri în sarcina utilizatorilor serviciului, această componentă de cost nu intră în calculul tarifului maximal compus al serviciului, urmând a fi acoperită în baza protocoalelor/contractelor de colaborare încheiate de către ADI-SIGD Arad cu OIREP-urile

Contractul va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare:

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale (menajere și similare), fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5

b) Colectarea deșeurilor din locuințe generate din activități de amenajare și reabilitare/reamenajare interioară și exterioară, la solicitarea generatorului de deșeu, pe bază de contracte de prestări-servicii încheiate direct cu utilizatorii serviciului;

c) Colectarea deșeurilor provenite din evenimente speciale, la solicitarea organizatorului evenimentului, pe bază de contract de prestări-servicii;

d) Colectarea deșeurilor voluminoase în campanii trimestriale sau la cererea utilizatorilor, contra cost, pe bază de contract de prestări-servicii;

e) Colectarea deșeurilor abandonate de pe domeniul public;

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: 2. Nivel de asigurare a protecției mediului
  • Criterion: Pretul ofertei
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 442 958.48 RON
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 96
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect

II.2.14)Additional information

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea ADI-SIGD Arad, în cuantum este de 5% din valoarea contractului.

Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat memb... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 – Zona 2: orașul Chişineu Criş, și comunele: Mişca, Şepreuş, Sintea Mare, Zerind, Pilu, Socodor, Grăniceri, Olari, Zărand, Şimand;

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90511100 Urban solid-refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Orașul Chişineu Criş, și comunele: Mişca, Şepreuş, Sintea Mare, Zerind, Pilu, Socodor, Grăniceri, Olari, Zărand, Şimand;

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 1 - Zona 2

Valoarea totală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deşeurilor din LOT 1 - Zona 2 este de 56.992.486,64lei fara TVA, pentru o cantitate totală colectată de aprox. 7.557,88 tone de la populatie si 1.511,58 tone de la operatori economici si institutii publice, rezultand un tarif maximal compus de: 512 lei/to fără TVA pentru anul 2022, 532 lei/to fără TVA pentru anul 2023, 554 lei/to fără TVA pentru anul 2024, 575 lei/to fără TVA pentru anul 2025, 599 lei/to fără TVA pentru anul 2026, 623 lei/to fără TVA pentru anul 2027, 648 lei/to fără TVA pentru anul 2028 și 673 lei/to fără TVA pentru anul 2029.

Tariful maximal compus include tariful perceput de operatorul Stației de transfer Chișineu-Criș în cunatum care include contribuția pentru economia circulară și tariful de sortare, compostare, depozitare, după caz, în cuantum de :

- 304,83 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reziduale;

- 232,10 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri biodegradabile;

- 288,34 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reciclabile hârtie/carton;

- 304,55 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reciclabile plastic/metal;

- 226,55 lei/tonă fără TVA pentru fracția deșeuri reciclabile sticlă.

Valoarea totală a contractului are în vedere și procentul de acoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile municipale de către organismele care implementează răspunderea extinsă a producătorului și care nu se includ în tariful maximal compus de: 512 lei/to fără TVA pentru anul 2022, 532 lei/to fără TVA pentru anul 2023, 554 lei/to fără TVA pentru anul 2024, 575 lei/to fără TVA pentru anul 2025, 599 lei/to fără TVA pentru anul 2026, 623 lei/to fără TVA pentru anul 2027, 648 lei/to fără TVA pentru anul 2028 și 673 lei/to fără TVA pentru anul 2029

Revedența pe care operatorul de colectare si transport al LOT 1 - Zona 2 o va plati Consiliului Judeţean Arad de 269.646,57 lei/an.

Formula după care se calculează tariful compus al serviciului de salubrizare este:

Tc = (0,5% x TSt) + (4,5% x TP/M) + (3% x TH/C) + (37% x TRez) + (30% x TBio),

unde:

Tc= tarif compus

TSt = tarif ofertat pentru colectare și transport deșeuri de sticlă (include tariful operatorului stației de transfer)

TP/M = tarif ofertat pentru colectare și transport deșeuri de plastic/metal (include tariful operatorului stației de transfer)

TH/C = tarif ofertat pentru colectare și transport deșeuri de hârtie/carton (include tariful operatorului stației de transfer)

TRez = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reziduale include tariful operatorului stației de transfer)

TBio = tariful ofertat pentru colectarea și transportul deșeurilor biodegradabile (include tariful operatorului stației de transfer)..

Tarifele mentionate nu includ TVA.

Tariful ofertat pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale nu poate fi mai mare decât tariful maximal compus de: 512 lei/to fără TVA, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconforme.

Ofertele care vor conține tarife care, în urma calculării tarifului maximal compus, vor depăși acest tarif, vor fi respinse ca fiind neconforme.

Valoarea maxima a tarifului compus s-a stabilit in baza Contractului de Finantare, a Studiului de Fezabilitate si a Studiului de Oportunitate aprobate prin Hotarare de Consiliu, și cu luarea în considerare a prevederilor legale incidente introduse de OUG nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019 și a actualizării planului de evoluție al tarifelor maximale suportabile conform proiectului SMIDS Arad.

Costurile de gestionare pentru pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale se acoperă exclusiv de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului fără impunerea de costuri în sarcina utilizatorilor serviciului, această componentă de cost nu intră în calculul tarifului maximal compus al serviciului, urmând a fi acoperită în baza protocoalelor/contractelor de colaborare încheiate de către ADI-SIGD Arad cu OIREP-urile

Contractul va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare:

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale (menajere și similare), fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5

b) Colectarea deșeurilor din locuințe generate din activități de amenajare și reabilitare/reamenajare interioară și exterioară, la solicitarea generatorului de deșeu, pe bază de contracte de prestări-servicii încheiate direct cu utilizatorii serviciului;

c) Colectarea deșeurilor provenite din evenimente speciale, la solicitarea organizatorului evenimentului, pe bază de contract de prestări-servicii;

d) Colectarea deșeurilor voluminoase în campanii trimestriale sau la cererea utilizatorilor, contra cost, pe bază de contract de prestări-servicii;

e) Colectarea deșeurilor abandonate de pe domeniul public;

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: Nivel de asigurare a protecției mediului
  • Criterion: Pretul ofertei
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 56 992 486.64 RON
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 96
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect

II.2.14)Additional information

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea ADI-SIGD Arad, în cuantum este de 5% din valoarea contractului.

Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat memb... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions, indication of information and documentation required:

Cerinta 1 - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se vor prezenta următoarele documente:

• Declaratii pe propria raspundere (Formular nr. 3, Formular nr. 4, Formular nr. 5). Aceste declaratii vor fi completate atat de ofertant, cat si de subcontractant si de tertul sustinator declarati in oferta. Nedepunerea declaratiei de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.

Se vor atasa in mod obligatoriu, daca este cazul, Acordul De Asociere (Formular nr. 7) in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, Acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 8C) cu subcontractantul/sucontractantii desemnati si/sau ANGAJAMENT (Formular nr. 6) privind sustinerea tehnica - experienta similara a ofertantului/grupului de operatori economici.

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)valabile la termenul limită de depune a ofertei pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

• cazierul judiciar si fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv din care să reiese că ofertantul nu se află în situațiile prevăzute de art.79 din Legea nr.100/2016, valabile la termenul limită de depune a ofertei;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2) și art.84 din Legea nr. 100/2016,

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertanții străini vor prezenta orice documente edificatoare echivalente, eliberate de autorități competente din țara de origine sau din țara în care ofertantul este stabilit, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței nr.1. În conformitate cu prevedrile art.82 alin.4 din Legea nr.100/2016, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 79-81, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Cerinta 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 43 si 44 din Legea 100/2016

Modalitatea de indeplinire:

Se va depune Declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 2) în original și semnată cu semnătură olografă.

Aceasta declaratie va fi completata atat de ofertant, ofertant asociat, cat si de subcontractant si de tertul sustinator (daca este cazul). Nedepunerea declaratiei de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.

Notă: Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt:

Iustin Marinel CIONCA-ARGHIR, președinte ADI – SIGD Arad

Răzvan Olimpiu CADAR, președinte al ADI – SIGD Arad (delegare calitate de reprezentant al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Arad - presedinte ADISIGD)

Florin Adrian ȚOLEA, Director executiv ADI – SIGD Arad

Simona Lucia STAN, Director adjunct ADI – SIGD Arad

Florin TRIPON, Șef Serviciu Monitorizare

Comisia de evaluare a ofertelor

Oana Cristina TOLEA – președinte

Livius GROZDI – membru

Vlad SAS – membru

Cristina MORAR – membru

Cosmin Petrila – membru

Manuela DEHELEAN - membru

Alexandra DORIS SPATAR - membru

Anisoara PETRISOR - rezerva

Andreea Ioana BARNA (NICODIN) – rezervă

Reprezentantii membrilor in Adunarea Generala a Asociatilor

Judetul Arad prin Iustin Marinel CIONCA-ARGHIR, presedinte al Consiliului Judeţean Arad

Laurențiu, Călin BIBARȚ, primar al Municipiului Arad

Ioan Bogdan BAN, primar al Orașului Curtici

Ioan Radu MĂRGINEAN, primar al Orașului Nădlac

Dan Ștefan POCRIȘER, primar al Orașului Pâncota

Petru ANTAL, primar al Orașului Pecica

Daniel Sorin TOMUȚA, primar al Orașului Sântana

Marius Silviu ONEȚ, primar al Comunei Covăsânț

Erika Korondi, primar al Comunei Dorobanți

Nicolae DOLHA, primar al Comunei Fântânele

Ioan MALIȚA, primar al Comunei Felnac

Aurelian Reginald ANDRONIC, primar al Comunei Frumușeni

Attila PAPP, primar al Comunei Iratoșu

Iosif BIMBO, primar al Comunei Livada

Ciprian Gheorghe OTLĂCAN, primar al Comunei Macea

Emeric KOVACS, primar al Comunei Peregu Mare

Gheorghe BRAD, primar al Comunei Secusigiu

Letiția STOIAN, primar al Comunei Semlac

Emilia BRĂNEȚ, primar al Comunei Șagu

Mircea Sabin TOTORAN, primar al Comunei Șeitin

Valentin BOT, primar al Comunei Șiria

Cristian SANDU, proimar al Comunei Șofronea

Ioan NEGREI, primar al Comunei Vinga

Mihai MAG, primar al Comunei Vladimirescu

Petru ȘICLOVAN, primar al Comunei Zădăreni

Dorel Gheorghe VIDRAN, primar al Comunei Zimandu Nou

Florin Flavius CHEREJI, primar al orașului Chișineu-Criș

Petru-Claudiu BĂTRÂNUȚ, primar al Comunei Grăniceri

Tiberiu HAASZ, primar al Comunei Mișca

Petru RĂUȚ, primar al Comunei Olari

Dan Lucian DRĂGAN, primar al Comunei Pilu

Ciprian BAN, primar al Comunei Sintea Mare

Ioan-Dimitrie JURA, primar al comunei Socodor

Ioan PINTEAN, primar al Comunei Șepreuș

Florin Liviu DEMA, primar al Comunei Șimand

Gheorghe DUDAȘ, primar al Comunei Zărand

Alexandru ȘIMANDI, primar al Comunei Zerind

Călin Ilie ABRUDAN, primar al Orașului Ineu

Ioan Sorin DĂNILĂ, primar al Comunei Apateu

Nicolae Pavel VALEA, primar al Comunei Archiș

Emanuel HORHAT CORAȘ, primar al Comunei Beliu

Teodora Felicia ABRUDEAN, primar al Comunei Bocsig

Ioan Daniel VESA, primar al Comunei Cermei

Ioan COȘA, primar al comunei Craiva

Cornel POPA, primar al Comunei Hășmaș

Cristian BRANC, primar al Comunei Seleuș

Mircea Adrian DANCIU, primar al Comunei Șicula

Rovin MARIȘ, primar al Comunei Șilindia

Emilia IGNIȘCA, primar al Comunei Târnova

Florin LELA, primar al Comunei Tauț

Cristian FEIEȘ, primar al Orașului Sebiș

Aurel Ginu COSTEA, primar al Comunei Almas

Avram CIEV, primar al Comunei Bârsa

Nicușor Vasile VESA, primar al Comunei Brazii

Mircea Theodor BRAIȚI, primar al Comunei Buteni

Gligor COSTUȚ, primar al Comunei Cărand

Ionel PAȘCA, primar al Comunei Chisindia

Ionică Marcel LUCOAIE, primar al Comunei Dezna

Ștefan Petru GALEA, primar al Comunei Dieci

Daniel BLAJ, primar al Comunei Gurahonț

Gheorghe DĂRĂU, primar al Comunei Hălmagiu

Mihaela BANCI, primar al Comunei Hălmăgel

Ioan Marinel URS, primar al Comunei Ignești

Ioan Nuțu HERBEI, primar al Comunei Moneasa

Viorel Marius GROZA, primar al Comunei Pleșcuța

Radu Tiberiu GIURGELEA, primar al Comunei Vârfurile

Florin-Fabius PERA, primar al Orașului Lipova

Ion MICURESCU, primar al Comunei Bata

Gabriel FAUR, primar al Comunei Bârzava

Ioan GUȚU, primar al Comunei Birchiș

Petrică MOLDOVAN, primar al Comunei Conop

Corneliu POPI-MORODAN, primar al Comunei Ghioroc

Ioan TURCIN, primar al Comunei Păuliș

Ionel-Gheorghe BERARI, primar al Comunei Petriș

Ioan VODICEAN, primar al Comunei Săvârșin

Dorel-Marinel JURJESCU, primar al Comunei Șiștarovăț

Florin ȚOLE, primar al Comunei USUSĂU

Crina Melania MICULIȚ, primar al Comunei Vărădia de Mureș

Danut CODREAN, primar al Comunei Zăbrani

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se vor depune:

A. Persoane juridice/fizice române: ofertantul va prezenta certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate, denumirea completă, sediul, persoanele autorizate/administratorii; informațiile cuprinse în acestea trebuie să fie reale/actuale la termenul limită de depunere a ofertelor

B. Persoanele juridice/fizice străine : Ofertantul trebuie să prezinte documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Se vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale acestor documente

În cazul unei asocieri, , fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru 2 luni de derulare a contractului de delegare, in valoare de:Lotul 1: 1.187.343 leiLotul 2: 1.363.394 leiCerința este valabilă pentru ambele loturi.În cazul în care se ofertează pe ambele loturi, sumele respective se cumulează.NOTĂ: în ipoteza în care un ofertat care depune oferta pe mai multe loturi nu face dovada că îndeplinește cerințele la la un nivel cel puțin egal cu cel solicitat aferent sumei tuturor loturilor pentru care depune ofertă, însă îndeplinește cerințele la nivelul minim solicitat individual pentru unul dintre loturi, va fi respins după cum urmează: - În cazul în care ofertantul face dovada că îndeplinește cerințele pentru un singur lot, oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire aferentă lotului pentru care nu îndeplinește nivelul minim solicitat prin cerința de calificare; - În cazul în care ofertantul face dovada că îndeplinește cerințele în cuantumul minim stabilit, în mod individual, pentru ambele loturi, autoritatea contractantă va solicita acestuia să indice lotul pentru care dorește ca cerința de calificare să fie considerată îndeplinită, caz în care oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire a celuilalt lot.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va depune: Scrisoare din partea bancilor/ societati finantatoare sau alte documente echivalente prin care ofertantul atesta ca detine accesul la o finantarea corespunzătoare pentru 2 luni de executare a contractului. Pentru demonstrarea posibilitatii de acces la resurse financiare necesare derularii contractului pentru primele 2 luni, ofertantul/candidatul poate utiliza, dar fara a se limita, urmatoarele optiuni: resurse reale negrevate de datorii care vor fi exclusiv folosite pentru derularea contractului, linii de credit confirmate de banci, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul.Disponibilitatea de sustinere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa contina denumirea contractului, suma si perioada solicitata

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Experiență similară. Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat si dus la bun sfarsit, în ultimii 3 ani servicii similare cu cele care fac obiectul contractului care urmează a fi atribuit, care includ cel putin activitatea de colectare si transport a deșeurilor municipale. Cerința este valabilă pentru ambele loturi. În cazul în care se ofertează pe ambele loturi, se va face dovada experienței similare pentru ambele loturi. NOTĂ: în ipoteza în care un ofertat care depune oferta pe mai multe loturi nu face dovada că îndeplinește cerințele la la un nivel cel puțin egal cu cel solicitat aferent sumei tuturor loturilor pentru care depune ofertă, însă îndeplinește cerințele la nivelul minim solicitat individual pentru unul dintre loturi, va fi respins după cum urmează: - În cazul în care ofertantul face dovada că îndeplinește cerințele pentru un singur lot, oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire aferentă lotului pentru care nu îndeplinește nivelul minim solicitat prin cerința de calificare; - În cazul în care ofertantul face dovada că îndeplinește cerințele în cuantumul minim stabilit, în mod individual, pentru ambele loturi, autoritatea contractantă va solicita acestuia să indice lotul pentru care dorește ca cerința de calificare să fie considerată îndeplinită, caz în care oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire a celuilalt lot.

Personalul cheie propus pentru implementarea contractului: a) Manager de contract: absolvent de facultate cu licență, cu experiență prin participarea in cel putin un contract/proiect la nivelul caruia sa fii desfasurat activitati similare ca manager/pozitie similara în managementul deșeurilor, tratare/eliminare deșeuri sau colectare separata și transport separat Deșeuri sau într- o poziție echivalentă sau Absolvent de liceu cu bacalaureat, cu miniumum 5 ani in domeniul managementului deșeurilor, din care cel puțin un an experienta similara in tratare/eliminare deșeuri sau colectare separată și transport separat Deșeuri sau intr- o pozitie echivalenta; Certificare de absolvire curs în domeniul Managementul deșeurilor (incluzând Deseurile periculoase) b)Responsabil calitate si mediu - 1 persoana cu studii superioare, cu instruire privind cerintele ISO 9001 si ISO 14001 si gestionarea deseurilor (conform O.U.G. nr.92/2021) si cu experienta în domeniul protectiei mediului sau a gestionarii deseurilor sau calitate si mediu; functia poate fi cumulata si din 2 persoane care trebuie fiecare sa îndeplineasca cerintele mentionate, în functie de postul ocupat (specialist calitate, respectiv specialist mediu). c) Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii – 1 persoana cu studii liceale (cel putin), cu instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca conform legislatiei în domeniu, cu exeperienta în domeniu SSM. Ofertantul este liber sa propuna si alte persoane pe care le considera necesare pentru realizarea contractului. Dupa atribuirea contractului de prestari servicii, nicio persoana nominalizata in oferta nu va putea fi inlocuita fara acceptul scris al autoritatii contractante. Acordul entitatii contractante pentru modificarea propusa va fi conditionat de pregatirea profesionala si calificarea persoanei propuse, care trebuie sa corespunda cerintelor pe baza carora au fost evaluate persoanele ofertate, prin prezentarea tuturor documentelor solicitate la aceasta sectiune. Cerința este valabilă pentru ambele loturi. În cazul în care se ofertează pe ambele loturi, se va face dovada personalului cheie pentru ambele loturi. NOTĂ: în ipoteza în care un ofertat care depune oferta pe mai multe loturi nu face dovada că îndeplinește cerințele la la un nivel cel puțin egal cu cel solicitat aferent sumei tuturor loturilor pentru care depune ofertă, însă îndeplinește cerințele la nivelul minim solicitat individual pentru unul dintre loturi, va fi respins după cum urmează: - În cazul în care ofertantul face dovada că îndeplinește cerințele pentru un singur lot, oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire aferentă lotului pentru care nu îndeplinește nivelul minim solicitat prin cerința de calificare; - În cazul în care ofertantul face dovada că îndeplinește cerințele în cuantumul minim stabilit, în mod individual, pentru ambele loturi, autoritatea contractantă va solicita acestuia să indice lotul pentru care dorește ca cerința de calificare să fie considerată îndeplinită, caz în care oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire a celuilalt lot. In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita prin cumul, iar formularele si documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

Subcontractare Ofertantii vor preciza in oferta categoriile de servicii din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută de către o altă persoană, în conformitate cu art.76 din Legea nr.100/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta contracte și certificate/ documente/ recomandari/procese verbale de receptie partiale/ finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. Serviciile indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente. Note: In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Operatorii economici care se bazează pe capacitățile unor terti sustinatori se va prezenta si angajamentul ferm (Formularul 6).

Demonstrarea capacității profesionale se realizeaza prin depunerea Formularului 13. Documentele solicitate pentru sustinerea cerintei: se vor prezenta urmatoarele documente: -Curriculum Vitae in original, semnat si datat; - Copii ale diplomelor de studii obtinute, mentionate in CV; -Oricare dintre documentele suport relevante: fisa de post, recomandari, contracte de colaborare/de prestari servicii/contracte de munca/ Revisal sau orice alte documente similare; -Declaratia de disponibilitate in original a persoanei de specialitate propusa pentru indeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata acesta persoana), semnata si datata.

Modalitate de îndeplinire : Ofertanții vor completa și depune : - categoriile de servicii din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, Formular nr.8A ; -Lista subcontractanților – Formular nr.8B -Acordul de Subcontractare - Formularul 8C. -documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv, în copii conforme cu originalul. În cazul în care din din informațiile și documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru parteapărțile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care urmează să le îndeplinească efectiv. De asemenea, Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus dacă acesta se încadrează printre motivele de excludere prevăzute la art.43-44 și art.78-81 din Legea nr.100/2016. Subcontractanții vor prezenta Formularele nr.2, 3, 4 și 5. Operatorii economici străini vor prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul însoțite de traducerea autorizată în limba română. Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va depune Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului – Formular nr.6 în original, semnat cu semnătură olografă. Prin angajament terțul/terții se obligă să sprijine ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pentru care a acordat susținerea, descriind modul concret în care va intervenii în implementarea contractului de concesiune, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia. Autoritatea contractantă respinge terțul ropus dacă acesta nu îndeplinește criteriile privind capacitatea sau se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art.43-44 și art.78-81 din Legea nr.100/2016. Terțul/terții vor prezenta Formularele nr.2, 3, 4 și 5. Dacă terţul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul susţinător Operatorii economici străini vor prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 12:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Garantie de buna executie

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea ADI-SIGD Arad, în cuantum este de 5% din valoarea contractului.

Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat membru sau de o societate de asigurari. Garanția de bună execuție este irevocabilă.

Garanţia de Buna Execuţie poate fi executată oricând de către Consiliul Județean Arad/ADI-SIGD Arad, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea Delegatului în acest sens, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum și termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu achită prejudiciul în termenul acordat, ADI-SIGD Arad va executa Garanţia de Buna Execuţie, fără nici o altă notificare. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Delegatul are obligatia de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG nr.395/2016.

In cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilitatii, din orice motiv, a Garanţiei de Buna Execuţie, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel puţin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau Încetare a valabilității și pentru o perioada cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. In cazul executării totale sau parţiale a Garanţiei de Bună Execuţie, Delegatul va fi obligat sa refacă Garanţia de Bună Execuţie sau să constituie o altă Garanţie de Bună Execuţie, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării și pentru o perioada cel puţin egala cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Buna Execuţie anterioare.

Garanţia de Bună Execuţie va fi returnată Operatorului în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului- verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Consiliul Județean Arad/ADI-SIGD Arad nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al notificarii prealabile/contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/11/2021