Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 586299-2021

17/11/2021    S223

Poland-Jelenia Góra: Medical consumables

2021/S 223-586299

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Postal address: ul. Ogińskiego 6
Town: Jelenia Góra
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 58-506
Country: Poland
Contact person: Karol Orkiszewski, Jolanta Kiełczewska, Przemysław Bogdanowicz
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Telephone: +48 757537286
Fax: +48 757543883
Internet address(es):
Main address: http://www.spzoz.jgora.pl/
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/wcskj
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.opennexus.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/wcskj
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic lateksowych, nitrylowych, foliowych – niesterylnych oraz rękawic przeznaczonych do cytostatyków, rękawic chirurgicznych zabiegowych, operacyjnych oraz innych dla potrzeb WCSKJ

Reference number: ZP/PN/41/09/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic lateksowych, nitrylowych, foliowych – niesterylnych oraz rękawic przeznaczonych do cytostatyków, rękawic chirurgicznych zabiegowych, operacyjnych oraz innych dla potrzeb WCSKJ z podziałem na 5 piakietów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice przeznaczone do przygotowania cytostatyków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Apteka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°°

II.2.4)Description of the procurement:

2 pozycje asortymentowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych / Weighting: 20%
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych / Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę

uregulowaną w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 281,00 zł PLN. Formę wniesienia wadium,

miejsce, inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 12 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice przeznaczone do przenoszenia cytostatyków

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Apteka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°°

II.2.4)Description of the procurement:

1 pozycja asortymentowa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych / Weighting: 20%
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych / Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę

uregulowaną w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 88,00 zł PLN. Formę wniesienia wadium,

miejsce, inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 12 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne zabiegowe Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Apteka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°°

II.2.4)Description of the procurement:

2 pozycje asortymentowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych / Weighting: 20%
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych / Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę

uregulowaną w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 817,00 zł PLN. Formę wniesienia wadium,

miejsce, inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 12 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne - lateksowe, syntetyczne – neoprenowe, specjalistyczne (antyalergiczne, lecznicze)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Apteka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°°

II.2.4)Description of the procurement:

5 pozycji asortymentowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych / Weighting: 20%
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych / Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę

uregulowaną w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 643,00 zł. Formę wniesienia wadium,

miejsce, inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 12 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice lateksowe/foliowe-niesterylne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Apteka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°°

II.2.4)Description of the procurement:

5 pozycji asortymentowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych / Weighting: 20%
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych / Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę

uregulowaną w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 45 740,00 zł. Formę wniesienia wadium,

miejsce, inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 12 SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) lub złoży oświadczenie, iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.), nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ. Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech dostaw rękawic o wartości minimum:

Pakiet nr 1: 15 000,00 zł

Pakiet nr 2: 5 000,00 zł

Pakiet nr 3: 100 000,00 zł

Pakiet nr 4: 90 000,00

Pakiet nr 5: 1 000 000,00 zł

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

7.2. Miejsce realizacji:

Apteka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°° od poniedziałku do piątku dotyczy pakietu Nr 1-4

Magazyn Centralny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6 – w godzinach 8°° - 14°° od poniedziałku do piątku dotyczy Pakietu Nr 5.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP, gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy PZP i nie przekracza 10% wartości zamówienia, która została określona w § 2 pkt. 1 umowy, a zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wprowadzenia zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla Zamawiającego, m.in. zmiany producenta i zmiany ilości sztuk w opakowaniu, przy odpowiednim przeliczeniu

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. 003 niski parter),

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SWZ i załącznikach do

niej zawartych.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych *doc, *docx,

*pdf, *xls, *xlsx i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi

dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem

nieważności) na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na treść oferty

składa się załącznik nr 2 do SWZ (oferta) oraz załącznik nr 1 do SWZ (zestawienie asortymentowo-cenowe /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu

stanowią załączniki do oferty.

10.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w (art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie,

o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 Ustawy Pzp,

Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.2. do SWZ.

5) Zamawiający uzna, że warunek 9.1.2.1 z SWZ zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) lub złoży oświadczenie, iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.), nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu.

6) Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykaz dostaw zgodnie z pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy Pzp).

1. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 470 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze:

3.1. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp;

3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

3.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3.5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dniu od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a);

3.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

3.7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

3.8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego punktu nie stanowią inaczej.

3.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych";

3.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021