Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 586511-2021

17/11/2021    S223

Netherlands-Eindhoven: Miscellaneous gardening equipment

2021/S 223-586511

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ergon
National registration number: 33738170
Postal address: Rooijakkersstraat 3
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5652 BA
Country: Netherlands
Contact person: Erik de Kroon
E-mail: e.dekroon@euronv.nl
Telephone: +31 402130075
Fax: +31 402130145
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Address of the buyer profile: http://www.ergon.nu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/66b9e517bb731128b8e4020130f015d5
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/66b9e517bb731128b8e4020130f015d5
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tuinmachines, Tuingereedschappen en Onderhoud klein materiaal

Reference number: 2021-1500
II.1.2)Main CPV code
16160000 Miscellaneous gardening equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De Opdracht bestaat uit het leveren van Tuinmachines & Alkylaatbrandstoffen, Tuingereedschappen & PBM’s en de dienst Onderhoud klein materieel.

Ergon heeft de strategische keuze gemaakt om de inkoop van deze opdracht voor perceel 1 gezamenlijk met een aantal gelijksoortige semi-publieke organisaties uit Noord-Brabant uit te voeren via een Europese aanbestedingsprocedure.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Tuinmachines en Alkylaatbrandstoffen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
16160000 Miscellaneous gardening equipment
09100000 Fuels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL41 Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Eindhoven eo

II.2.4)Description of the procurement:

De totale geraamde waarde van de Raamovereenkomst perceel 1 (alleen Ergon) is tussen de € 600.000,- en € 800.000,-, exclusief BTW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: SROI plan van aanpak (perceel 1) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Kwaliteit - Dienstverleningsplan (perceel 1) / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Presentatie werkende portal (perceel 1) / Weighting: 15
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2022 en wordt aangegaan voor een periode van vierjaar. De Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever eenmaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

n.v.t.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Tuingereedschappen & PBM’s

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
16160000 Miscellaneous gardening equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL41 Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Eindhoven eo

II.2.4)Description of the procurement:

De totale geraamde waarde van de Raamovereenkomst perceel 2 is tussen de € 300.000,- en € 400.000,-, exclusief BTW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: SROI plan van aanpak (perceel 2) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Kwaliteit - Dienstverleningsplan (perceel 2) / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Presentatie werkende portal (perceel 2) / Weighting: 15
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2022 en wordt aangegaan voor een periode van vierjaar. De Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever eenmaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

n.v.t.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: Onderhoud klein materieel

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL41 Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Eindhoven eo

II.2.4)Description of the procurement:

De totale geraamde waarde van de Raamovereenkomst perceel 3 is tussen de € 100.000,- en € 150.000,-, exclusief BTW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Presentatie werkende portal (perceel 3) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Plan van aanpak SROI (perceel 3) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Kwaliteit - Dienstverleningsplan (perceel 3) / Weighting: 50
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2022 en wordt aangegaan voor een periode van vierjaar. De Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever eenmaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

n.v.t.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen valse verklaringen,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen vervalsing mededinging

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering,

- Financiele en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische bekwaamheid,

- Beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid,

- Technische bekwaamheid- Technici

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/12/2021
Local time: 09:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissement Rechtbank Den Bosch
Town: Den Bosch
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021