Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 587352-2020

07/12/2020    S238

Magyarország-Sátoraljaújhely: Kábellel vontatott közlekedési eszközök

2020/S 238-587352

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth tér 5.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Telefon: +36 47525100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.satoraljaujhely.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Libegők kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000354042020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül.

2. rész: 2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése a feladat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 467 353.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Magas-Hegyi libegő

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Sátoraljaújhely, HRSZ.: 0177/19, 10112, 10110, 0177/17, 7598/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül. I. Bontási feladatok: A meglévő kötélpálya a következő műszaki adatokkal rendelkezik:

– a kötélpálya típusa: kétüléses libegő szilárd rögzítéssel – a kötélpálya hossza: 1 272,82 m – a kötélpálya kiemelése: 374,33 m – átlagos lejtés: 29,3 % – a kötélpálya sebessége: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 400 személy/óra – ülések távolsága: 27 m – ülések száma: 99 db – motor teljesítménye: 75 kW – kötél átmérője: 32 mm – meghajtó állomás: lent – Visszafordító állomás: fönt – vontatóág: bal – Visszafordító ág: jobb – kötéltárcsa átmérője: 3 560 mm – a pálya támaszainak száma: 19 db – Állomások száma az Libegő útvonalán: 3 db /völgyállomás, közbülső állomás, felső állomás/ A fentiekben leírt meglévő kötélpálya lebontásra kerül, felhasználásának vagy ártalmatlanításának módja a következő: 1. lebontott kötélpálya használata, eladása egy másik befektető számára az eredeti kötélpálya felújítás után. A további felhasználás e módjához a következő műveleteket kell végrehajtani: Az elektromos vezetékek eltávolítása az állomásokon és a kötélpályán – az egyes ülések leszerelése a szállítókötél leszerelése – a pálya tartóinak lebontása – az állomások lebontása – a kötélpálya-technológia átadása új befektetőnek felújítás céljából – vasbeton alapok eltávolítása az állomásokon – a pálya támaszok vasbeton alapozó részeinek eltávolítása /föld feletti részek és 200 mm-rel a terepszint alatt – a pályatartók teljes vasbeton alapjának eltávolítása, ha ütközik az új pályatartók tervezett alapjával. 2. a kötélpálya-technológia elhelyezése a hulladéklerakóban. II. Új kötélpálya létesítése a meglévő nyomvonalon: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1. Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. Az állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei: – vízszintes hosszúság: 1 278 m – ferde hosszúság: 1 332 m – kiemelés: 347,70 m – lejtés: 29,3 % – sebesség: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 1 100 személy/óra – ülések távolsága: 9,83 m – ülések száma: 272 db – az ülések időbeli eltolódása: 9,60 m – energiateljesítmény: 315 kW – szállítási idő: 14,80 perc – meghajtóállomás: lent – visszafordító állomás: fönt – kötél átmérője: 40 mm – közlekedés felfelé: 100 % – közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00029

II.2.14)További információk

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0–100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szár-Hegyi libegő

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Sátoraljaújhely, HRSZ.: 0177/19, 10383/1, 10382/1, 10407/2, 0177/21

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1.Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. z állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. Fák kivágása: a fák kivágásának nagyságrendje az Libegő nyomvonalában egyértelműen látszik a dokumentáció rajzos részéből, az alábbiak szerint került megállapításra:

– Libegő nyomvonala 250 m x 15 m = 18 750 m2 – völgyállomás 40 m x 30 m = 1 200 m2 – felső állomás 60 m x 40 m = 2 400 m2 – fakivágás összesen 22 350 m2 A fentiekben megállapított mennyiség maximális, ha a teljes számított mennyiség növényzettel benőtt terület. A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei:. vízszintes hosszúság: 1 242,50 m – ferde hosszúság: 1 249 m – kiemelés: 20,50 m – lejtés: 10,3 % – sebesség: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 1 330 személy/óra – ülések távolsága: 8,12 m – ülések száma: 309 – az ülések időbeli eltolódása: 5,41 m – energiateljesítmény: 150 kW – szállítási idő: 14,80 perc – meghajtó állomás: felfelé – visszafordító állomás: lefelé – kötél átmérője: 40.5 mm – közlekedés felfelé: 100 % – közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00029

II.2.14)További információk

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0–100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 083-194863
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Magas-Hegyi libegő

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tatralift a.s.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25104220
Postai cím: Polna út 4.
Város: Kezmarok
NUTS-kód: SK041 Prešovský kraj
Postai irányítószám: 06001
Ország: Szlovákia
E-mail: office@tatralift.com
Telefon: +421 905587757
Internetcím: http://www.tatralift.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 725 195.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Alépítményi munkák, felelős műszaki vezető MV-É, felelős műszaki vezető MV-KÉ, tervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Szár-Hegyi libegő

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tatralift a.s.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25104220
Postai cím: Polna út 4.
Város: Kezmarok
NUTS-kód: SK041 Prešovský kraj
Postai irányítószám: 06001
Ország: Szlovákia
E-mail: office@tatralift.com
Telefon: +421 905587757
Internetcím: http://www.tatralift.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 742 158.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Alépítményi munkák, felelős műszaki vezető MV-É, felelős műszaki vezető MV-KÉ, tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész: Magas-Hegyi libegő:

1.

Név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 14.

Adószám:: 14564477-2-18

2.

Név: Tatralift a.s

Cím: 06001 Kezmarok Polna út 4.

Adószám: SK2020515585

3.

Név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3980 Sátoraljaújhely Pataki út 37.

Adószám: 13765589-2-05

2.rész: Szár-Hegyi libegő:

1.

Név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 14.

Adószám: 14564477-2-18

2.

Név: Tatralift a.s

Cím: 06001 Kezmarok Polna út 4.

Adószám: SK2020515585

3.

Név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3980 Sátoraljaújhely Pataki út 37.

Adószám: 13765589-2-05

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)–(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2020