Szolgáltatások - 58749-2016

Normál nézet megjelenítése

20/02/2016    S36

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2016/S 036-058749

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15889
Postai cím: Népfürdő utca 38–40.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Gerlei Nóra
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Telefon: +36 14524571
Fax: +36 14524501

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés keretében „Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés keretében „Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére” az alábbiak szerint:
— Az ajánlatkérő hirdetéseinek és PR-anyagainak megjelentetése a nyomtatott, az elektronikus és közterületi médiában, médiavásárlás, szükség esetén médiatervezés a rendelkezésre álló nettó 150 000 000 HUF keretösszeg erejéig.
— A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 207-375797 24.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése a BGYH Zrt. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Ajánlattevők:
1. Az ajánlattevő neve: Trinity International Communications Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 1.
Kedvezmény: 31,68463781 %
2. Az ajánlattevő neve: Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Popieluszko u. 1.
Kedvezmény: 30,08166082 %
3. Az ajánlattevő neve: I.M.G. Inter Media Group Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54., 6. épület
Kedvezmény: 35,79911255 %
4. Az ajánlattevő neve: Network 360 Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (mikrovállalkozás)
Az ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.
Kedvezmény: 35,46424387 %
5. Az ajánlattevő neve: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., 8 ép. mfszt. 62.
Kedvezmény: 33,35371995 %
6. Az ajánlattevő neve: MEC Hungary Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53., B. ép. III. em.
Kedvezmény: 32,79196 %.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
17.2.2016