Supplies - 587676-2020

Submission deadline has been amended by:  22263-2021
07/12/2020    S238

Poland-Głogów: Miscellaneous medical devices and products

2020/S 238-587676

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Postal address: ul. Piotra Skargi 5
Town: Głogów
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 67-200
Country: Poland
Contact person: Dominika Gorzelańczyk
E-mail: przetargi@pwsz.glogow.pl
Telephone: +49 768320444
Internet address(es):
Main address: www.pwsz.glogow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pwsz.glogow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.pwsz.glogow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie

Reference number: DGT.262.4.2020
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – 1 sztuka.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy symulator dziecka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Symulator pacjenta, odwzorowujący całe ciało dziecka w wieku około 5 lat – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy symulator noworodka

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Wysokiej klasy symulator noworodka – 1 sztuka.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fantomy i sprzęt do sali z zakresu symulacji ALS i BLS

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej – 1 sztuka;

2) zaawansowany fantom PALS dziecka – 1 sztuka;

3) zaawansowany fantom PALS niemowlę – 1 sztuka;

4) fantom BLS dorosłego – 2 sztuki;

5) fantom BLS dziecka – 2 sztuki;

6) fantom BLS niemowlęcia – 2 sztuki;

7) defibrylator automatyczny – treningowy AED – 2 sztuki;

8) plecak ratowniczy – 1 sztuka.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zaawansowane fantomy pielęgnacyjne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego – 1 sztuka;

2) zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – 2 sztuki.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Trenażery i fantomy

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły – 1 sztuka;

2) trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko – 1 sztuka;

3) trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – 1 sztuka;

4) trenażer – dostępy donaczyniowe obwodowe – 3 sztuki;

5) trenażer – dostęp doszpikowy – 1 sztuka;

6) trenażer – iniekcje domięśniowe – 2 sztuki;

7) trenażer – iniekcje śródskórne – 2 sztuki;

8) trenażer – cewnikowanie pęcherza/wymienny – 1 sztuka;

9) trenażer – badanie gruczołu piersiowego – 2 sztuki;

10) trenażer – konikotomia – 1 sztuka;

11) fantom noworodka pielęgnacyjny – 1 sztuka;

12) fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 1 sztuka;

13) fantom wcześniaka – 1 sztuka;

14) model pielęgnacji stomii – 1 sztuka;

15) model pielęgnacji ran – 1 sztuka;

16) model pielęgnacji ran odleżynowych – 1 sztuka;

17) model do zakładania zgłębnika – 1 sztuka.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
35120000 Surveillance and security systems and devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) zestaw wyposażenia z elektroniczna aplikacja z bazą danych – 1 zestaw;

2) stanowisko komputerowe – 1 zestaw.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Inkubator otwarty

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Inkubator otwarty – 1 sztuka.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirator

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Respirator – 1 sztuka.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrylatory

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) defibrylator z funkcją AED – 1 sztuka;

2) defibrylator – 1 sztuka.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparatura medyczna

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) pompa strzykawkowa – 1 sztuka;

2) pompa infuzyjna objętościowa – 1 sztuka;

3) ssak elektryczny – 2 sztuka;

4) aparat EKG – 1 sztuka;

5) lampa zabiegowa – 2 sztuki.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Panele medyczne

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
31682200 Instrument panels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami – 1 zestaw;

2) panel nadłóżkowy z wybranymi mediami – 1 zestaw.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne i domowe

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 sztuki;

2) łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 sztuka;

3) łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 sztuka;

4) łózko pacjenta domowe – 3 sztuka;

5) szafka przyłóżkowa – 1 sztuka;

6) łóżko dziecięce – 2 sztuki.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Meble i wyposażenie medyczne

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) kozetka lekarska – 4 sztuki;

2) stanowisko do iniekcji – 1 zestaw;

3) wózek transportowy – 1 sztuka;

4) wózek inwalidzki – 1 sztuka;

5) zestaw mebli medycznych – 1 zestaw;

6) zestaw mebli medycznych – 1 zestaw;

7) zestaw wyposażenia biurowego – 1 zestaw;

8) stolik do przewijania niemowląt – 4 sztuki;

9) stolik zabiegowy – 28 sztuk.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózki reanimacyjne

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 sztuka;

2) wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2 sztuka.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do nauki przemieszczenia pacjentów

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do nauki przemieszczenia pacjentów – 1 zestaw.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 zestaw.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – 1 zestaw.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

1) zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności – 2 zestawy;

2) zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu ALS – 1 zestaw;

3) zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich – 1 zestaw;

4) zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali egzaminacyjnej OSCE – 1 zestaw;

5) zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali BLS – 1 zestaw;

6) zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali umiejętności technicznych – 1 zestaw;

7) zestaw drobnego sprzętu medycznego – 1 zestaw.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i wraz z pozostałymi dokumentami zamówienia zostały zamieszczone pod adresem www.bip.pwsz.glogow.pl

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2021
Local time: 09:15
Place:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 stycznia 2021 r. o godzinie 9.15 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w pokoju 117 za pomocą miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia nw. treść warunków udziału w postępowaniu jest niepełna. Pełna treść warunków dostępna jest pod adresem www.bip.pwsz.glogow.pl

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych w wykazie dokumentów określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

— zadanie nr 1 – 4 000,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 2 500,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 2 000,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 2 200,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 1 500,00 PLN,

— zadanie nr 6 – 1 600,00 PLN,

— zadanie nr 7 – 3 000,00 PLN,

— zadanie nr 8 – 500,00 PLN,

— zadanie nr 9 – 500,00 PLN,

— zadanie nr 10 – 800,00 PLN,

— zadanie nr 11 – 400,00 PLN,

— zadanie nr 12 – 400,00 PLN,

— zadanie nr 13 – 1 000,00 PLN,

— zadanie nr 14 – 700,00 PLN,

— zadanie nr 15 – 400,00 PLN,

— zadanie nr 16 – 100,00 PLN,

— zadanie nr 17 – 100,00 PLN,

— zadanie nr 18 – 200,00 PLN,

— zadanie nr 19 – 900,00 PLN.

Uwaga: w przypadku składania ofert na kilka części, wysokość wadium stanowi sumę wartości kwot wskazanych powyżej dla poszczególnych części zamówienia.

2. Forma wnoszenia wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299 z późn. zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/12/2020