Works - 589394-2020

Submission deadline has been amended by:  88666-2021
07/12/2020    S238

Belgium-Antwerp: Electrical installation work of electrical distribution apparatus

2020/S 238-589394

Concession notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Stad Antwerpen
National registration number: 0207.500.123_22847
Postal address: Grote Markt 1
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
E-mail: fred.jacob@antwerpen.be
Telephone: +32 33382547
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2020_01220-F24
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DBFMO Walstroom

Reference number: Antwerpen-GAC_2020_01220-F24_0
II.1.2)Main CPV code
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het voorzien in walstroom past in het beleid van de stad Antwerpen om de stedelijke ontwikkeling, Innovatieve stadshaven en de leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan. Op verschillende locaties in Antwerpen worden er daarom op korte en middellange termijn walstroomvoorzieningen geplaatst voor de scheepvaart die verblijven in het stedelijk havengebied en langs de Scheldekaaien ‘zone stad’. Het gebruik van walstroom door de scheepvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijn stof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren Om een uniforme dienstverlening te voorzien wil de Stad Antwerpen via dit bestek een concessionaris selecteren die de DBFMO Walstroom op zich kan nemen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45317000 Other electrical installation work
31682100 Electricity boxes
45315300 Electricity supply installations
31200000 Electricity distribution and control apparatus
50532400 Repair and maintenance services of electrical distribution equipment
98362000 Port management services
48420000 Facilities management software package and software package suite
48445000 Customer Relation Management software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Description of the procurement:

Het voorzien in walstroom past in het beleid van de stad Antwerpen om de stedelijke ontwikkeling, Innovatieve stadshaven en de leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan. Op verschillende locaties in Antwerpen worden er daarom op korte en middellange termijn walstroomvoorzieningen geplaatst voor de scheepvaart die verblijven in het stedelijk havengebied en langs de Scheldekaaien ‘zone stad’. Het gebruik van walstroom door de scheepvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijn stof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren Om een uniforme dienstverlening te voorzien wil de Stad Antwerpen via dit bestek een concessionaris selecteren die de DBFMO Walstroom op zich kan nemen.

— D(esign): de concessie omvat het ontwerpen van de walstroomkasten met de diverse verschillende vermogens (dit volgens de minimale eisen van het technisch bestek) en het ontwerpen van het ‘walstroombeheersysteem’,

— B(uild): het bouwen en installeren van de walstroomkasten en het ‘bouwen’ van een ‘walstroombeheersyteem’,

— F(inance): de concessiehouder draagt de winst/risico van dit systeem.. De inschrijver kan een voorstel doen voor een concessievergoeding (verdeeld over vier jaar),

— M(aintain): gedurende de looptijd van deze overeenkomst is de concessiehouder verantwoordelijk voor het goed functioneren van de walstroomkasten en het platform. Dit omhelst niet alleen maar het periodiek onderhoud, maar ook het incidenteel onderhoud. Daarnaast dient men voor vervanging te voorzien nadat de technische levensduur beëindigd is,

— O(perate): gedurende de looptijd van deze overeenkomst is de Concessiehouder verantwoordelijk voor het exploiteren van het platform. Dit onder andere voor de aankoop en verkoop van de elektriciteit (inclusief de volledige financiële boekhouding en rapportage).

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria stated in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 240
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 21/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Internet address: www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/12/2020