Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 589661-2021

19/11/2021    S225

Poland-Bydgoszcz: Medical consumables

2021/S 225-589661

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Postal address: ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-796
Country: Poland
E-mail: zamowienia@co.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523743208
Fax: +48 53743301
Internet address(es):
Main address: www.co.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: www.co.bydgoszcz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic jednorazowego użytku

Reference number: 612/P/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic jednorazowego użytku- 5 grup

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 1 - Rękawice lateksowe, bezpudrowe, jałowe, chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Grupa 1 - Rękawice lateksowe, bezpudrowe, jałowe, chirurgiczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia częściowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 2 - Rękawice chroniące przed promieniowaniem RTG

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Grupa 2 - Rękawice chroniące przed promieniowaniem RTG

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia częściowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 3- Rękawice jałowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Grupa 3- Rękawice jałowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia częściowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 4- Rękawice ochronne do pracy z cytostatykami

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Grupa 4- Rękawice ochronne do pracy z cytostatykami

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia częściowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 5 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Grupa 5 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia częściowego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu..

2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały podane w SWZ.

3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe zostały podane w SWZ. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów przedmiotowych

4. Postępowanie znajduje się w planie postępowań z dnia 13/09/2021 r. nr 2021/BZB00005625/18/P pod pozycją 2.2.30

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2021