Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 589889-2020

08/12/2020    S239

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 239-589889

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bp-Balaton kerékpárút - Szfhvár bevez. terv/kivit.

Hivatkozási szám: EKR001624052019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár bevezető szakaszán kerékpáros útvonal engedélyköteles tervek alapján történő kiviteli tervek elkészítése, majd kiépítése, egybefüggően 1,76 km hosszan, az alábbiak szerint.

A Budapest - Balaton kerékpárút tervezett nyomvonala a kisfaludi szakaszon a 8116 j. út déli oldalán került megtervezésre, a meglévő-megmaradó gyalog-és kerékpárút folytatásában, egy új vasúti átjáró létesítésével. A 8116 j. út északi oldalán vezetett meglévő kerékpárút, illetve a meglévő „gyalogos” labirintkorlátos vasúti átvezetés változatlanul megmarad. A kisforgalmú vasútvonal keresztezésénél, az új vasúti átjáró tervezett biztosítási módja - a 8116 j. út jelzőtáblás biztosítási módjának megfelelő - labirintkorlátos átvezetés, amely a tervek szerint „kerékpáros” labirintkorlátként kerül kialakításra..

Kisfalud-Nagyszombati út csp: A kerékpárút a 8116 jelű (Kisfalud, Fehérvári út) 17+130-as km szelvényénél indul, a 8116 j. út szelvényezés szerinti bal oldalánál lévő útárkon kívüli pontból. A kerékpárút az országos közút árkával párhuzamosan halad, majd fordul a 7. számú főút töltésrézsűjéig. A műszaki dokumentáció szerint a 7-es főút töltéstestét áthatoló előregyártott vasbeton elemekből épített kerékpáros aluljáró létesül. Ezt követően a magassági vonalvezetés figyelembevételével került kialakításra a 7. sz. főúttal párhuzamos a létesítmény, mely a Nagyszombati utcai csomópontban csatlakozik a meglévő Budai úti kerékpárúthoz.

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: közvilágítási oszlopok áthelyezése.

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 365 472 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér Megye, Székesfehérvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Székesfehérvár bevezető szakaszán kerékpáros útvonal engedélyköteles tervek alapján történő kiviteli tervek elkészítése, majd kiépítése, egybefüggően 1,76 km hosszan, az alábbiak szerint.

A Budapest - Balaton kerékpárút tervezett nyomvonala a kisfaludi szakaszon a 8116 j. út déli oldalán került megtervezésre, a meglévő-megmaradó gyalog-és kerékpárút folytatásában, egy új vasúti átjáró létesítésével. A 8116 j. út északi oldalán vezetett meglévő kerékpárút, illetve a meglévő „gyalogos” labirintkorlátos vasúti átvezetés változatlanul megmarad. A kisforgalmú vasútvonal keresztezésénél, az új vasúti átjáró tervezett biztosítási módja - a 8116 j. út jelzőtáblás biztosítási módjának megfelelő - labirintkorlátos átvezetés, amely a tervek szerint „kerékpáros” labirintkorlátként kerül kialakításra..

Kisfalud-Nagyszombati út csp: A kerékpárút a 8116 jelű (Kisfalud, Fehérvári út) 17+130-as km szelvényénél indul, a 8116 j. út szelvényezés szerinti bal oldalánál lévő útárkon kívüli pontból. A kerékpárút az országos közút árkával párhuzamosan halad, majd fordul a 7. számú főút töltésrézsűjéig. A műszaki dokumentáció szerint a 7-es főút töltéstestét áthatoló előregyártott vasbeton elemekből épített kerékpáros aluljáró létesül. Ezt követően a magassági vonalvezetés figyelembevételével került kialakításra a 7. sz. főúttal párhuzamos a létesítmény, mely a Nagyszombati utcai csomópontban csatlakozik a meglévő Budai úti kerékpárúthoz.

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: közvilágítási oszlopok áthelyezése.

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 249-617317
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bp-Balaton kerékpárút - Szfhvár bevez. terv/kivit.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 365 472 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság,1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 12961555443.

További ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.; adószám: 26090575243.

2. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753.; adószám: 13125811244.

3. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.; adószám: 14300327244.

4. KM Építő Korlátolt Felelőségű Társaság, 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát Utca 5. adószám: 23972009213.

5. ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft., 8000 Székesfehérvár, Szlovák Utca 6. adószám: 24105099207.

6. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27. adószám: 12614277206.

7. Hazai Építőgép Társulás Zrt., 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.; adószám: 26647184-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/12/2020