Supplies - 590052-2020

08/12/2020    S239

Romania-Cluj-Napoca: Various medicinal products

2020/S 239-590052

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
National registration number: 5013699
Postal address: Str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400304
Country: Romania
Contact person: Serviciul achiziții publice, consilier Diana Sabina Cutinici
E-mail: achizitii@dgaspc-cluj.ro
Telephone: +40 264420146
Fax: +40 264420602
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc-cluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108559
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de diverse medicamente, produse farmaceutice, produse tehnico-medicale, echipamente de protecție

Reference number: 39800/02.11.2020
II.1.2)Main CPV code
33690000 Various medicinal products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acordul-cadru ce urmează a fi atribuit are ca obiect asigurarea de medicamente eliberate în baza rețetelor emise către medicii specialiști, medicii de familie, produse farmaceutice, produse tehnico-medicale, echipamente de protecție pentru beneficiarii din centrele aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare cel târziu in a 11-a zi înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunțul de participare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 921 887.22 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Medicamente pentru diverse afecțiuni acute

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

În conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect asigurarea de medicamente pentru diverse afecțiuni acute eliberate în baza rețetelor emise către medicii specialiști, medicii de familie, pentru beneficiarii din centrele aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Specificațiile tehnice minimale se regăsesc în formularul de propunere tehnică.

Cantitățile minime și maxime estimate ale acordului-cadru, precum și ale celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în anexa caietului de sarcini.

Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 108 423,01 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 162 634.51 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Medicamente care acționează asupra sistemului nervos central

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33660000 Medicinal products for the nervous system and sensory organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

În conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect asigurarea de medicamente pentru diverse afecțiuni acute eliberate în baza rețetelor emise către medicii specialiști, medicii de familie, pentru beneficiarii din centrele aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Specificațiile tehnice minimale se regăsesc în formularul de propunere tehnică.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru și ale celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în anexa caietului de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 296 051,07 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 444 076.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Medicamente pentru diverse boli cronice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

În conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect furnizarea de medicamente pentru diverse afecțiuni cronice, pentru beneficiarii din centrele aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Informații tehnice referitoare la lot se regăsesc în formularul de propunere tehnică anexat.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru și ale celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în anexa caietului de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 272 397,92 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 408 596.88 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Produse farmaceutice și suplimente alimentare

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
15511700 Milk powder
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

În conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect asigurarea de produse farmaceutice și suplimente alimentare pentru beneficiarii din centrele aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Specificațiile tehnice minimale se regăsesc în formularul de propunere tehnică.

Cantitățile minime și maxime estimate ale acordului-cadru, precum și ale celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în „Anexa caietului de sarcini”.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de maximum 88 622,96 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 134 187.38 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Produse tehnico-medicale și echipamente de protecție

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

În conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect asigurarea de produse tehnico-medicale, echipamente de protecție pentru beneficiarii din centrele aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Specificațiile tehnice minimale se regăsesc în formularul de propunere tehnică.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru și ale celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în anexa caietului de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 364 794,65 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 772 391.85 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98 /2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Molnar Nicoleta, p. director general;

— Fabian Cristinela, director executiv;

— Dana Elena Cătărig, director executiv;

— Dragos Dacian, șef serviciu;

— Aurel Prodan, p. director gen. adjunct ec. si adm.;

— Trif Angela, consilier juridic;

— Mateuț Anuța, consilier juridic;

— Iuga Andreea Mihaela, consilier achizitii publice, Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Timar Dana Sanda, având functia de consilier achizitii publice, Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Cutinici Diana Sabina, consilier achizitii publice, Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Lutai Maria Monica, sef Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Ana Maria Muresan, consilier achizitii publice, Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Andra Pintilie, consilier achizitii publice, Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Alina Szobo, consilier achizitii publice, Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

— Ardelean Baidoc Dorina Raluca, sef Serviciul finante contabilitate, buget plati, prestatii sociale, patrimoniu;

— Carmen Rognean, consilier Serviciul finante contabilitate, buget plati, prestatii sociale, patrimoniu;

3. Îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul consolidat al statului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situațiilor lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. alte documente edificatoare, după caz.

1. Certificat constator ORC.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/alte documente de înregistrare.

Operatorul economic trebuie să-și dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică română/străină, prin prezentarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/altor documente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional în țara de origine.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificatul constator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente emise de țara de rezidență, trebuie să fie valabile la data prezentării.

Documentele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

2. Autorizația de distribuție en-gros eliberată de Ministerul Sănătății prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale sau autorizația de distribuție en détail emisă de Ministerul Sanatatii, în conformitate cu prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorii economici vor prezenta autorizația de distribuție en-gros eliberată de Ministerul Sănătății prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activității de comercializare a medicamentelor, în conformitate cu dispozițiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată și ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman sau autorizația de distribuție en détail emisă de Ministerul Sanatatii, în conformitate cu prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE: documentele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

3. Autorizații de punere pe piață emise de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în conformitate cu Legea nr. 95/2006 republicată, cap. III „Punere pe piață”, secț. I „Autorizare de punere pe piață”. Pentru loturile 1, 2 si 3 (acolo unde este cazul).

Pentru loturile 1, 2 si 3 (acolo unde este cazul) ofertanții au obligația de a furniza doar medicamente care dețin autorizații de punere pe piață emise de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în conformitate cu Legea nr. 95/2006 republicată, cap. III „Punere pe piață”, secț. I „Autorizare de punere pe piață”. Aceste documente trebuie să fie valabile la data livrării.

În acest sens se va depune o declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind respectarea acestei cerințe.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE. Documentele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1, 2, 3, 4, 5. Cifra de afaceri medie anuala. 1. Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii trei ani, 2019, 2018 și 2017 trebuie să fie cel puțin egală cu: 296 000,00 RON fără TVA pentru lotul 1, 272 000,00 RON fără TVA pentru lotul 2, 108 371,00 RON fără TVA pentru lotul 3, 88 000,00 RON pentru lotul 4, 360 000,00 RON fără TVA pentru lotul 5.

Capacitatea economică și/sau financiară a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului/acordului-cadru și a contractelor subsecvente și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă. In cazul in care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui angajament ferm de susținere din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc/clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1, 2, 3, 4, 5. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult trei ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în conformitate cu prevederile art. 179 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Prin produse similare se înţelege orice medicament, produs tehnico-medical, echipament sau dispozitiv medical de protecție, indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industriale, colectivități). Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani, 2019, 2018, 2017 au furnizat produse similare prin depunerea unor documente justificative: minimum un contract de furnizare pentru fiecare lot ofertat.

Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului/acordului-cadru și a contractelor subsecvente și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă. In cazul în care ofertantul îsi demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui angajament ferm de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Durata acordului-cadru de achiziție publică este de 12 luni de la încheierea acestuia.

Se vor încheia contracte subsecvente lunar, trimestrial sau semestrial, în funcție de necesitățile și fondurile bugetare alocate.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/12/2020