Árubeszerzések - 590581-2020

08/12/2020    S239

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtő konténerek

2020/S 239-590581

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Telefon: +36 305757319
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fkf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K2082 új 1100 literes hulladékgyűjtő tartályok

Hivatkozási szám: EKR000829252020
II.1.2)Fő CPV-kód
44613800 Hulladékgyűjtő konténerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

2 500 db fix és az ajánlati felhívás II.2.11. pontjában meghatározott 500 db opciós mennyiségben új 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő tartályok beszerzése és szállítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 227 820 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44613800 Hulladékgyűjtő konténerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A megkötendő szerződés tárgyaként meghatározott terméket egyedi megrendelések alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Budapest közigazgatási határán belül található - az egyedi megrendelésben megjelölt telephelyére - kell leszállítani.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) (max 4000 karakter):

2 500 db fix és az ajánlati felhívás II.2.11) pontjában meghatározott 500 db opciós mennyiségben új 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő tartályok beszerzése és szállítása

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciós rész (500 db) a megkötendő szerződés időtartama alatt az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott fixmennyiség (2 500 db) lehívását követően eseti írásbeli megrendelésekkel kerülhet lehívásra az ajánlati felhívás II.2.4) pontja szerinti hulladékgyűjtő tartály vonatkozásában.

Ajánlatkérő az opciós mennyiséget nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

AK 2019.11.12-én indított „K2016 1100 literes új műanyag hulladékgyűjtő tartályok beszerzése” tárgyú eljárás eredményeként kötött szerződés felmondására kényszerült. AK a súlyos szerződésszegés szerinti jogkövetkezményt alkalmazta, ennek körében a szerződést felmondta, illetve meghiúsulási kötbér megfizetését követeli nyertes AT-ől.

A gyorsított eljárás indoka, hogy a jelenleg hatályos, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) önk. rend. értelmében a hulladékgyűjtő tartályok biztosítása a közszolgáltatás része, így azok beszerzése elengedhetetlen AK feladatainak ellátása és az üzemképesség fenntartásának érdekében.

AK-nek fentiekben részletezettek okán a közszolgáltatás ellátása érdekében mielőbb szüksége lenne a beszerezeni kívánt tartályokra, amire a Kbt. 81. § (7) bek.-ben foglalt határidők betartása mellett reális lehetőséget nem lát.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 170-410834
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 31505
Elnevezés:

K2082 új 1100 literes hulladékgyűjtő tartályok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Unischo Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89238266
Postai cím: Szántóföld utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: pscholtz75@gmail.com
Telefon: +36 303268971
Internetcím: http://www.unischo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 210 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 227 820 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:

Unischo Kereskedelmi Kft.

1151 Budapest, Szántóföld u. 6.

10753204-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-nak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/12/2020