Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 590957-2021

19/11/2021    S225

România-Livada: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 225-590957

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 215-564377)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR
Număr naţional de înregistrare: 17375110
Adresă: Strada: Oasului, nr. 5
Localitate: Livada
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 447180
Țară: România
Persoană de contact: FRANCISC CSAKI
E-mail: sc.petofi.livada@gmail.com
Telefon: +40 0261840007
Fax: +40 0261840408
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://scpetofilivada.ro/despre-noi/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie echipamente si consumabile

Număr de referinţă: 17375110/2021/F01
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Activitatile care urmeaza a fi implementate prin proiect, menite sa raspunda nevoilor specifice ale elevilor si copiilor prescolari, cadrelor didactice, personalului auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale „Petofi Sandor” Livada, beneficiari ai investitiilor din fonduri externe nerambursabile : achizitionarea de echipamente de protecţie / dispozitive medicale, în special : măşti de protecţie, dezinfectanţi, aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor, covoare dezinfectante, termometre.

Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 215-564377

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.5
În loc de:

Calificarea profesională: Managerul de proiect să aibă studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată cu masterat, absolvite cu diplomă de licență sau de masterat, cu specializarea tehnologia prelucrării produselor/ingineria produselor sau echivalent.Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută în poziția de manager de proiect/sau director de proiect/sau coordonator de proiect și/sau adjunct director proiect /sau adjunct manager proiect /sau adjunct, cu rol de coordonator proiect, în cadrul unor contracte similare cu cele ce urmează a le implementa in cadrul viitorului contract.

A se citi:

Calificarea profesională: Managerul de proiect să aibă studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licență sau de masterat sau echivalent. Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută în poziția de manager de proiect/sau director de proiect/sau coordonator de proiect și/sau adjunct director proiect /sau adjunct manager proiect /sau adjunct, cu rol de coordonator proiect, în cadrul unor contracte similare cu cele ce urmează a le implementa in cadrul viitorului contract.

VII.2)Alte informații suplimentare:

-