Supplies - 592980-2020

09/12/2020    S240

Bulgaria-Berkovitsa: Medical equipments

2020/S 240-592980

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Berkovitsa
National registration number: 000320559
Postal address: pl. „Yordan Radichkov“ No. 4
Town: Berkovitsa
NUTS code: BG312 Монтана
Postal code: 3500
Country: Bulgaria
Contact person: Veselka Grigorova Zaharieva
E-mail: zaharieva.v@berkovitsa.com
Telephone: +359 95389129
Fax: +359 95388405
Internet address(es):
Main address: https://www.berkovitsa.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1139
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/90163
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/90163
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ по обособени позиции.

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, финансиран по Програмата за сътрудничество Интеррег V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос 5 „Ефективен регион“, специфична цел 5.1 „Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“, съгласно договор № 64564/9.05.2019 г. по 8 (осем) обособени позиции.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 889 610.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на оборудван мобилен кардиологичен център.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 1 включва доставка на базов автомобил, фабрично нов, произведен не по-рано от 2019 г., доставка и монтаж на специализирана надстройка, доставка на диагностично оборудване, ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ и велоергометърна система за стрес тест, включително инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 394 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка и монтаж на дигитален графичен рентгенов апарат (1 бр.)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 2 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат (1 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 271 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка и монтаж на пациентски монитори (4 бр.)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 3 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на пациентски монитори (4 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка и монтаж на ултразвукова система за общ и абдоминален преглед (1 бр.)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124120 Diagnostic ultrasound devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 4 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на ултразвукова система за общ и абдоминален преглед (1 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 89 670.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на транспортен инкубатор за новородени (1 бр.)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 5 включва доставка и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на транспортен инкубатор за новородени (1 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка и монтаж на автоклав (1 бр.)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 6 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на автоклав (1 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 800.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка и монтаж на ултразвуков инхалатор (1 бр.)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 7 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на ултразвуков инхалатор (1 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 540.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на транспортен респиратор (1 бр.)

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана
Main site or place of performance:

град Берковица

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 8 включва доставка и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на транспортен респиратор (1 бр.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), по реда на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, с обхват на категориите медицински изделия, в които попадат медицинските изделия от предмета на поръчката по съответната обособена позиция, по която участникът е депозирал оферта — важи за всички обособени позиции.

Участниците по обособена позиция 2 трябва да притежават валидна лицензия (разрешение) за работа в среда с източници с йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) — важи за обособена позиция № 2.

Чуждестранните участници могат да докажат съотвеtствието си с критериите за подбор с аналогични/еквивалентни документи (разрешителни, лицензии, регистри и др.) съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Доказване:

При депозиране на офертите на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участниците декларират съответствието си с критериите за подбор в част ІV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, раздел „А“, като посочват: номер и дата на издаване на разрешението за търговия на едро с медицински изделия и/или номер и дата на издаване на лицензията за работа с източници на йонизиращи лъчения, период на валидност, компетентен орган, издал документа, наименование на лицето, на което е издаден документа, обхват на разрешението/лицензията.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието на участника с критериите за подбор се доказва с представяне на заверено копие на разрешението за търговия на едро с медицински изделия/лицензията за работа с източници на йонизиращи лъчения или еквивалентен документ, ако избраният изпълнител е чуждестранно лице следва да представи документ, с който се доказва, че има право да изпълнява дейността в Република БЪЛГАРИЯ, както и да извърши съответната регистрация, когато е необходимо.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот за последните 3 приключили финансови години в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция/позиции, по която/които участника е депозирал оферта, който тригодишен оборот следва да е най-малко равен на прогнозната стойност на съответната обособена позиция/позиции, по която/които е депозирана оферта.

Изискването за минимален конкретен оборот обхваща последните 3 приключили финансови години.

Съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказване:

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, раздел „Б“, като посочва конкретно периода и размера на реализирания специфичен оборот.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и/или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и/или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот за последните 3 приключили финансови години в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция/позиции, по която/които участника е депозирал оферта, който тригодишен оборот следва да е най-малко равен на прогнозната стойност на съответната обособена позиция/позиции, по която/които е депозирана оферта, както следва:

— по обособена позиция № 1 — минимален оборот 394 000 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 2 — минимален оборот 271 000 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 3 — минимален оборот 26 300 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 4 — минимален оборот 89 670 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 5 — минимален оборот 38 300 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 6 — минимален оборот 34 800 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 7 — минимален оборот 2 540 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 8 — минимален оборот 33 000 BGN без ДДС.

Сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е сферата на:

— по обособена позиция № 1 — доставка на автомобили със специално предназначение и/или доставка, преработка и трансформация на автомобили и/или доставка на автомобили и монтаж на специализирани надстройки или еквивалентно, както и доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно,

— по обособена позиция от № 2 до № 8 — доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството.

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г“, като посочва данни за сертификата, сертифициращия орган, обхвата/областта на сертификацията, срок на валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: заверени от участника копия на сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със съответните стандарти, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено от участника копие на сертификатите, които удостоверяват съответствието на участника със съответните стандарти.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът по всяка обособена позиция трябва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 или еквиваленти.

Обхватът на сертификацията следва да включва:

— по обособена позиция № 1 — доставка на автомобили със специално предназначение и/или доставка, преработка и трансформация на автомобили и/или доставка на автомобили и монтаж на специализирани надстройки или еквивалентно, както и доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно,

— по обособена позиция от № 2 до № 8 — доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Гаранции:

1. Гаранция за авансово плащане, обезпечаваща авансовото плащане, в размер на 100 % (сто процента) от неговата стойност в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора към фактурата за авансово плащане.

2. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора по отделната обособена позиция.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1) парична сума;

2) банкова гаранция;

3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/01/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/01/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата.

Комисията започва работа, след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Information about authorised persons and opening procedure:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите и техническите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/12/2020