Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 593271-2020

09/12/2020    S240

România-Bucureşti: Toner pentru imprimantele laser/faxuri

2020/S 240-593271

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcţia Asigurare Logistică Integrată
Număr naţional de înregistrare: 4267060
Adresă: Str. Eforie nr. 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050035
Țară: România
Persoană de contact: Ion Constantin Horațiu
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifuncționalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI

Număr de referinţă: 4267060_2020_PAAPD1126701
II.1.2)Cod CPV principal
30125110 Toner pentru imprimantele laser/faxuri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 107 389.27 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru sunt prevăzute în anexa la caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 064-152453
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 586627
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 128.48 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575686
Titlu:

Acord-cadru de furnizare „consumabile pentru multifuncționale/imprimante/faxuri”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Producton S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 4528050
Adresă: Str. Dr. Clunet nr. 9, sector 5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050527
Țară: România
E-mail: seap@producton.ro
Telefon: +40 314257301
Fax: +40 314257300
Adresă internet: www.producton.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 989 986.08 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 077 731.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575762
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 61 361.11 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 586358
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 41 899.68 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic – DALI
Adresă: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Localitate: Bucureşti
Țară: România
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Adresă internet: www.mai.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/12/2020