Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 593498-2019

13/12/2019    S241    Szolgáltatások - Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Jegykiadó automata karbantartása és javítása

2019/S 241-593498

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Fax: +36 17001784

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

TVM automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése II

Hivatkozási szám: EKR001018022019
II.1.2)Fő CPV-kód
50316000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás alapján "További jegy- és bérletkiadó automaták beszerzése és teljes körű üzemeltetése II" az alábbiak szerint

4 db jegy- és bérletkiadó automata gyártása, szállítása és üzembe helyezése, 76 db jegy-és bérlet automata üzemeltetése a keretmegállapodás idejére vonatkozóan, jegy- és bérletkiadó automata áthelyezése, jegy- és bérletkiadó automata szoftver- és hardverfejlesztés (pl. TVM központi rendszer paraméterezési feladatok elvégzése az ajánlatkérő egyedi igénye alapján.).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 522 591 278.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50316000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretmegállapodás alapján "További jegy- és bérletkiadó automaták beszerzése és teljes körű üzemeltetése II" az alábbiak szerint

4 db jegy- és bérletkiadó automata gyártása, szállítása és üzembe helyezése, 76 db jegy-és bérlet automata üzemeltetése a keretmegállapodás idejére vonatkozóan, jegy- és bérletkiadó automata áthelyezése, jegy- és bérletkiadó automata szoftver- és hardverfejlesztés (pl. TVM központi rendszer paraméterezési feladatok elvégzése az ajánlatkérő egyedi igénye alapján.).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt szállítási határidő: Egy db jegy- és bérletkiadó automata telepítése és üzembe helyezése a megrendeléstől számítva / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján indította el, tekintettel a fennálló kizárólagos szerződéses jogokra és műszaki-szakmai sajátosságokra. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőn kívül más a beszerezni kívánt további TVM készülékeknek a gyártására és szállítására nem képes, mert azoknak az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő és teljesítésben közreműködő alvállalkozója a gyártója. A TVM készülékeket a gyártó know-how-ja, szabadalmi, ipari mintaoltalmi jogai védik és megakadályozzák a TVM készülékek harmadik személyek általi gyártását, szállítását. A TVM készülékekbe telepített Terminál-szoftverre, és a TVM központi vezérlő (szoftver) rendszerre pedig az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő és teljesítésben közreműködő alvállalkozója kizárólagos szerzői vagyoni jogai érvényesek. Az ajánlatkérő célja, hogy a korábban beszerzett, valamint a beszerzendő új TVM készülékek továbbra együtt, a fő projektszerződés alapján telepített és üzembe helyezett rendszer részeként, a TVM központi vezérlő rendszerbe szervesen integrálva, egységes egészet alkotó rendszerként működjenek, mely mind műszaki, mind gazdaságossági pénzügyi szempontból indokolt.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
06/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 522 591 278.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 522 591 278.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2019