Supplies - 594228-2021

22/11/2021    S226

Denmark-Svinninge: Electricity

2021/S 226-594228

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Cerius A/S
National registration number: 28113285
Postal address: Hovedgaden 36
Town: Svinninge
NUTS code: DK0 Danmark
Postal code: 4520
Country: Denmark
Contact person: Klavs Folmer Jørgensen
E-mail: radius_procurement@radiuselnet.dk
Internet address(es):
Main address: www.cerius.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=374434
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Distribution af elektricitet

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Med denne meddelelse ønsker Cerius A/S at offentliggøre, at Cerius A/S opstarter indkøbet af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder i Cerius A/S. Leveringsåret er 2022.

Volumen er estimeret til 205 GWh på nettab og 1,5 GWh på aftagesteder.

Bemærk at indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26. februar 2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Cerius A/S indkøb af elektricitet baserer sig på et frivilligt udbud.

Bemærk at dette er et genudbud.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 170 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Cerius A/S gennemfører udbuddet af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage.

Cerius A/S benytter en elektronisk udbudsportal kaldet Cloudia til gennemførelse af dette udbud. Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i Cloudia herunder minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudproces og kontraktgrundlag. Tilbudsgiver skal også afgive deres tilbud i Cloudia.

Tilbudsgiver kan via nedenstående link til Cloudia foretage en selvregistrering for at få adgang til udbudsmaterialet.

Link: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=374434

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
22/11/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021