Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 594349-2021

22/11/2021    S226

Poland-Lublin: Surgical gloves

2021/S 226-594349

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-081
Country: Poland
Contact person: Paulina Osetek
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
Telephone: +48 815344610
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic sterylnych

Reference number: EO/LA-M 2722/LXXVII/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic sterylnych

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi 7 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań.

3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający wskaże w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, bezpudrowe, sterylne. Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowe w kolorze brązowym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami,polimeryzowane wewnątrz, teksturowane na zewnątrz, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwanie się rękawicy, Grubość rękawicy 0,33 mm na palcu, 0,31 mm na dłoni, 0,25 mm na mankiecie. Długość min. 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 27 N, . Poziom protein max. 30 μg/g AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978.Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,5 do 8,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Grubość rękawicy 0,33 mm na palcu – tolerancja rozmiaru +/- max 0,35 mm

0,31 mm na dłoni – tolerancja rozmiaru +/- max 0,33 mm

0,25 mm na mankiecie – tolerancja rozmiaru +/- max 0,27

Długość min. 301 mm – tolerancja rozmiaru +/- max 303 mm

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice ze środkiem nawilżającym do podwójnego rękawiczkowania. Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia wodorozcieńczalna z dodatkiem glicerolu ,a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu skóry ,z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawic. Grubość rękawicy 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,19 mm na mankiecie. Długość min . 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 18,2 N,. Poziom protein 30 μg/g lub mniej, AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) i rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Grubość rękawicy 0,23 mm na palcu – tolerancja rozmiaru +/- max 0,25

0,21 mm na dłoni – tolerancja rozmiaru +/- max 0,23

0,19 mm na mankiecie – tolerancja rozmiaru +/- max 0,21

Długość min . 290 mm - – tolerancja rozmiaru +/- max 292

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, sterylne. Rękawice chirurgiczne, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia rękawic pudrowana. Zewnętrzna powierzchnia rekawic teksturowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,22 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 285 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed i po procesie starzenia ≥ 9,0 . Poziom protein 200 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji . AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Spełnia normę EN 455 części 1-4. Oznakowanie CE zgodnie z MDD 93/42/EWG (klasa IIa). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,23 mm na palcu – tolerancja rozmiaru +/- max 0,25 mm

0,21 mm na dłoni – tolerancja rozmiaru +/- max 0,23 mm

0,22 mm na mankiecie – tolerancja rozmiaru +/- max 0,24 mm

Długość ( typowa ) 285 mm – tolerancja rozmiaru +/- max 287 mm

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, sterylne, dla osób uczulonych na latex. Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny.Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie ,z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość min .290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N,. Poziom protein 30 μg/g lub mniej. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu – tolerancja rozmiaru +/- max 0,24 mm

0,20 mm na dłoni – tolerancja rozmiaru +/- max 0,22 mm

0,20 mm na mankiecie – tolerancja rozmiaru +/- max 0,22 mm

Długość min. 290 mm – tolerancja rozmiaru +/- max 292 mm

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne neoprenowe rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie ,z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość min. 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 12,6 N, AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Grubość rękawicy 0,19 mm na palcu – tolerancja rozmiaru +/- max 0,21 mm

0,18 mm na dłoni – tolerancja rozmiaru +/- max 0,20 mm

0,15 mm na mankiecie – tolerancja rozmiaru +/- max 0,17 mm

Długość min. 305 mm – tolerancja rozmiaru +/- max 307 mm

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice neoprenowe,sterylne,do pracowni cytostatycznej. Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami.Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,19 mm na palcu, 0,17 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość ( minimalna ) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( wartosc średnia) 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( wartośc średnia ) 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % ( wartości średnie). AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,5 do 8,0.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,19 mm na palcu - – tolerancja rozmiaru +/- max 0,21 mm

0,17 mm na dłoni – tolerancja rozmiaru +/- max 0,19 mm

0,15 mm na mankiecie – tolerancja rozmiaru +/- max 0,17 mm

Długość ( minimalna ) 305 mm– tolerancja rozmiaru +/- max 307 mm

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice sterylne chirurgiczne przeznaczone do procedur ginekologicznych, między innymi do wydobycia łożyska, wykonane z naturalnego lateksu, teksturowane, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem (500 mm). Pogrubione ścianki zwiększają odporność na rozdarcia.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Długość mankietu 500 mm – tolerancja rozmiaru +/- 505mm

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych oraz próbek

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa realizowana będzie w okresie 24 miesięcy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2021
Local time: 10:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2021
Local time: 10:30
Place:

Dział zamówień Publicznych

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ,

b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.

1. Wymaga się dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych: - opisane w swz

1. Wymaga się dołączenia do oferty próbek - opisane w swz

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl;

b) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021