Szolgáltatások - 59471-2018

08/02/2018    S27

Magyarország-Budapest: Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 027-059471

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 218-453292)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 12365226
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)

II.1.2)Fő CPV-kód
50212000 Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)” tárgyban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/02/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 218-453292

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)

Vállalkozó:

− hajtsa végre 2 darab AS-350B típusú helikopteren (gyári számok: 2607 és 2472) a típusra érvényes karbantartási terv szerinti terjedelemben a 144 havi karbantartási munkákat;

− a karbantartás során hajtsa végre a típusra a karbantartás befejezésének dátumakor érvényes bülletinekben kötelező jelleggel meghatározott munkákat, amelyek biztosítják a helikopter naptári és javításközi üzemidejének meghosszabbíthatóságát (minden elvégzett munka a helikopter dokumentációjában kerüljön rögzítésre). Ide értendők mind az EASA, mind a helikopter és a hajtómű gyártói által kiadott direktívák;

— a karbantartás magába foglalja helikopter sárkányának és rendszereinek karbantartását, a pilótafülke belső burkolatainak felújítását, a szervesüveg szélvédő panelek cseréjét víztiszta szervesüveg szélvédő panelre (A helikopterek oldalablakainak cseréje az aktuális műszaki állapot függvényében szükséges),

— a karbantartás során cserélje le mindazon berendezéseket és alkatrészeket (beleértve a hajtóművet és a készletébe tartozó berendezéseket is), melyek üzemideje nem biztosítja a helikopter visszavételétől számított további 600 óra üzemidő teljesítését vagy naptári üzemideje 2019. március 31-ig lejár. A hajtóművek tekintetében a repült óra szerinti üzemidő tartalékhoz álljon rendelkezésre a következő ciklusszám mennyiség: Gasgenerator cycle (GGC) 2,3 szoros szorzószámmal, illetve power turbine cycle (PTC) 1,1 szeres szorzószámmal.,

— a karbantartás során építse be külső súly szállításához szükséges fedélzeti eszközt, illetve az azt segítő kiegészítő tükröket. Ajánlatkérő a típushoz már integrált cargo hook-ot kér megajánlani. A cargo hook javításközi üzemidejének minimális időtartama 5 év / 1000 repült óra,

— a karbantartás során a repült órák vagy a naptári idők szerinti esedékességtől függetlenül, hajtsa végre a helikopter karbantartási tervében időszakonként előírt összes karbantartási munkapontot,

— Amennyiben a karbantartási munkafolyamatok olyan mélységben kerülnek végrehajtásra, hogy indokolttá válik a helikopter újrafestése, vállalkozó vállalja a helikopter gyári technológia szerinti poliuretán alapú festékkel történő festését (külső/belső festés, az azonosító jelzések és emblémák, kiszolgálási, szintező és biztonsági, vagy veszélyes pontjait jelölő jelképek és vészjelölések feliratai festése) a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott festési vázlat alapján.

− a fődarabokra felépített, azokhoz készletezett segédberendezések javításközi és hátralévő teljes üzemideje nem lehet rövidebb az adott fődarab javításközi üzemidejénél;

− hajtsa végre a helikopterek üzemanyaggal, kenőanyagokkal történő feltöltését, utánpótlását a helikopter a karbantartási munkába adásától a visszavételig;

− a karbantartás folyamán készülő összes műszaki dokumentációt angol és/vagy magyar nyelven állítsa ki, továbbá az elvégzett munkákról a helikopterek eredeti egyedi kísérő dokumentációjában a bejegyzéseket angol nyelven tegye meg;

Nyertes Pályázó a helikopter műszaki állapotának vonatkozásában különleges követelményt nem támaszthat;

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

Helyesen:

2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)

Vállalkozó:

− hajtsa végre 2 darab AS-350B típusú helikopteren (gyári számok: 2607 és 2472) a típusra érvényes karbantartási terv szerinti terjedelemben a 144 havi karbantartási munkákat;

− a karbantartás során hajtsa végre a típusra a karbantartás befejezésének dátumakor érvényes bülletinekben kötelező jelleggel meghatározott munkákat, amelyek biztosítják a helikopter naptári és javításközi üzemidejének meghosszabbíthatóságát (minden elvégzett munka a helikopter dokumentációjában kerüljön rögzítésre). Ide értendők mind az EASA, mind a helikopter és a hajtómű gyártói által kiadott direktívák;

— a karbantartás magába foglalja helikopter sárkányának és rendszereinek karbantartását, a pilótafülke belső burkolatainak felújítását, a szervesüveg szélvédő panelek cseréjét víztiszta szervesüveg szélvédő panelre (A helikopterek oldalablakainak cseréje az aktuális műszaki állapot függvényében szükséges),

— a karbantartás során cserélje le mindazon berendezéseket és alkatrészeket, melyek üzemideje nem biztosítja a helikopter visszavételétől számított további 600 óra üzemidő teljesítését vagy naptári üzemideje 2019. március 31-ig biztosított, kivéve a hajtóművet (beleértve a készletébe tartozó berendezéseket), amely esetében annak üzemideje nem biztosítja a helikopter visszavételétől számított további 900 óra üzemidő teljesítését vagy naptári üzemideje 2020. június 30-ig biztosított. A hajtóművek tekintetében a repült óra szerinti üzemidő tartalékhoz álljon rendelkezésre a következő ciklusszám mennyiség: Gasgenerator cycle (GGC) 2,3 szoros szorzószámmal, illetve power turbine cycle (PTC) 1,1 szeres szorzószámmal.,

— a karbantartás során építse be külső súly szállításához szükséges fedélzeti eszközt, illetve az azt segítő kiegészítő tükröket. Ajánlatkérő a típushoz már integrált cargo hook-ot kér megajánlani. A cargo hook javításközi üzemidejének minimális időtartama 5 év / 1000 repült óra,

— a karbantartás során a repült órák vagy a naptári idők szerinti esedékességtől függetlenül, hajtsa végre a helikopter karbantartási tervében időszakonként előírt összes karbantartási munkapontot,

— amennyiben a karbantartási munkafolyamatok olyan mélységben kerülnek végrehajtásra, hogy indokolttá válik a helikopter újrafestése, vállalkozó vállalja a helikopter gyári technológia szerinti poliuretán alapú festékkel történő festését (külső/belső festés, az azonosító jelzések és emblémák, kiszolgálási, szintező és biztonsági, vagy veszélyes pontjait jelölő jelképek és vészjelölések feliratai festése) a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott festési vázlat alapján.

− a fődarabokra felépített, azokhoz készletezett segédberendezések javításközi és hátralévő teljes üzemideje nem lehet rövidebb az adott fődarab javításközi üzemidejénél;

− hajtsa végre a helikopterek üzemanyaggal, kenőanyagokkal történő feltöltését, utánpótlását a helikopter a karbantartási munkába adásától a visszavételig;

− a karbantartás folyamán készülő összes műszaki dokumentációt angol és/vagy magyar nyelven állítsa ki, továbbá az elvégzett munkákról a helikopterek eredeti egyedi kísérő dokumentációjában a bejegyzéseket angol nyelven tegye meg;

Nyertes Pályázó a helikopter műszaki állapotának vonatkozásában különleges követelményt nem támaszthat;

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 06/02/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 15/02/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
A következő helyett:

Az időtartam hónapban: 8

A szerződés meghosszabbítható: nem

Helyesen:

Az időtartam hónapban: 10

A szerződés meghosszabbítható: nem

Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 06/02/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 15/02/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információ
A következő helyett:

A II.2.7)pont kiegészítése:

Gyártmányonkénti telj.hat.idő:

— Az 1.gyártmánynál az átadástól számított 5 hónapon belül,

— A 2.gyártmánynál az 1.gyártmány sikeres visszavételét követő 5 hónapon belül,de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül.

Az 1.gyártmány átadására 2017.12.15-ét követően kerül sor.A 2.átadására az 1.sikeres visszavételét követő 10 munkanapon belül kerül sor.

Helyesen:

A II.2.7)pont kiegészítése:

A gyártmányok átadására egy ütemben kerül sor.

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési, kötbér-feltételeket a KKD-ban kiadott Vállalkozási szerződés tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1),(5) (6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §-ára és a 2003. évi XCII. tv. 36/A.§-ra.

AK a Kbt. 135. § (8) alapján a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %nak megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg lehívására legkorábban 2018.01.01én van lehetőség.

AK nem követeli meg az előleghez kapcsolódóan biztosíték nyújtását.

Az előlegre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Vállalkozó gyártmányonként jogosult számla benyújtására.

Késedelmi kötbér: a késedelmes/hibás teljesítés esetén a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 1 %a /nap, max. 15 %. 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: a hibás/késedelmes/a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20 %a.

Helyesen:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési, kötbérfeltételeket a KKD-ban kiadott Vállalkozási szerződés tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1),(5) (6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) és 6:155. §-ára.

AK a Kbt. 135. § (8) alapján a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %nak megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg lehívására legkorábban 2018.01.01én van lehetőség.

AK nem követeli meg az előleghez kapcsolódóan biztosíték nyújtását.

Az előlegre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult, illetve részteljesítésre gyártmányonként jogosult.

Vállalkozó gyártmányonként jogosult számla benyújtására.

Késedelmi kötbér: a késedelmes/hibás teljesítés esetén a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 1 %a /nap, max. 15 %. 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: a hibás/késedelmes/a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20 %a.

VII.2)További információk:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum is módosításra kerül.