Supplies - 594736-2021

22/11/2021    S226

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 226-594736

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "SVETA ANNA" SOFIYa AD
National registration number: 130367715
Postal address: DIMITaR MOLLOV No.1
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1750
Country: Bulgaria
Contact person: Valentina Georgieva Radeva
E-mail: otdel.opd@abv.bg
Telephone: +359 29759011
Fax: +359 29759011
Internet address(es):
Main address: http://www.sveta-anna.eu/bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2391
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна” – София АД

Reference number: 00692-2021-0046
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на възлагането й до 25.03.2022 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя.

Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща 11 броя обособени позиции, някои от които включват подпозиции, като оферти могат да се подават комплексно за всички обособени позиции или за всяка една от тях. Даден участник може да оферира обособена позиция, като покрива абсолютно всички подпозиции в обособената позиция. Участникът подава само една оферта, съгласно условията, посочени в документацията за участие, като не се допуска представяне на варианти.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор CL1200i

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

ж.к. "Младост" 1, ул. "Димитър Моллов" №1, УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 1 съдържа 105 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър С3510/C3100

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

ж.к. "Младост" 1, ул. "Димитър Моллов" №1, УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 2 съдържа 2 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за глюкоанализатор Labtrend

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

ж.к. "Младост" 1, ул. "Димитър Моллов" №1, УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 3 съдържа 2 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA- 360

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

ж.к. "Младост" 1, ул. "Димитър Моллов" №1, УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA- 360- TOSOH Дилуент27.29(4x100 ml)-2 опаковки

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за коагулометър Compact-X-PC

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

ж.к. "Младост" 1, ул. "Димитър Моллов" №1, УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 10 съдържа 5 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 182-473064
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор CL1200i

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър С3510/C3100

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Реактиви и консумативи за глюкоанализатор Labtrend

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA- 360

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Реактиви и консумативи за коагулометър Compact-X-PC

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Позициите се прекратяват на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021