The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 594915-2021

22/11/2021    S226

Poland-Lidzbark: IT software package

2021/S 226-594915

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-535662)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA LIDZBARK
Postal address: ul. Sądowa 21
Town: Lidzbark
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 13-230
Country: Poland
Contact person: Maria Karczewska
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.umig.lidzbark.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Reference number: BiGK.271.1.13.2021
II.1.2)Main CPV code
48517000 IT software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „E-Administracja w Gminie Lidzbark” w ramach projektu pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-535662

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 23/11/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 29/11/2021
Local time: 13:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 20/02/2022
Read:
Date: 26/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 23/11/2021
Local time: 13:30
Read:
Date: 29/11/2021
Local time: 13:30
VII.2)Other additional information: