A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 595511-2019

16/12/2019    S242

Magyarország-Pécs: Villamos létesítmények üzemeltetése

2019/S 242-595511

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Telefon: +36 72502164
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.biokom.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közvilágítás karbantartása, üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR000802392019
II.1.2)Fő CPV-kód
65320000 Villamos létesítmények üzemeltetése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pécs Megyei Jogú Város területén található valamennyi közvilágítási körzet, összesen 19 968 db (935 db Hgl, 7193 db LED) közvilágítási, valamint 467 díszvilágítási berendezés üzemeltetése, karbantartása. A szolgáltatás magában foglalja a közvilágítási berendezések aktív elemei elvárt üzemkészségének biztosítását, működőképességének ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos üzemviteli, karbantartás és üzemzavar-elhárítási feladatok elvégzését, a működésképtelenné vált aktív elemek cserjét, valamint a hibacím bejelentés fogadásának biztosítását. A 19 968 db közvilágítási lámpatestből 7136 lámpatest 17.3.2020 napjáig garanciával rendelkezik, ezért ezek vonatkozásában nyertes ajánlattevő teljeskörű feladatellátása 18.3.2020 napjával kezdődik, amennyiben a vállalkozási szerződés ezen időpontot megelőzően hatályba lép.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65320000 Villamos létesítmények üzemeltetése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécs területén található valamennyi közvilágítási körzet, összesen 19 968 db közvilágítási, valamint 467 db díszvilágítási (kivéve a karácsonyi) berendezés üzemeltetése, karbantartása:

Karbantartás, csere, pótlás, felújítás előzetes terv szerinti elvégzése.

— környezeti feltétel, közlekedésbiztonsági feltétel biztosítása,

— szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje, fényforrás kivételével, továbbá a helyszínen nem javítható hibák megrendelő felé jelzése,

— gyújtó betét, aljzat ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,

— előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,

— egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor stb) ellenőrzése, a meghibásodott javítása, cseréje,

— fényforrás cseréje,

— lámpatest általános karbantartása (csavarok utánhúzása, búra portalanítása, ha a típusnál lehetséges, illetve szükséges),

— mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),

— a törött alkatrészek (záró fedél, üvegbúra) cseréje,

— meghibásodott, hiányzó tömítések pótlása,

— berendezések folyamatos tisztántartása,

— díszvilágítási lámpák üzemvitele, kivéve a karácsonyi díszvilágítást,

— balesetveszélyt okozó eszközök eltávolítása a Megrendelő előzetes értesítése mellett a hiba kijavításának megkezdése,

— növényzet által benőtt lámpák környezetében kismértékű gallyazás elvégzése, vagy nagyobb beavatkozás szükségességénél megrendelő tájékoztatása.

A rongálásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó lámpák kicserélése, pótlása, valamint berendezések folyamatos javítása.

A közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítás biztosítása a már meglévő rendszer alkalmazásával, valamint szakmai javaslattétel a közvilágítás fejlesztési lehetőségeire.

Közlekedési konfliktuszónák (csomópontok) megvilágítás műszeres, dokumentált ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése és szükség esetén fejlesztési javaslat tétel évente 5 darab, megrendelő által meghatározott, csomópont tekintetében.

Hibaelhárítás elvégzése:

A hibelhárítást az észleléstől vagy bejelentéstől számított alábbi időtartamon belül kell befejezni az alábbiak szerint:

A hibát az észleléstől vagy bejelentéstől számított, alábbi időtartamon belül kell elhárítani (a hibaelhárítást befejezni).

— Gépjárműforgalmú területek, útvilágítás: 168óra

— Gyalogos övezetek, parkok: 48óra, illetve a péntek 16:00-tól szombat 24:00 között érkező hibákat hétfő 24:00-ig

— Gyalogos-átkelőhely: 48óra, illetve a péntek 16:00-tól szombat 24:00 között érkező hibákat hétfő 24:00-ig

Passzív hibák javítása:

Passzív elemeknek tekintjük: földkábeles hálózat a tulajdoni határig, kandeláber, lámpatest, szabadvezetékes csatlakozó vezeték, köz vagy díszvilágítási elosztó berendezés, mérő.

A vállalkozó feladata a PMJVÖ tulajdonában és kezelésében lévő passzív közvilágítási hálózat és annak elemein bekövetkezett hiba megrendelő felé való jelzése és megrendelő által elrendelt munka elvégzése szerződésben rögzített feltételek szerint.

Együttműködés a Hálózati Engedélyessel, PMJVÖ tulajdonú passzív hálózati hiba bemérésében. Ezen feladatokat külön üzemviteli megállapodásban rögzítik a felek.

Nyilvántartás, leltár

Berendezések teljesítményét és mennyiségi adatait, a 2007. évi LXXXVI. tv 3.§ 40. pontja szerinti Csatlakozási pontra és csatlakozó berendezésre vonatkozó adatokat, információkat tartalmazó nyilvántartás naprakész folyamatos felülvizsgálata és módosítása, és erről a Megrendelő 5 munkanapon belüli tájékoztatása.

Hibabejelentés fogadása:

PMJV lakosságának közvilágítási hibabejelentésére a 2013.december óta rendszeresített és a lakosság számára publikált és általánosan ismert KOVIKA közvilágítás karbantartó rendszere van alkalmazásban. Vállalkozó feladata, hogy a jelzett, megrendelő által üzemeltetett portált alkalmazza.

Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M.2.1. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott 1 szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek közvilágítás karbantartása során szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (hónap) (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A közbeszerzés mennyiségében megjelölt lámpatest darabszámhoz képest a szerződés teljesítésének időtartama alatt ajánlatkérő üzemeltetésébe, fenntartásába kerülő többlet lámpatestek, vagy díszvilágítás tekintetében ajánlatkérő maximum + 10 % opciós mennyiséget határoz meg, melyre vonatkozó feladatleírás szerinti szolgáltatást jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni.

Fentieken túl a szándékos rongálásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó lámpák kicserélését, pótlását, valamint javítását ajánlatkérő a szerződés tartama alatt jogosult egyoldalú nyilatkozattal jogosult megrendelni az ajánlat részeként benyújtott egységárakon.

Ajánlatkérő a kezelésében lévő passzív hálózati elemek javítását a szerződés tartama alatt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni az ajánlat részeként benyújtott egységárakon.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

ATnek az ajánlatához (ajánlattételi határidőig) csatolni kell a III.1.3. M.2.2. szakembernek (SZE)és az M.2.1. pontban meghat

SZEek közül 1-nek a megnevezését tart. dokumentumot, és a SZEk szakmai önéletrajzát a 3. és 2. értékelési részszemp-ra tett megajánlás alátámasztására. Ha ajánlattevő 0-tól különböző megajánlást tesz, és nem csatolja ezeket, v a SZE-t nem nevezi meg az ajánlat érvénytelen!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 209-510464
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Közvilágítás karbantartása, üzemeltetése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekben foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát felülvizsgálta, a felülvizsgálat eredményeként jelen közbeszerzési eljárást visszavonja, és új eljárás megindítása iránt intézkedik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2019