Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 595611-2023

03/10/2023    S190

Magyarország-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2023/S 190-595611

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 27734175241
Postai cím: Keleti Károly 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss-Pogány Tamás
E-mail: kisspogany.tamas@emkp.hu
Telefon: +36 303859905
Fax: +36 18869222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.emkp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.emkp.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: élelmiszermentés, adatfeldolgozás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Informatikai kiszolgáló rendszer üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR000247272023
II.1.2)Fő CPV-kód
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alapműködését biztosító informatikai rendszer teljes körű üzemeltetése folyamatos szolgáltatásként.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 797 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
72267000 Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások
72267100 Informatikai szoftver karbantartása
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72590000 Számítógépekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások
72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1025_Budapest_Szépvölgyi_út_52.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alapműködését biztosító egyedi informatikai rendszer hardver és szoftver elemeinek működéséhez szükséges kapacitások magas rendelkezésre állás mellett szolgáltatásként történő biztosítása, hardver és szoftver rendszer teljes körű üzemeltetése folyamatos szolgáltatásként. 1 + 1 éves időtartamra

Az üzemeltetővel szemben támasztott követelmények:

- a teljes műszaki követelményekben szereplő hardver és a kifejlesztett egyedi szoftverrendszer meghatározott üzembiztonságú, rendelkezésre állású és teljesítményű működését biztosító teljes informatikai infrastruktúra szolgáltatásként történő biztosítása, üzemeltetése, folyamatos fenntartása, modernizálása,

- ennek megfelelően a technológiailag indokolt avulási idő figyelembevételével biztosítani kell az avuló infrastrukturális elemek folyamatos cseréjét,

- verziókövetések, jogszabálykövetések elvégzése a fejlesztett és üzemeltetett hardver- és szoftver-rendszeren,

- igény esetén egyedi fejlesztések elvégzése a fejlesztett szoftverrendszer működésének teljes körű szavatolása mellett - ennek költségét az üzemeltetési díj nem tartalmazza

- Call Center üzemeltetése és nemzetközi szabványok - ITIL - szerinti szervezése, SLA - Service Level Agreement - szintek vállalásával,

- igény esetén az egyedi fejlesztésű szoftverrendszer illesztése szakrendszerekhez, áruházi informatikai rendszerekhez - ennek költségét az üzemeltetési díj nem tartalmazza,

- a fejlesztés zárásának napjától - tervezetten 2023. 08.31. - az egyedi fejlesztésű rendszer üzemeltetéshez szükséges eszközöknek és szolgáltatásoknak rendelkezésre kell állni, a rendszer folyamatos üzemének megkezdéséhez, biztosításához,

- támogassa a fejlesztést végző vállalkozás felé a szavatossági és jótállási körbe tartozó javítások bejelentése, ellenőrzése területén az Élelmiszermentő Nonprofit Kft.-t,

- az egyedileg fejlesztett alkalmazás esetében a jótállási időn belül működjön együtt a fejlesztővel a további fejlesztések biztosítása érdekében, a későbbi önállóan végzett egyedi fejlesztéseket legyen képes vezetni,

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember többlettapasztalata (legfeljebb + 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5. ár értékelési szempont bontása:

üzemeltetés havi nettó átalánydíja - súlyszám 80

fejlesztési keret nettó óradíja - súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 131-419214
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Informatikai kiszolgáló rendszer üzemeltetése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/09/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12402179242
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@scinetwork.hu
Telefon: +36 14706076
Internetcím: http://www.scinetwork.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 797 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

fejlesztési keret nettó óradíja: 18 800,- Ft

nyertes ajánlattevő:

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

adószám: 12402179-2-42

Ajánlattevők:

Areus Infokommunikációs Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.

adószám: 23469507-2-44

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

adószám: 12402179-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.3.) folytatás:

18. Ajánlat tartalmazza az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek-re (űrlap). Ennek megfelelően csatolni kell az ajánlathoz a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy bármilyen más formában vállalt kötelezettségét igazoló okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

19. A benyújtandó nyilatkozatokat/űrlapokat nemleges válasz esetén is ki kell tölteni és be kell nyújtani.

20. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolandó irat, dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak magyar nyelvű fordítását az ajánlathoz - az AT költségén - csatolni kell. (Kbt. 47. § (2) bek.) Ezek eltérése esetén a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.

21.Ak a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, Ak alkalmazza a 71. § (6) bek-t.

22.Ak felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re.

23.Alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

24. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a műszaki leírásban meghatározott, a követelményeknek megfelelő, üzemelő informatikai infrastruktúra rendszerekkel,annak érdekében, hogy az alaptevékenységet támogató rendszer üzemeltetése a fejlesztés befejezésével folyamatos legyen.

25.Az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát/aláírásmintáját illetőleg meghatalmazott esetén a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz.

26. Ak az alkalmassági feltételek meghatározását és igazolásának módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

27. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerinti hardverspecifikációval és software alapjogosultságokkal kell rendelkeznie a teljesítés egész időszakára vonatkozóan.

28.Ak nem kéri és nem is engedi meg a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet alapítását.

29.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100; a módszer, amivel a ponthatárok közötti pontszám kiosztásra kerül: nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében: fordított arányosság; az M2.1.a.) szakember többlettapasztalata esetén: egyenes arányosság.

30.Ak alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját

31.Az AK a szerződésben fejlesztési keret maximumot határoz meg, amely a teljes szerződésre vetítve az üzemeltetési díj 10%-át teszi ki.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159; dr. Nagy Noémi, lajstromszám: 00763 (1011 Budapest, Fő utca 14-18.,)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2023