Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 601725-2021

24/11/2021    S228

Poland-Krakow: Repair and maintenance services of military electronic systems

2021/S 228-601725

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 213-563434)

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 3 Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 121390415
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
Contact person: 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-mail: e.polak@ron.mil.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Naprawa, diagnostyka, konserwacja, serwisowanie oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej wielofunkcyjną lornetkę termalną dalekiego zasięgu JIM LR oraz system zdalnego sterowania ROS 2

II.1.2)Main CPV code
50660000 Repair and maintenance services of military electronic systems
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem umowy jest naprawa, diagnostyka, konserwacja, serwisowanie oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej wielofunkcyjną lornetkę termalną dalekiego zasięgu JIM LR oraz system zdalnego sterowania ROS 2 do wielofunkcyjnej lornetki termalnej JIM LR.

2. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie:

- w roku 2022 od dnia podpisania umowy;

- w pozostałych latach w zależności od zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w planie finansowym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Zakończenie:

- w roku 2022 do dnia 30.11.2022 r.

- w roku 2023 do dnia 30.11.2023 r.

- w roku 2024 do dnia 30.11.2024 r.

3. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie realizacji Umowy w 2023 lub 2024 roku nastąpi pod warunkiem zawieszającym, którym jest:

- w stosunku do realizacji Umowy w roku 2023 – ujęcie przedmiotu Umowy przewidzianego na ten rok kalendarzowy w planie finansowym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do wysokości środków finansowych znajdujących pokrycie w tym planie;

- w stosunku do realizacji Umowy w roku 2024 – ujęcie przedmiotu Umowy przewidzianego na ten rok kalendarzowy w planie finansowym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do wysokości środków finansowych znajdujących pokrycie w tym planie.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-563434

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.3.4
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Instead of:
Date: 01/12/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 06/12/2021
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: