Supplies - 602746-2021

Submission deadline has been amended by:  7522-2022
26/11/2021    S230

Poland-Poznań: System, storage and content management software package

2021/S 230-602746

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Postal address: al. Niepodległości 34
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 61-714
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: www.umww.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Postal address: ul. Krysiewicza 7/8
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 61-825
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: https://szoz.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
Postal address: ul. Juraszów 7/19
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 60-479
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: www.lutycka.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Postal address: ul. Poznańska 79
Town: Kalisz
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-800
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://szpital.kalisz.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie
Postal address: ul. Promenada 7
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://zpo.srem.com.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy w Jarocinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Szpitalna 1
Town: Jarocin
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-200
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://szpitaljarocin.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
Postal address: ul. Szpitalna 10
Town: Międzychód
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64-400
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: https://www.spzoz-miedzychod.com.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp
Postal address: ul. Limanowskiego 20-22
Town: Ostrów Wlkp
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-400
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.osw.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Postal address: ul. Rydygiera 1; 64-920
Town: Piła
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64-920
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalpila.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.
Postal address: ul. Chełmońskiego 1; 63-100
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: https://www.szpitalwsremie.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Postal address: ul. Sukiennicza 13
Town: Szamotuły
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64-500
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://szamotuly.med.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.
Postal address: ul. Słowackiego 2; 62-300
Town: Września
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-300
Country: Poland
Contact person: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl
Telephone: +48 618553510
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalwrzesnia.home.pl/strona/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://szpitalewielkopolski.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III

Reference number: SzW/17/2021
II.1.2)Main CPV code
48780000 System, storage and content management software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III

Realizowanego jako ETAP III szerszego zamówienia występującego pod nazwami:

1. Dostarczenie systemu autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty).

2. Dostarczenie skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia przetwarzania informacji w podmiotach leczniczych (aplikacje i systemy szpitalne i specjalistyczne).

do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części I jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 do OPZ – szt. 1

2. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części II jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 do OPZ – szt. 1

2. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części III jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części III – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części IV jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części IV – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części V jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części V – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części VI jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części VI – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części VII jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w Śremie w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części VII – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w Śremie z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części VIII jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Szpital Powiatowy Sp. z o.o., we Wrześni w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części VIII – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Szpital Powiatowy Sp. z o.o. we Wrześni z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części IX jest :

1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 9 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części IX – szt. 1

2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1

3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
32410000 Local area network
32422000 Network components
45000000 Construction work
72710000 Local area network services
45300000 Building installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części X jest dostawa, instalacja, montaż i konfiguracje sieci LAN, oraz zasilacza UPS dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1; 64-920 Piła.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
32410000 Local area network
32422000 Network components
45000000 Construction work
72710000 Local area network services
45300000 Building installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części XI jest dostawa, instalacja, montaż i konfiguracje sieci LAN, oraz zasilacza UPS dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233300 Smart card readers
79132100 Electronic signature certification services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia dla części XII jest dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej), czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego dla Województwa wielkopolskiego - szt.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Rękojmi i Gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej:

- 3 dostawy obejmujące oprogramowanie typu HIS (Hospital Information System) wraz z ich wdrożeniem w podmiotach leczniczych o wartości minimalnej każdej z wykazanych dostaw wynoszącej 150.000,00 złotych brutto (dotyczy części od I do IX)

- 3 zamówienia polegające na dostawie wraz montażem i uruchomieniem UPS-ów o mocy co najmniej 15kVA 2 dostawy systemu autoryzacji (dotyczy części X-XI)

- 2 dostawy systemu autoryzacji (dotyczy części XII)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 15 do SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2021
Local time: 12:00
Place:

Za pośrednictwem platformy przetargowej: miniPortal poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

2. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest uprawomocniona do jego reprezentowania.

5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

7. Formularz ofertowy – zgodnie z odpowiednim załącznikiem nr 13 do SWZ.

8. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/11/2021