Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 602944-2021

26/11/2021    S230

Netherlands-Broek op Langedijk: Personal computers

2021/S 230-602944

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting Allente onderwijs
National registration number: 8755923
Postal address: Bogert 2 -3
Town: Broek op Langedijk
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1721PH
Country: Netherlands
Contact person: Jan Veenstra
E-mail: jveenstra@alpha-adviesbureau.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.allente-onderwijs.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1e2405970d98a3301a5030d905379eec
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1e2405970d98a3301a5030d905379eec
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU ICT Gebruikershardware

Reference number: 2021-IHW1210
II.1.2)Main CPV code
30213000 Personal computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een professionele Leverancier te contracteren voor de levering van ICT Gebruikershardware.

Subdoelen zijn;

Het kunnen vertrouwen op het proces.

Het gebruik maken van expertise.

Het kunnen vertrouwen op ondersteuning en service.

Het kunnen vertrouwen op een duurzame (her)bestemming.

Binnen de opdracht valt:

- Het leveren van ICT Gebruikershardware

- Het leveren van oplaadkarren

- Het geven van aankoopadvies

- Het bieden van onderhoud, service en garantie

- Het bieden van een duurzame (her)bestemming

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Broek op Langedijk

II.2.4)Description of the procurement:

Als uitgangspunt geldt een vervangingscyclus voor de huidige aantallen ICT Gebruikershardware; ca. 1800 ten behoeve van leerlingen, ca. 300 ten behoeve van onderwijs medewerkers en mogelijk ca. 100 ten behoeve van opvang medewerkers (zie Beschrijvend Document). Mogelijk dat er naast vervanging sprake zal zijn van aanvullingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: KWALITEIT / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het betreft een Raamovereenkomst voor de duur van twee (2) jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst nog twee (2) keer te verlengen met één jaar. De maximale looptijd is daarmee vier (4) jaren.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Allente is sinds 1 januari 2020 een nieuwe organisatie voor opvang en onderwijs. Er bestaan twee afzonderlijke organisaties; Stichting Allente onderwijs en Stichting Allente opvang. Beide stichtingen zijn zelfstandig maar het College van Bestuur bestaat uit dezelfde bestuurders. De opdracht geldt primair voor de onderwijslocaties vallend onder Stichting Allente onderwijs. Stichting Allente opvang wordt als optie meegenomen; wanneer er binnen deze stichting behoefte ontstaat aan ICT Gebruikershardware zoals in deze aanbesteding beschreven, dan kan gebruik gemaakt worden van de voorwaarden zoals vastgelegd in de overeenkomst. Er geldt geen afnameverplichting voor Stichting Allente opvang.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen faillissement of surseance van betaling

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische bekwaamheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Het betreft een Raamovereenkomst voor de duur van twee (2) jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst nog twee (2) keer te verlengen met één jaar. De maximale looptijd is daarmee vier (4) jaren.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/01/2022
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021