We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 603089-2021

Submission deadline has been amended by:  19201-2022
26/11/2021    S230

Magyarország-Budapest: Védőfelszerelések

2021/S 230-603089

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001507892021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001507892021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyéni védőeszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001507892021
II.1.2)Fő CPV-kód
18143000 Védőfelszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egyéni védőeszközök beszerzése - Pandémia védőeszközei

Adásvételi keretszerződés egyéni védőeszközök beszerzésére a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni védőeszközök beszerz. - Kelet-Magyarország

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18143000 Védőfelszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Kelet-Magyarország, a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés keretösszege nettó 47 500 000,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.

Adásvételi keretszerződés egyéni védőeszközök beszerzésére a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

Összesen 93 188 db

Kesztyű - egyszerhasználatos 1. nitrilkaucsuk dobozos 2500 doboz

Kesztyű egyszerhasználatos 2. - Vinil dobozos 3500 doboz

Kesztyű 3 -nitrilkaucsuk páronként csomagolt 2500 pár

Kesztyű PVC AKL, min 45 cm-es hosszal. 3000 pár

Kesztyű poliuretán habos 100 pár

Kesztyű nitril 200 pár

Kesztyű rakodó 600 pár

Overál (5,6) 3000 db

Overál (4,5,6) 3000 db

Overál (3,4,5,6) 6000 db

Overál PP 1700 db

Védőszemüveg víztiszta 1700 db

Védőszemüveg sötét 1700 db

Védőszemüveg "búvár" 510 db

szemüveg felett hordható védőszemüveg 10 db

FFP2 csészés kialakítású szelep nélküli 250 db

FFP2 csészés kialakítású Szelepes 7500 db

FFP3 csészés kialakítású szelep nélküli 7500 db

FFP3 csészés kialakítású szelepes 7500 db

Eü maszk 3 rétegű doboz 200 db

légzésvédő félálarc db 160 db

Légzésvédő félálarchoz szűrőbetét db 960 db

teljes álarc db 66 db

teljes álarchoz szűrőbetét db 330 db

Cipővédő erősített talprésszel

(PP felsőrész, PE alsórész) db 20000 db

Cipővédő polietilén db 20000 db

PVC csizma pár 34 pár

S5 védőcsizma pár 34 pár

Esőkabát NS , MSZ EN 20471 db 34 db

A beszerzésre kerülő eszközök ajánlatkérő által elvárt műszaki paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.

A szállítandó termékeknek újaknak kell lenniük.

Ajánlattevőnek a megajánlott eszközök vonatkozásában teljes, részletes műszaki leírást kell benyújtania az ajánlatában olyan formában, amelyből egyértelműen megállapítható az ajánlatkérő által kiadott műszaki leírásban foglaltak minimális elvárt paramétereknek való megfelelés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni védőeszközök beszerz. - Nyugat-Magyarország

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18143000 Védőfelszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Nyugat-Magyarország, a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés keretösszege nettó 47 500 000,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.

Adásvételi keretszerződés egyéni védőeszközök beszerzésére a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

Összesen 93 188 db

Kesztyű - egyszerhasználatos 1. nitrilkaucsuk dobozos 2500 doboz

Kesztyű egyszerhasználatos 2. - Vinil dobozos 3500 doboz

Kesztyű 3 -nitrilkaucsuk páronként csomagolt 2500 pár

Kesztyű PVC AKL, min 45 cm-es hosszal. 3000 pár

Kesztyű poliuretán habos 100 pár

Kesztyű nitril 200 pár

Kesztyű rakodó 600 pár

Overál (5,6) 3000 db

Overál (4,5,6) 3000 db

Overál (3,4,5,6) 6000 db

Overál PP 1700 db

Védőszemüveg víztiszta 1700 db

Védőszemüveg sötét 1700 db

Védőszemüveg "búvár" 510 db

szemüveg felett hordható védőszemüveg 10 db

FFP2 csészés kialakítású szelep nélküli 250 db

FFP2 csészés kialakítású Szelepes 7500 db

FFP3 csészés kialakítású szelep nélküli 7500 db

FFP3 csészés kialakítású szelepes 7500 db

Eü maszk 3 rétegű doboz 200 db

légzésvédő félálarc db 160 db

Légzésvédő félálarchoz szűrőbetét db 960 db

teljes álarc db 66 db

teljes álarchoz szűrőbetét db 330 db

Cipővédő erősített talprésszel

(PP felsőrész, PE alsórész) db 20000 db

Cipővédő polietilén db 20000 db

PVC csizma pár 34 pár

S5 védőcsizma pár 34 pár

Esőkabát NS , MSZ EN 20471 db 34 db

A beszerzésre kerülő eszközök ajánlatkérő által elvárt műszaki paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.

A szállítandó termékeknek újaknak kell lenniük.

Ajánlattevőnek a megajánlott eszközök vonatkozásában teljes, részletes műszaki leírást kell benyújtania az ajánlatában olyan formában, amelyből egyértelműen megállapítható az ajánlatkérő által kiadott műszaki leírásban foglaltak minimális elvárt paramétereknek való megfelelés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be.

A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania. Ebben az esetben a közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.

Az AK az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő(k) ajánlata(i) vonatkozásában ellenőrzi a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.

AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt KO-k hatálya alá.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése alapján részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Amennyiben a gazdasági szereplő kéri valamely nyilatkozat vagy igazolás figyelembevételét az eljárás más része tekintetében is, úgy kérjük, nyilatkozzon arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdés és 3. §, valamint a 12-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) benyújtásával kell el igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),

- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége

- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év, hó, napban megadva),

- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,

- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján AT csatolja a megajánlott tételek mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:

- a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,

- valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen eltávolítható,

- AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 25 000 darab

egyéni védőeszköz gyártására és/vagy forgalmazására és/vagy szállítására (adásvételére) vonatkozóan, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával(kal) valamennyi rész esetében.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

Ugyanazon referencia mindkét rész esetében felhasználható az ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintatermékek alapján azt vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelnek-e. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetében:

Késedelmi kötbér (napi 1 %, összesen legfeljebb a késedelmesen szállított eszközre vonatkoztatott nettó vételár 20%-a).

Meghiúsulási kötbér (a meghiúsulással érintett egyes tételek(eszközök)szerinti nettó vételár 30 %-a)

Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

A kötbérek alapja a késedelmesen szállított eszközre vonatkoztatott nettó vételár. A nyertes AT-vel szemben érvényesíthető kötbérek összegének maximuma nem haladhatja meg a keretösszeg 30%-át.

A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a keretösszeg 10%-a.

Jótállás: a jogszabályban előírt kötelező mértékben, de legalább 6 hónap.

Teljesítési biztosíték: a teljes nettó ellenszolgáltatás (keretösszeg) 3 %-a.

Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő részszámláit az igazolt eseti megrendelések teljesítését követően nyújthatja be. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az adásvételi szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/12/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/12/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakat.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

4. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Vassné dr. Tóth Vivien, lajtsromszáma: 01307

5. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a dokumentációban leírtak szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt eszközök leírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés.

6. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bek-ben, a Kbt. 41/A. §, 69. § (11a) és (12) bek-ben foglaltakra.

7. Ajánlatban csatolandó:

- ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR űrlap),

- felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR űrlap),

- Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (EKR űrlap),

- ártáblázat

- szakmai ajánlat részeként:

1) a Műszaki és Ártáblázat hiánytalanul kitöltve

2) a műszaki leírás által előírt esetekben EK megfelelőségi nyilatkozat eredeti példányának egyszerű másolata, és - ha nem magyar nyelvű - akkor ennek fordítása

3) a műszaki leírás által előírt esetekben EK típus tanúsítvány eredeti példányának egyszerű másolata, és - ha nem magyar nyelvű - akkor ennek a fordítása

4) a műszaki leírás által előírt esetekben magyar nyelvű terméktájékoztató

5) a műszaki leírás által előírt esetekben mintapéldányok.

Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz. AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve, dátummal és cégszerű aláírással ellátott pdf formátumban, valamint azzal mindenben megegyező, szerkeszthető excel formátumban.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozat tételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

Folytatás Vl.4.3).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.

További információk folytatása:

10. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.

12. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja (EKR űrlap).

13. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

15. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 30 napos ajánlati kötöttséget ért.

16. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

17. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.

18. Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával az 1. és a 2. részben egyaránt 700 000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani részenként külön. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.

19. Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár, Kbt. 76.§ (2) a). A további részletes információk a dokumentációban. Mivel az ajánlatkérő igényeinek egy konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

20. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

21. AK a III.1.3) M.2. alk. min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki köv-ekben meghat. kritériumoknak, úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2021