We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 603229-2021

Submission deadline has been amended by:  656458-2021
26/11/2021    S230

Hungary-Budapest: Diagnostic agents

2021/S 230-603229

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uzsoki Utcai Kórház
National registration number: 15492674242
Postal address: Uzsoki Utca 29-41.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1145
Country: Hungary
Contact person: Ficzere Andrea
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Telephone: +36 14673744
Fax: +36 12506770
Internet address(es):
Main address: http://www.uzsoki.hu
Address of the buyer profile: http://www.uzsoki.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001004852021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001004852021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kótház
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izotópok és radiofarmakonok beszerzése

Reference number: EKR001004852021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

I.

Tárgy:

Az ajánlatkérő részére a szerződéskötéstől számított 12 hónapra szükséges különféle izotópok és radiofarmakonok beszerzése 19 részben.

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó:

Egyenértékű terméknek ajánlatkérő olyan kivitelt fogad el, melynek paraméterei megegyeznek a műszaki leírásban foglaltakkal.

Az egyenértékűség tekintetében AK a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az AT-nek igazolnia kell.

Az izotópokra vonatkozó részletes előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tc-99m generátor, min. 6, max. 8 GBq aktivitással

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

I.

12 havi mennyiség:

1 db Tc-99m generator, min. 6, max. 8 GBq aktivitással.

Tc99m generator, hétfői vagy keddi szállítással, aktivitása az érkezést követő hét péntek vagy hétfő.

Típusa: szilárd és nedves oszlopú. Min. 10 db eluáló ampullával.

Mérete: max. 150 mm átmérő, amely méretet a BIOWIZZARD 130 típusú lamináris szekrény generator tárolója megkövetel.

Eltérő méret esetén külső generator sugárvédelem biztosítása szükséges.

II.

A III.2.2) pont folytatása:

Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke - a Ptk.6:155.§ (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

A finanszírozási feltételek valamennyi rész tekintetében irányadók. Kbt. 27/A.§-a szerint: Az AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.

Kötbér:

Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a késedelemmel érintett szállítás ellenértékének 0,5 %-át köteles Vevő részére megfizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 nap mértékű kötbér.

Meghiúsulási kötbér: a nem teljesített rész nettó ellenértékének 30%-a.

A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

A részletes feltételeket és szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +1 darabbal eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tc-99m generator, min. 8, max. 10 GBq aktivitással

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

1 db Tc-99m generátor, min. 8, max. 10 GBq aktivitással.

Tc99m generátor, hétfői vagy keddi szállítással, aktivitása az érkezést követő hét péntek vagy hétfő.

Típusa: szilárd és nedves oszlopú. Min. 10 db eluáló ampullával.

Mérete: max. 150 mm átmérő, amely méretet a BIOWIZZARD 130 típusú lamináris szekrény generátor tárolója megkövetel.

Eltérő méret esetén külső generátor sugárvédelem biztosítása szükséges.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +1 darabbal eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tc-99m generátor, min. 10, max. 12 GBq aktivitássa

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

2 db Tc-99m generátor, min. 10, max. 12 GBq aktivitással.

Tc99m generátor, hétfői vagy keddi szállítással, aktivitása az érkezést követő hét péntek vagy hétfő.

Típusa: szilárd és nedves oszlopú. Min. 10 db eluáló ampullával.

Mérete: max. 150 mm átmérő, amely méretet a BIOWIZZARD 130 típusú lamináris szekrény generátor tárolója megkövetel.

Eltérő méret esetén külső generátor sugárvédelem biztosítása szükséges

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +1 darabbal eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tc-99m generátor, min. 12, max. 14 GBq aktivitássa

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

48 db Tc-99m generátor, min. 12, max. 14 GBq aktivitással.

Tc99m generátor, hétfői vagy keddi szállítással, aktivitása az érkezést követő hét péntek vagy hétfő.

Típusa: szilárd és nedves oszlopú. Min. 10 db eluáló ampullával.

Mérete: max. 150 mm átmérő, amely méretet a BIOWIZZARD 130 típusú lamináris szekrény generátor tárolója megkövetel.

Eltérő méret esetén külső generátor sugárvédelem biztosítása szükséges.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +9 darabbal eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tl-201-klorid oldat, szívizom életkép. kimut.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

4 ampulla Tl-201-klorid oldat, szívizom életképességének kimutatására. Aktivitása: ~210 MBq

201-Tallium klorid injekció, amely egy steril, izotóniás, színtelen, pirogénmenetes vizes oldat.

Aktivitása a referencia napon 213 MBq.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +2 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

I-131 pajzsmirigy terápiás radiofarmakon

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

92 db I-131 pajzsmirigy terápiás radiofarmakon:

Rész száma Megnevezés Mennyiségi egység 12 havi menny.

6/a I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 200 MBq darab 2

6/b I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 250 MBq darab 6

6/c I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 300 MBq darab 8

6/d I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 350 MBq darab 6

6/e I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 400 MBq darab 22

6/f I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 450 MBq darab 14

6/g I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 500 MBq darab 22

6/h I-131 NaI kapszula. Aktivitása: 550 MBq darab 12

I-131 radionukliddal jelzett NaI hatóanyagot tartalmazó radioaktív gyógyszer per os alkalmazásra, betegenként kiszámított aktivitással, pénteki szállítással és pénteki referencia időponttal.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint térhet el:

Részletes ártáblázat szerinti

-6/a pont esetében: +1 darab

-6/b pont esetében: +3 darab

-6/c pont esetében: +4 darab

-6/d pont esetében: + 1 darab

-6/e pont esetében: +7 darab

-6/f pont esetében: +7 darab

-6/g pont esetében: + 4 darab

-6/h pont esetében: +2 darab

Összesen 29 darabbal térhet el.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Térdízületi terápiás radiofarmakonok

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

8 ampulla Térdízületi terápiás radiofarmakonok

Térdízületek radiosynovectomiás kezelésére alkalmas radioaktív gyógyszerkészítmény (4-6 betegre).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele

-7/a pont esetében +3 ampullával

-7/b pont esetében +1 ampullával

eltérhet.

Összesen 4 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Közepes ízületi terápiás radiofarmakon

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

4 ampulla Közepes ízületi terápiás radiofarmakon

186-Re-mal jelzett rhenium szulfid kolloid, közepes ízületek radiosynovectomiás kezelésére, ízületenként

75-110 MBq aktivitással (2-4 beteg kezelésére).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele

-8/a pont esetében +1 ampullával

-8/b pont esetében +1 ampullával.

eltérhet.

Összesen 2 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gyulladásos folyamatok vizsg. alk. radioak. kész.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

6 ampulla Gyulladásos folyamatok vizsgálatára alkalmas radioaktív készítmény

Gyulladásos folyamatok vizsgálatára alkalmas radioaktív készítmény: Ga-67 citrát oldat - hordozómentes, tiszta, színtelen, izotóniás, steril, pyrogenmentes vizes oldat, melynek pH értéke 6,0-8,0.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele

-9/a pont esetében +2 ampullával

-9/b pont esetében +1 ampullával.

eltérhet.

Összesen 3 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Csontszcintigráfiás radiofarmakon

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

460 ampulla Csontszcintigráfiás radiofarmakon

A csontrendszer statikus és dinamikus (3 fázisú) vizsgálatához alkalmazható steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +92 ampullával eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

A szívizom perfúziós megoszlásának vizsg. alk. ra

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

A szívizom perfúziós megoszlásának vizsgálatára alkalmas radiofarmakon 180 ampulla

Szív és tumorvizsgálatoknál alkalmazható, steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető és a jelzés után min. 8 óráig felhasználható, min. 12 egyszeri adagra osztható. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +36 ampullával eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

A tüdő perfúziójának vizsg.alk. rad.

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

A tüdő perfúziójának vizsgálatára alkalmas radiofarmakon 16 ampulla

Tüdőkeringés vizsgálatához, serumalbumin humanum makroaggregatum tartalmú, steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +4 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sentinel nyirokcsomó kimutatására alk. rad.

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

Sentinel nyirokcsomó kimutatására alkalmas radiofarmakon 140 ampulla

Sentinel lymph node ábrázoláshoz serumalbumin humanum készítmény, melyben a kolloid részecskék több mint 90 %-a méretének 100-600 nm közt kell lennie és Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető legyen. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +28 ampullával eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

2.14) További információ: 400 karakterkorlát!!!!

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Statikus veseszcintigráfiás radiofarmakon

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

Statikus veseszcintigráfiás radiofarmakon 18 ampulla

Statikus vesevizsgálathoz acidum meso-dimer-captosuccinicumot tartalmazó, steril, pyrogenmentes liofilizátum, melynek pH-ja 3-4 között van és Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +3 ampullával eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

A vese tubuláris funkciójának din. vizsg. alk. rad

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

10 ampulla a vese tubuláris funkciójának dinamikus vizsgálatára alkalmas radiofarmakon

A vese tubuláris funkciójának dinamikus vizsgálatára alkalmas steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +2 ampullával eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

A máj és epeutak din. vizsg. alk. rad.

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

20 ampulla a máj és epeutak dinamikus vizsgálatára alkalmas radiofarmakon

A hepatobiliáris rendszer vizsgálatára, a hepatociták működésének dinamikus vizsgálatára, focalis noduláris hyperplasia kimutatására alkalmas, steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető és hiperbilirubinémia esetén is alkalmazható. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +4 ampullával eltérhet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vörösvérsejtek in vivo jelzésére alkalmas rad.

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

6 ampulla

Vérpool-szcintigráfiás vizsgálatokhoz és akut myocardiális infarktus képi megjelenítésére, bal és jobbkamra funkció megállapítására, májhaemangioma kimutatására alkalmas steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el szobahőmérsékleten jelezhető. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +3 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mellékpajzsmirigy túlműködésének kim. alk. rad.

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

12 ampulla Mellékpajzsmirigy túlműködésének kimutatására alkalmas radiofarmakon

Mellékpajzsmirigy túlműködésének kimutatására alkalmas, steril, pyrogenmentes liofilizátum, mely Tc-99m-el jelezhető. A szállítás időpontjában még legalább fél év legyen hátra a lejárat időpontjáig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +6 ampullával eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Béta-sugárzó radiofarmakon 1 beteg kezeléséhez.

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.

II.2.4)Description of the procurement:

12 havi mennyiség:

4 ampulla Csontáttétek okozta fájdalom csillapítására alkalmas béta-sugárzó radiofarmakon 1 beteg kezeléséhez

Csontáttétek okozta fájdalom palliatív terápiás kezelésére alkalmas radioaktív gyógyszerkészítmény.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségtől a szolgáltatás igénybevétele +2 darabbal eltérhet.

(A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a 16/2012. (II. 16.) Korm.r. 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot: AK igényeinek a KD-ben konkrétan és szigorúan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Valamennyi közbeszerzési részben:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bek. irányadó.

1.) Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, továbbá a Korm. r. 3. § (3) bek.

Közös ajánlattétel esetén a Korm.r. 3.§ (5) bek. irányadó.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

2.) Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a Rendelet III. Fejezetben említett igazolási módok a Rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek készíteni, és a meghatalmazott AT által benyújtani figyelemmel a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Rendelet, 1. § - 7. §-ban, továbbá (kifejezetten) a Rendelet 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 13. §-ra.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi közbeszerzési részben:

Az alkalmasság előzetes igazolása:

A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet.) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával.

A Rendelet. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát és irányadó továbbá a Rendelet. 3. § (3) bek.

Közös ajánlattétel esetén a Rendelet. 3.§ (5) bek. irányadó

Amennyiben ajánlattevő más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdései.

Az alkalmasság igazolása: Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő általa Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet. IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Csatolni kell a Rendelet. 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a felhívás III.1.3) a) pontjában - az adott közbeszerzés rész tekintetében - előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.

A Rendelet. 22. § (2) bekezdésének alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év, befejező időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a Rendelet. 21. § (1a) bek. a) pontjára.

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- a szállítás tárgyát, mennyiségét;

- teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével) és

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítés során milyen szállítási mennyiségben vett részt.

Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 69.§ (11)-(11a)§; Rendelet 1.§ (4)-(5), (7) bek, 21.§ (1a) bek a) pontja, 21/A.§, 24. § (1) bek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett egészségügyi intézménynek (lásd lentebb) teljesített olyan referenciával, amely

- az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db;

- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db;

- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db;

- a 4. rész vonatkozásában legalább összesen: 36 db;

- az 5. rész vonatkozásában legalább összesen: 3 ampulla;

- a 6. rész vonatkozásában legalább összesen: 65 db;

- a 7. rész vonatkozásában legalább összesen: 6 ampulla;

- a 8. rész vonatkozásában legalább összesen: 3 ampulla;

- a 9. rész vonatkozásában legalább összesen: 4 ampulla;

- a 10. rész vonatkozásában legalább összesen: 345 ampulla;

- a 11. rész vonatkozásában legalább összesen: 135 ampulla;

- a 12. rész vonatkozásában legalább összesen: 12 ampulla;

- a 13. rész vonatkozásában legalább összesen. 105 ampulla;

- a 14. rész vonatkozásában legalább összesen: 13 ampulla;

- a 15. rész vonatkozásában legalább összesen: 7 ampulla;

- a 16. rész vonatkozásában legalább összesen: 15 ampulla;

- a 17. rész vonatkozásában legalább összesen: 4 ampulla;

- a 18. rész vonatkozásában legalább összesen: 9 ampulla;

- a 19. rész vonatkozásában legalább összesen: 3 ampulla

izotóp és/vagy radiofarmakon szállítására vonatkozóan, a szerződésnek megfelelő teljesítést igazolja.

Ajánlatkérő egészségügyi intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), szakrendelőt, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot, kórházat (klinikát), egészségügyi kutató intézetet ért.

Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmasság igazolásához a magasabb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés elegendő.

A referencia követelmény több szerződéssel is igazolható.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész vonatkozásában:

AK előleget nem fizet.

A számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján, a Ptk-ról szóló 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással történik. A számlákat a teljesítésigazolás alapján magyar forintban (HUF) kell kiállítani. Fizetési határideje 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a alapján 60 nap.

Nyertes AT-a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelő-teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát.

Számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok (2000.évi C.tv)rendelkezései irányadóak.

ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

A Kbt.135.§(1),(5)-(6) bek. irányadóak.

AT a szerződés időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerinti ütemezésben köteles az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási határidővel történő teljesítésre.

Folytatás az 1. közbeszerzési rész II.2.4) II. pontjában.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2022
Local time: 14:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017.(XII.19.) Kr. (EKR.r.) alkalmazandó.

2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a az Új Holdvilág Kft. végzi.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikusmásolata formájában [Kbt. 41/A.§ (1)-(3)].

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikusűrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.

5. Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:

a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 62. § (1) bek. k) kc), EEKD, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek., Kbt. 65. § (7), Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban meghatározott iratokat; Nyilatkozat üzleti titokról)

b) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdései vonatkozásában;

c) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;

d)Nyilatkozat fordításról-adott esetben;

e) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot. Részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.

f) Az ajánlattevőnek - valamennyi ajánlattal érintett rész vonatkozásában - az ajánlatához csatolnia kell cégszerűen aláírt részletes szakmai ajánlatot az alábbi tartalommal összeállítva:

fa) Ajánlattevő a szakmai ajánlatában csatolja a megajánlott áruk ismertetéséről magyar nyelvű termékleírását - vagy a termékleírás magyar nyelvű fordítását - melyből egyértelműen megállapítható, hogy az áru megfelel a Műszaki leírásban megadott paramétereknek;

fb) csatolja a megajánlott termékekre vonatkozó Magyarországi forgalmazáshoz szükséges érvényes tanúsítványt, engedélyt, (in vivo termékeknél OGYÉI - vagy annak jogelődjétől származó - engedély), vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait;

fc) - adott esetben - csatolja az egyedi importtal rendelhető termékre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a 44/2004.(IV.28.) ESzCsM. rendelet 3.sz. melléklete szerinti formanyomtatványt, valamint idegen nyelvű érvényes tanúsítvány másolathoz annak magyar nyelvű fordítását;

fd) Ajánlattevőnek - valamennyi ajánlattal érintett rész vonatkozásában - külön-külön részletes árajánlatot kell benyújtania. (részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumokban)

g) az Ajánlattevőnek az ajánlatához - valamennyi rész tekintetében külön-külön - csatolnia kell - ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott - részletes árajánlatot.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

Folytatás a VI.4.3) II. pontjában.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I.

A Kbt. 148. §-a szerint.

II. A VI.3) pont folytatása:

7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást

9. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.

12. AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedőidőintervallum.

13. Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

14. A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

15. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3).

16. AK az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz: dr. Kerek Éva Gabriella Lajstromszám:00861 és dr. Csók István Áron Lajstromszám:00118

17. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni.

18. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális - illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:

AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

20. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021