TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 605176-2021

26/11/2021    S230

Lietuva-Vilnius: Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

2021/S 230-605176

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Nacionalinis registracijos Nr.: 288601650
Adresas: Lukiškių g. 2
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 01512
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Šarūnas Leišis
El. paštas: sarunas.leisis@finmin.lt
Telefonas: +370 52199355
Faksas: +370 52194465
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://finmin.lrv.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1267
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=609038
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=609038&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Konsultavimo paslaugos dėl investicijų administravimo

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
73220000 Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas – konsultavimo paslaugos dėl investicijų administravimo, įgyvendinant Veiksmų programą, Investicijų programą, EEE/NOR, „Naujos kartos Lietuva“ planą, Nacionalinį pažangos planą ir kitas Finansų ministerijos kompetencijai pavedamas administruoti ES fondų, nacionalines ir kitos tarptautinės paramos programas. Konsultavimo paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais ES ir nacionaliniais teisės aktais, EK pozicija konkrečioje konsultavimo srityje, gerąja ES šalių narių patirtimi, teismų praktika ir pan.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
73220000 Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objektas – konsultavimo paslaugos dėl investicijų administravimo, įgyvendinant Veiksmų programą, Investicijų programą, EEE/NOR, „Naujos kartos Lietuva“ planą, Nacionalinį pažangos planą ir kitas Finansų ministerijos kompetencijai pavedamas administruoti ES fondų, nacionalines ir kitos tarptautinės paramos programas. Konsultavimo paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais ES ir nacionaliniais teisės aktais, EK pozicija konkrečioje konsultavimo srityje, gerąja ES šalių narių patirtimi, teismų praktika ir pan.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Ekspertų profesinė patirtis / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Sutarties vykdymui siūlomų ekspertų skaičius / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 30
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekto pavadinimas: Finansų ministerija - veiksmų programų administravimas

Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama Konkurso sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu). Komisija tiekėją pašalina iš konkurso bet kuriame konkurso etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš konkursą ar jo metu jis atitinka bent vieną iš konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Konkursą laimėjęs tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 30.000,00 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tiek, kiek galioja sutartis, t. y. 38 (trisdešimt aštuonis) mėnesius. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai tiekėjas pateikia reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir sutartį pasirašo visos pirkimo sutarties šalys.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/12/2021
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/12/2021
Vietos laikas: 09:45
Vieta:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/11/2021