Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 605180-2021

26/11/2021    S230

Lithuania-Vilnius: Research services

2021/S 230-605180

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Aplinkos apsaugos agentūra
National registration number: 188784898
Postal address: A. Juozapavičiaus g. 9
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 09311
Country: Lithuania
Contact person: Rima Andrejeva
E-mail: rima.andrejeva@gamta.lt
Telephone: +370 66556906
Internet address(es):
Main address: http://gamta.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5346
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=606268
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=606268&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sureguliuotų upių renatūralizavimo ir teršalų sulaikymo upėse ar jų baseinuose priemonių projektavimo, įrengimo, priežiūros ir poveikio stebėsenos sąlygų, reikalavimų ir rekomendacijų parengimas

II.1.2)Main CPV code
73110000 Research services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aplinkos apsaugos agentūra perka Sureguliuotų upių renatūralizavimo ir teršalų sulaikymo upėse ar jų baseinuose priemonių projektavimo, įrengimo, priežiūros ir poveikio stebėsenos sąlygų, reikalavimų ir rekomendacijų parengimo paslaugas. Perkamų paslaugų apibūdinimas, apimtys ir kiti reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje. Pirkimas į dalis neskaidomas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 59 435.54 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73110000 Research services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto apibūdinimas, paslaugų teikimo sąlygos, reikalaujamas rezultatas, terminai ir kiti reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede - techninėje specifikacijoje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 59 435.54 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis ir paslaugų vykdymo terminas gali būti pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, vieną kartą ne ilgiau kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Sutarties galiojimo trukmė su galimu pratęsimu negali būti ilgesnė nei 17 mėnesių, Sutarties paslaugų vykdymo trukmės terminas su galimu pratęsimu negali būti ilgesnis nei 15 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimo objektas finansuojamas įgyvendinant projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0005 ,,Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas“, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirnančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Pirkime taikomi tiekėjo pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą pateikiami Pirkimo sąlygose.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė ne mažiau kaip 10 % nuo Sutarties kainos, Eur su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - LR ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Pateikiamas dokumento originalas. Jeigu Tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija. Tiekėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/12/2021
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021