Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 606191-2022

02/11/2022    S211

Magyarország-Budapest: Közút építése

2022/S 211-606191

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000646992018
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye - M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)

- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 - ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,

- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.

A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből

- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),

- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon

- 3 db körforgalmú csomóponttal

- 5 db műtárggyal

- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:

A 84. sz. főút a 127+078 - 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)

84. sz főút 128+320 - 128+575 km sz. határátkelőhely területe:

2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.

A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5-1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.

Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 110-267452

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 43 999 785 001.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú vállalkozási szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022. 05.04.

A 2. számú vállalkozási szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022.10.18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye - M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)

- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 - ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,

- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.

A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből

- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),

- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon

- 3 db körforgalmú csomóponttal

- 5 db műtárggyal

- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:

A 84. sz. főút a 127+078 - 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)

84. sz főút 128+320 - 128+575 km sz. határátkelőhely területe:

2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.

A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5-1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.

Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 47 747 299 290.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést (Változások félkövér dőlt betűvel jelölve):

III.1. A Szerződés mellékletét képező megelőző közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentációjában foglalt műszaki tartalom megváltozik azzal, hogy a Vállalkozó szerződéses feladata az M85 autóút - 84. sz. főút ideiglenes visszakötés helyén és helyett az M85 autóút - 84. sz. főút csatlakozásánál teljes értékű, végleges kialakítású, irányított áthaladású körforgalom megvalósítása, valamint az ehhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése.

III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.2.2 Az M85 autóút Fertőrákos csomópont - Sopron oh. szakasz a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő csatlakozás végleges kialakítású, irányított áthaladású körforgalom megvalósításával, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kiviteli terveinek elkészítése, az út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése.

4,12 km hosszú 2x2 sávos gyorsforgalmi út (89+000 - 93+119 km sz. között) leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel, illetve a 93+119 km szelvénytől végleges kialakítású, irányított áthaladású körforgalom megvalósításával csatlakozás épül ki a 84. számú főút 127+093 km szelvényébe, 3db műtárgy, melyből az egyik egy 780 m hosszú alagút és 1 db különszintű forgalmi csomópont, valamint egy 2x1 sávos út építése 3,6 km hosszon, 3 db körforgalmú csomóponttal, 5 db műtárggyal, 1 db szintbeni vasúti átjáróval. A feladat része még a meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának (127+093 - 128+575 km) felújítása.

A tervezési és kivitelezési feladatokhoz tartozó főbb mennyiségek:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő csatlakozás végleges kialakítású, irányított áthaladású körforgalom megvalósításával)

„3.1 Tervezési szakasz”:

4,12 km hosszú 2x2 sávos gyorsforgalmi út (89+000 - 93+119 km sz. között) leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel, illetve a 93+119 km szelvénytől végleges kialakítású, irányított áthaladású körforgalom megvalósításával csatlakozás épül ki a 84. számú főút 127+093 km szelvényébe. Az új csomópontot az autóút tovább építése esetén is funkcionális kapcsolatot biztosít a 84. sz. főút és az M85 autóút között. A körforgalomba belépő forgalomnagyság miatt a tervezett körpálya mellett a meglévő 84. sz. főút burkolata direkt ág funkcióval megtartásra kerül a Sopron - országhatár irányú forgalom számára. A szakaszon 3 db műtárgy - melyből az egyik egy 780 m hosszú alagút - és 1 db különszintű forgalmi csomópont létesítése szükséges. Az alagút üzemszerű működéséhez szükséges a kezelő Magyar Közút NZrt-vel egyeztetett, jóváhagyott Energiaközpont kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése. A nagycenki üzemmérnökségen létesülő Irányítóközpont berendezéseinek, létesítményeinek a kezelő Magyar Közút NZrt-vel egyeztetett, jóváhagyatott kiviteli terveinek elkésztése és megvalósítása, kivitelezése is a feladat része.

[…]”

III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a műszaki tartalom változásból eredően a Szerződés 4.1. pont szerinti Vállalkozói Díj, a 4.3.1. pontban meghatározott Tartalékkeret, a 8.1.1. pontban meghatározott Teljesítési Biztosíték és a 8.2.1. pontban meghatározott Jótállási Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 47 747 299 290,- Ft + ÁFA, azaz negyvenhétmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-kettőszázkilencven forint + ÁFA.”

„4.3.1. A Tartalékkeret összege a 2. sz. szerződésmódosítással teljes mértékben felhasználásra kerül.”

„8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2 387 364 965,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió-háromszázhatvannégyezer-kilencszázhatvanöt forint.”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2 387 364 965,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió-háromszázhatvannégyezer-kilencszázhatvanöt forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.”

III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4. Előleg pontját az alábbi ponttal kiegészítik.

„4.4.2. Megrendelő a Vállalkozó részére jelen 2. számú szerződésmódosítás keretében meghatározott szerződéses feladatra megállapított 4 306 023 845,- Ft értékű növekménnyel érintett tételek - ÁFA nélküli összege - 50%-nak megfelelő összegű előleg igénylésére lehetőséget biztosít.

Az előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

- biztosíték nyújtása nélkül

A biztosítékmentes előlegigénylés feltétele, hogy Vállalkozó az előleg igénylő nyilatkozata mellé egyidejűleg benyújtsa az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatát, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozatát. Vállalkozó köteles viselni a tartozáselismerő nyilatkozat és a biztosíték mentességi nyilatkozat mindennemű költségét.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Közbeszerzési Dokumentáció alapján teljes értékű, végleges kialakítású csomópont tervezésével és kivitelezésével összefüggő feladattal az ajánlattevőknek nem kellett számolniuk. A szerződéses feladat részét a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom képezte, ennek alapján a Projekt teljes körű megvalósítása érdekében Vállalkozó feladata a 84. sz. főútra való ideiglenes visszakötés kiviteli terveinek az építési engedélyek alapján történő elkészítése és megépítése. Ez jelenti azoknak a munkáknak a körét, amelyek az átalánydíj terhére, külön díjazás nélkül Vállalkozó részéről teljesítendők. Az ajánlattételi követelmények e tekintetben egyértelműek voltak, továbbá a költségvetési kiírás is az ideiglenes visszakötéssel kapcsolatos költségeket kérte beárazni.

Az engedélyezési tervek készítésekor az osztrák oldali A3-as autópályához való határcsatlakozási pont meghatározásának időpontjaként a 2020-as év került prognosztizálásra. Ugyanakkor a határcsatlakozási pont tekintetében a két ország részéről a 2020-as évben nem született megegyezés, melynek következtében az ITM és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetéseket folytatott, amely alapján az ITM elrendelte az ideiglenes visszakötés helyett és helyén a teljes értékű, végleges kialakítású csomópont megvalósítását, melynek következtében módosult a beszerzési igény.

Az új végcsomópont egyben egy városkapu funkciót is betölt majd, amely olyan műszaki paraméterekkel készül, melynek köszönhetően az M85 autóút határ felőli utolsó, ún. VI. szakaszának megépítését követően is lesz funkciója és elbontása nem lesz indokolt. Azaz egy hosszútávon fenntartható, minden közlekedési helyzetnek megfelelő, nem ideiglenes, hanem végleges csomópont és a hozzá kapcsolódó ágak létesülnek, melyek megvalósítása az eredetileg kiírt Közbeszerzési Dokumentációban foglalt Projektcél hosszútávon történő rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítását biztosítja.

A változtatással érintett feladatok tehát a Szerződéstől nem elválaszthatóak, mivel a kiépítésre kerülő M85 autóútnak a 84. sz. főút meglevő szakaszához történő csatlakozását biztosítani kell, amely csatlakozás műszaki tartalma változik. A csatlakozás kiépítése nélkül azonban nem lenne rendeltetésszerű használatra alkalmas a Vállalkozó teljesítése.

Mérnök a jogalapot megfelelőnek, a mennyiségeket és egységárakat alátámasztottnak találta, ezáltal a Vállalkozó kérelmében foglaltakat a Vállalkozó által megjelölt összegben elfogadásra javasolta a Megrendelőnek.

A Változtatás a teljesítési határidőt nem érinti.

Előleg

Vállalkozó a vállalkozói díjigény Megrendelő által jóváhagyott összegére 50 %-nak megfelelő összegű előleg biztosítását kérte.

Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett Kérelmet megvizsgálta, és az alábbiak szerint fogadja el.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján Szerződő Felek a Szerződésben - a (7) bekezdéstől eltérő módon - előleg nyújtására vonatkozó rendelkezéseket köthetnek ki.

Az előleg ilyen magas mértékű biztosítását a változtatással érintett feladatok jelentősen magas összege indokolja, mely feladattal sem Megrendelő, sem a Vállalkozó az ajánlata megtételekor egyáltalán nem számolhatott, Vállalkozó kockázata ilyen mértékű változtatásra nem terjedhet ki. Az előlegre vonatkozó szabályok egyebekben nem változnak.

Kbt. 141. § (4)c)

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

A változtatás Feleken kívül álló ok, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre.

A közbeszerzési eljárás megindításakor, azaz 2018. szeptember 20. napján rendelkezésre álló adatok alapján a szerződésszerű teljesítést nem veszélyeztető határidőben, a Szerződés hatálya alatt 2020-ban prognosztizáltan kijelölésre került volna az osztrák oldali A3-as autópályához való csatlakozási pont. Az osztrák oldali A3-as autópálya megvalósítása jelenleg bizonytalan, ezért a csatlakozási pont mindeddig nem került kijelölésre. Ebből eredően a szerződéses műszaki tartalom módosítása vált szükségességé.

A műszaki tartalma, teljes értékű, végleges kialakítású csomópontként való megvalósítása a közbeszerzés tárgyához szervesen kapcsolódik, annak elválaszthatatlan részét képezi, a szerződés jellegét, az ellátandó feladatok minőségét nem érinti, nem változtatja meg.

A pótmunka ellenértékéből Vállalkozónak nyújtott előleg biztosítása tekintetében a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap fennállását igazolja többek között, hogy ez az előlegmérték a változtatással érintett feladatok kapcsán megállapított növekménnyel érintett tételek mértékére vonatkozik, az eredeti Vállalkozói Díj összegét és a Szerződéses Feltételeket nem érinti.

A módosítás a pótmunkához kapcsolódó előleg tekintetében az ajánlattevők közbeszerzési eljárásban való részvételére, a teljesítés feltételeire nincs kihatással, az ajánlattételt nem befolyásolta volna, mivel az eredeti szerződéses feladat elvégzéséért járó vállalkozói díj tekintetében igénybe vehető előleg mértékét és elszámolásának szabályait nem érinti.

Tárgyi változtatásokkal a Vállalkozó nem kerül kedvezőbb helyzetbe a Szerződés teljesítése során, mint amilyen helyzetben eredetileg volt, a módosítás a végteljesítés határidejét nem érinti.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 43 999 785 001.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 47 747 299 290.00 HUF