Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 606646-2021

26/11/2021    S230

Netherlands-Tiel: Provision of language courses

2021/S 230-606646

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regio Rivierenland namens de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel
National registration number: 161676310
Postal address: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
Town: Tiel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4001 VK
Country: Netherlands
Contact person: Jessica van Wijncoop
E-mail: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.regiorivierenland.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inburgering Rivierenland B1-route en Zelfredzaamheidsroute

II.1.2)Main CPV code
80580000 Provision of language courses
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze Europese niet-openbare aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het verlenen van diensten voor inburgering, betreffende de leerroutes: B1-route, Zelfredzaamheidsroute (Z-route), Participatieverklaringstraject en Module Arbeidsmarkt en Participatie, aan de Rivierenland-gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Door middel van de selectieleidraad wenst de aanbestedende dienst op een transparante wijze (maximaal vijf) geschikte, ervaren en kwalitatief goede organisaties te selecteren voor de offertefase.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 559 212.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Rivierenland Gemeenten

II.2.4)Description of the procurement:

De schatting is dat er jaarlijks ca. 90 inburgeringsplichtige statushouders worden gehuisvest in Rivierenland. Dit aantal is gebaseerd op de taakstelling van 2020. Uiteraard kan dit aantal jaarlijks fluctueren. In het afgelopen jaar zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de taakstelling van gemeenten:

● In 2020 is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders naar beneden bijgesteld in verband met de corona-pandemie. De originele taakstelling van 156 statushouders is naar beneden bijgesteld tot 134.

● De taakstelling 2021 is fors hoger dan de taakstelling 2020. Dit heeft ermee te maken dat de IND de achterstanden aan het inlopen is. Het gaat om een eenmalige verhoging van de taakstelling.

Zie selectieleidraad voor de ontwikkeling in de taakstelling in de afgelopen jaren. Aan de aantallen kunnen geenszins rechten worden ontleend.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 071-182009
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Inburgering Rivierenland B1-route en Zelfredzaamheidsroute

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor
National registration number: 41060222
Postal address: Bachstraat 1
Town: Tiel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4003 KZ
Country: Netherlands
E-mail: marjonvandeven@rocrivor.nl
Telephone: +31 0344656200
Fax: +31 622635918
Internet address: http://www.rocrivor.nl
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 5 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

% Koning Willem 1 College verzorgt de inburgeringslessen voor de inburgeringsplichtige deelnemers van de gemeente Maasdriel.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2-4
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: info@jure.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/11/2021