The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 606762-2021

26/11/2021    S230

Lithuania-Vilnius: Construction work

2021/S 230-606762

Qualification system – utilities

This notice is a call for competition

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB Lietuvos paštas
National registration number: 121215587
Postal address: J. Jasinskio g. 16
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 03500
Country: Lithuania
Contact person: Vilius Pažereckas
E-mail: v.pazereckas@post.lt
Telephone: +370 65536347
Internet address(es):
Main address: http://www.post.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7088
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=609032
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=609032&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Statybos darbų įsigijimo kvalifikacinė sistema

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimų procedūrose, kurios bus organizuojamos KVS pagrindu numatoma įsigyti – statybos darbus, detali techninė specifikacija bus pateikiama kartu su kvietimu dalyvauti konkrečioje pirkimo procedūroje. 3.2. KVS skaidomas į 6 kategorijas:

1 pirkimo kategorija - kai veikla bus atliekama statiniuose: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. Planuojamų darbų vertė iki 30 999 Eur be PVM;

2 pirkimo kategorija - kai veikla bus atliekama statiniuose: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. Planuojamų darbų vertė nuo 31 000 iki 70 999 Eur be PVM;

3 pirkimo kategorija - kai veikla bus atliekama statiniuose: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. Planuojamų darbų vertė 71 000 ir daugiau Eur be PVM;

4 pirkimo kategorija - kai veikla bus atliekama statiniuose: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. Taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Planuojamų darbų vertė iki 30 999 Eur be PVM;

5 pirkimo kategorija - kai veikla bus atliekama statiniuose: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. Taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Planuojamų darbų vertė nuo 31 000 iki 70 999 Eur be PVM;

6 pirkimo kategorija - kai veikla bus atliekama statiniuose: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. Taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Planuojamų darbų vertė iki 71 000 ir daugiau Eur be PVM.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.8)Duration of the qualification system
Start: 30/11/2021
End: 29/11/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Kvalifikacijos vertinimo sąlygos, kurias turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojai

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei paraišką pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, dalyvaujantys kvalifikacijos vertinimo sistemoje, turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su paraiška turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.

Metodai, pagal kuriuos bus tikrinama kiekviena iš tų sąlygų

Tiekėjas kartu su paraiška pateikia informaciją ir dokumentus (pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje), pagrindžiančius taikomus kvalifikacijos reikalavimus bei patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą. Pirkėjas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, priima sprendimą dėl tiekėjo įtraukimo į kvalifikuotų tiekėjų sąrašą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.2)Administrative information
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021