Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 607315-2021

Display compact view

26/11/2021    S230

Poland-Wałcz: Repair and maintenance services of security and defence materials

2021/S 230-607315

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Postal address: ul. Ciasna 7
Town: Wałcz
Postal code: 78-600
Country: Poland
Contact person: Jolanta Macias
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Telephone: +48 261472624
Fax: +48 261472971

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.1rblog.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

I.2)Type of the contracting authority
Other: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Usługa – wykonywanie napraw awaryjnych Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp "JAŚMIN" w wersji przenośnej i kontenerowej na terenie RP lub PKW (w latach 2021-2023)
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Na terenie RP w siedzibie Wykonawcy lub Użytkownika lub Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW
AFGANISTAN, PKW IRAK, PKW ŁOTWA, PKW KFOR, PKW UNIFIL, PKW IRINI, PKW RUMUNIA, PKW
EUFOR)

NUTS code 1A Kosovo,AF Afghanistan,BA Bosnia And Herzegovina,IQ Iraq,IT Italia,LB Lebanon,LV Latvija,PL Polska,RO România

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonywanie napraw awaryjnych Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp „JAŚMIN” w wersji przenośnej i kontenerowej (zwanych dalej Systemami JAŚMIN) w zakresie określonym w „Wymaganiach Taktyczno - Technicznych” stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy, która będzie wykonywana w latach 2021, 2022 i 2023, przy czym naprawy awaryjne Systemów JAŚMIN w latach 2022 i 2023 będą wykonywane pod warunkiem, że Zamawiający odpowiednio do końca grudnia 2021 i 2022 roku otrzyma potwierdzenie od COL tego SpW, że w roku budżetowym 2022 i 2023 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie Usługi realizowanej w 2022 i 2023 roku.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

50600000 Repair and maintenance services of security and defence materials

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 2600000.00 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23.00

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Negotiated without publication of a contract notice
Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU)
Directive 2009/81/EC
1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with art. 28 of Directive 2009/81/EC
All tenders submitted in reply to an open procedure, a restricted procedure or competitive dialogue were irregular or inacceptable. Only those tenderers were included in the negotiations which have satisfied the qualitative selection criteria: no
The periods for the restricted procedure and the negotiated procedure with prior publication of a contract notice are incompatible with the urgency resulting from a crisis: no
Extreme urgency brought about by events unforeseeable by the contracting authority/entity and in accordance with the strict conditions stated in the relevant Directive: no
The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer for reasons that are: technical, connected with the protection of exclusive rights
The contract concerns research and development services other than those referred to in Article 13 of Directive 2009/81/EC: no
The products involved are manufactured purely for the purpose of research, experiment, study or development under the conditions stated in the Directive: no
Additional works/deliveries/services are ordered under the strict conditions stated in the Directive: no
For supplies quoted and purchased on a commodity market: no
New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the Directive: no
Contract related to the provision of air and maritime transport services for the armed forces of a Member State deployed or to be deployed abroad, under the strict conditions stated in the Directive: no
TELDAT Sp. z o.o. sp.k. ul. Cicha 7 85 – 650 Bydgoszcz jest autorem i właścicielem dokumentacji Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN w wersji przenośnej i kontenerowej, opracowanej na Zlecenie Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności P - 6. Dokumentacja ta została opracowana w firmie TELDAT Sp. z o.o. sp.k. w 2010 r. Powyższe oznacza, że wykonywanie napraw awaryjnych Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN w wersji przenośnej i kontenerowej może być wykonana przez firmę, która ma duże doświadczenie, wiedzę i potencjał w wykonywaniu napraw i serwisowania urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Takim Wykonawcą jest TELDAT Sp. z o.o. sp.k. dlatego, że opracował i jest w posiadaniu dokumentacji technicznej dotyczącej Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN w wersji przenośnej i kontenerowej, jak również wykonywał dotychczas usługi, które są przedmiotem niniejszego postępowania. W latach poprzednich TELDAT Sp. z o.o. sp.k. był Wykonawcą umów na usługę – Naprawa Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN w wersji przenośnej i kontenerowej oraz na usługę – modyfikację Zintegrowanego Węzła Teleinformatycznego KTSAwp Systemów JAŚMIN zawartych przez 1 Regionalną Bazę Logistyczną. Ponadto firma TELDAT Sp. z o.o. sp.k. pismem nr L.dz. 67/21 z dnia 05.03.2021 r. oświadczyła, że jest jedynym producentem, serwisantem i właścicielem dokumentacji technicznej Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN i do końca 2023 r., nie zamierza zbywać tej dokumentacji i praw wyłącznych na rzecz osób trzecich. Zakład posiada wieloletnie doświadczenie w naprawach przedmiotu usługi oraz poprzez zdobyte doświadczenie, specjalistyczny potok technologiczny zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo naprawianego sprzętu. Z wieloletniego doświadczenia Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia logistycznego użytkowania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN wynika, że na rynku nie ma innych podmiotów, które oferują usługi w zakresie serwisowania, napraw przedmiotowego SpW. Sytuacja taka jest związana głównie z tym, że firma TELDAT Sp. z o.o. sp.k. chroni swoje prawa do dokumentacji i technologii dotyczącej Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów JAŚMIN. Również wojskowa baza obsługowo-naprawcza nie ma zdolności technicznych i technologicznych w zakresie napraw i modyfikacji ww. urządzeń. W związku z powyższym nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Mając na uwadze przedstawione argumenty, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w opisanej sprawie zostanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, poprzez zaproszenie do udziału w negocjacjach przedstawicieli firmy TELDAT Sp. z o.o. sp.k.
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
55/2021
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no

Section V: Award of contract

V.1)Date of contract award decision:
18.11.2021
V.2)Information about offers
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: TELDAT Sp. z o.o. sp.k.
Postal address: ul. Cicha 7
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85 – 650

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2600000.00 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23.00
Total final value of the contract:
Value: 2600000.00 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23.00
If annual or monthly value:
Number of months: 23
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4)Date of dispatch of this notice:
22.11.2021