A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 607498-2021

Submission deadline has been amended by:  658610-2021
29/11/2021    S231

Luxemburg-Luxembourg: Vezetői és irányítási oktatás

2021/S 231-607498

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org
A felhasználói oldal címe: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vezetői és irányítási oktatás

Hivatkozási szám: CFT-1643
II.1.2)Fő CPV-kód
80500000 Képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás célja több féllel kötött (lépcsőzetes) keretszerződések aláírása vezetéssel és irányítással kapcsolatos tanulási élmények EBB alkalmazottai számára történő biztosítására. Ezek az élmények egy új vezetői modellen alapulnak, amelyet a közelmúltban az EBB felső vezetése jóváhagyott. Ezért felváltják a jelenleg létező programokat. Az igényelt szolgáltatások három tételre tagolódnak az alábbiak szerint:

— 1. tétel: alapvető vezetői és irányítási oktatás,

— 2. tétel: haladó vezetői és irányítási oktatás,

— 3. tétel: felső vezetői szintű vezetői oktatás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alapvető vezetői és irányítási oktatás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79420000 Vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
80521000 Képzési programmal kapcsolatos szolgáltatások
80532000 Vezetőképzési szolgáltatások
80570000 Személyiségfejlesztési képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A vezetés és irányítás alapjai” program: az e program keretében nyújtott szolgáltatások célja a mások irányításával és a szakértő szerepről csapatvezető szerepre való áttéréssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A több féllel kötött keretmegállapodást annak hatálybalépési dátumától számított három éves időtartamra kötik a nyertes szolgáltatókkal. A keretmegállapodás időtartama hallgatólagos megállapodással további egy évvel, összesen legfeljebb négy évre meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fejlett vezetés- és irányítástanulás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79420000 Vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
80521000 Képzési programmal kapcsolatos szolgáltatások
80532000 Vezetőképzési szolgáltatások
80570000 Személyiségfejlesztési képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Haladó vezetői és irányítási oktatás: az e tétel keretében nyújtandó szolgáltatások olyan képzésre irányulnak, amelyek menedzsereknek segítenek a vezetővé válásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A több féllel kötött keretmegállapodást annak hatálybalépési dátumától számított három éves időtartamra kötik a nyertes szolgáltatókkal. A keretmegállapodás időtartama hallgatólagos megállapodással további egy évvel, összesen legfeljebb négy évre meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felső vezetői szintű vezetési oktatás

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79420000 Vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
80521000 Képzési programmal kapcsolatos szolgáltatások
80532000 Vezetőképzési szolgáltatások
80570000 Személyiségfejlesztési képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Felső vezetői szintű vezetői oktatás: az e tétel keretében nyújtandó szolgáltatások vezetői rendszerekkel és komplexitással, stratégiával és jövőképpel, valamint vezetői átmenettel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányuló képzést foglalnak magukban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A több féllel kötött keretmegállapodást annak hatálybalépési dátumától számított három éves időtartamra kötik a nyertes szolgáltatókkal. A keretmegállapodás időtartama hallgatólagos megállapodással további egy évvel, összesen legfeljebb négy évre meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/01/2022
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/01/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:

A pályázatok felbontása nem nyilvános eljárás keretében történik. Az EBB-nek küldött írásos kérésre (lásd az I.1) szakaszt) a pályázatbontásról készült írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatok felbontása nem nyilvános eljárás keretében történik. Az EBB-nek küldött írásos kérésre (lásd az I.1) szakaszt) a pályázatbontásról készült írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az I.3) szakaszban megadott elektronikus kommunikációs eszközök rendelkezésre állásának elmaradása vagy az azok működésében fellépő zavarok esetében a IV.2.2) szakaszban megadott beérkezési határidő előtt öt naptári nappal az Európai Beruházási Bank fenntartja a jogot a következőkre:

(i) a beérkezési határidő meghosszabbítása;

(ii) ennek megfelelően a IV.2.7) szakaszban megadott pályázatbontási időpont elhalasztása, valamint e módosítások közzététele az I.3) szakaszban megadott internetcímen, a szóban forgó hirdetmény helyesbítésének előzetes közzététele nélkül.

A szóban forgó közbeszerzésben érdekelt gazdasági szereplőket felkérjük, hogy iratkozzanak fel az ajánlati felhívásra az I.3) szakaszban megadott címen, hogy értesítést kaphassanak az új információk vagy dokumentumok közzétételéről.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A pályázók a közbeszerzéssel kapcsolatos bármilyen észrevétel esetén először a bankhoz fordulhatnak, a jelen ajánlati felhívás I.1) szakaszában szereplő elérhetőségeken. Ha a pályázó vagy más érdekelt fél úgy véli, hogy az EBB hivatali visszaélést követett el (például nem a működő szakpolitikái, szabványai és eljárásai szerint járt el, vagy nem tartotta be a gondos ügyintézés elveit), panaszt tehet az EBB-csoport panaszkezelési osztályán (lásd: https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) attól a dátumtól számított egy éven belül, hogy a panaszos ésszerűen tudomást szerezhetett a Bank állítólagos intézkedéséről, döntéséről vagy mulasztásáról. Ha a pályázó nem elégedett az eredménnyel, kérvényezheti az európai ombudsmannál az EBB csoport panaszra adott válaszának felülvizsgálatát (lásd: https://www.ombudsman.europa.eu). Az eljárás eredményéről (az odaítélési határozatról) szóló értesítést követő két hónapon belül a pályázó a határozat érvénytelenítésére irányuló és/vagy kártérítési kérelmet nyújthat be. A pályázók által benyújtott kérelmek és a Bank által adott válaszok vagy a hivatali visszaélésre vonatkozó panaszok nem célozhatják vagy eredményezhetik az érvénytelenítésre irányuló jogorvoslati kérelem benyújtási határidejének felfüggesztését vagy az érvénytelenítési kérelem benyújtására vonatkozó új időszak megnyitását. Az érvénytelenítési eljárások meghallgatásáért felelős szerv a jelen ajánlati felhívás VI.4.1) szakaszában szerepel.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/11/2021