Építési beruházás - 6109-2020

08/01/2020    S5

Magyarország-Balassagyarmat: Vasútépítés

2020/S 005-006109

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky utca 10.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313 Nógrád
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizik András
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Telefon: +36 35300769
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ipolyerdo.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipoly Erdő Zrt. – kisvasút felújítás – Kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000774332019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Királyréti Állami Erdei Vasút Kismaros-Királyrét és a Kemencei Erdei Múzeumvasút Kemence-Feketevölgyi panzió közötti szakaszai felújítási munkáira

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 150 101 525.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45234100 Vasútépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Kismaros1905/1;1873/2;2132/1;0203/2

Szokolya1197/2;752;018/1;0246/1;0246/5

Kemence901;904;903/3;911;923;938;0201/1;0202/1;0203/1;0203/5;0204/1;0204/2;0204/3;0205/2;0205/3;0209/2;0207/4;0198/2;0199/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. ütem: Királyréti Vasút

A vonalra vonatkozó adatok:

Sebesség: 25 km/h

Tengelyterhelés: 90 kN

Hidak teherbírása: 1951. évi „Ak” jelű (5x90 kN)

A tervezett kialakítás

A jelen átépítés Kismaros (bezár) 0+00 szelvény és Királyrét (bezár) 97+66,422 szelvényig tart. A Kismaros - Verőce állomások közötti pályaszakasz terve szerepel a helyszínrajzon, de ezen projekt alkalmával nem kerül megvalósításra.

Állomások és megállóhelyek kialakítása

A kisvasút vonalán 5 állomás és 3 megállóhely található: Kismaros állomás, Morgó állomás, Hártókút állomás, Paphegy állomás, és Királyrét állomás, valamit Börzsönyliget mh; Szokolya Riezner mh; Szokolya Mányoki mh-ből áll.

A kivitelezés 10 739 vfm. keskeny nyomtávú vasúti pályát érint.

Elvégzendő feladatok:

— sínpálya bontás, sínek minőség szerinti deponálása,

— bontott fa aljak szakszerű megsemmisítése

— kitérők bontása és kitérőnként „egybe csomagolva” történő deponálása

— felső ágyazat bontása, terítése

— szükség szerinti alépítmény építése

— felső ágyazat építése

— felépítmény építése új és részben bontott, felújított anyagokból

— vízelvezetés kialakítása

Műtárgyak felújítása és építése

A tervezett vonalszakaszon 4 híd található (2 m-nél nagyobb nyílás), amelyek felújítására külön terv készült.

Hidak

17+59,196 acélgerenda híd 4,3 m (3,40 m támaszköz)

21+21,046 acélgerenda híd 3,0 m (2,20 m támaszköz)

25+71,503 acélgerenda híd 6,4 m (4,90 m támaszköz)

86+78,35 acélgerenda híd 5,9+7,3 m (5,20+6,55 m támaszköz)

II. ütem: Kemencei Vasút

A vonalra vonatkozó adatok:

— sebesség: Kemence (2+60) - Godóvár (19+00) 15 km/ó

Godóvár (19+00) - Feketevölgy (40+95) 15 km/ó

— tengelyterhelés: 26 kN

— nyomtáv: 600 mm

— vontatás neme: diesel/akkumulátoros villany/távlati: gőz

A kivitelezés 3 867 vfm. keskeny nyomtávú vasúti pályát érint.

Elvégzendő feladatok:

— meglevő vasúti pálya bontása a vasanyagok deponálásával

— bontott fa aljak szakszerű megsemmisítése

— utas peron felújítás: Csarna puszta mh

Kőrózsa mh

Godóvár állomás

Feketevölgy állomás

— útátjárók: a vonalon lévő útátjárók felújítása

— Állomások és megállóhelyek kialakítása,

— Alépítmény építése helyben levő és beszállított anyagokból

— Gabion támfalak felújítása és építése

— Vízelvezető rendszer kialakítása

— Felépítmény építése bontott sínből

Műtárgyak

A tervezett vonalszakaszon Kemence állomás - Feketevölgy állomás között

7 vashíd, és 21 áteresz található.

Hidak listája:-2sz. 15+59,325 acélgerenda híd4,60 mny (3,50 m támaszköz)

— 1sz. 17+76,369 acélgerenda híd1,77 mny (2,75 m támaszköz)

1sz. 18+85,046 acélgerenda híd 8,00 mny ártéri(7,30m támaszköz)

18+95,046 acélgerenda híd 12,00 mny meder(11,50 m támaszköz)

2sz. 26+57,788 acélgerenda híd 8,00 mny ártéri(7,30m támaszköz)

26+67,788 acélgerenda híd12,00 mny meder(11,50 m támaszköz)

3sz. 29+73,420 acélgerenda híd8,60 mny(11,50 m támaszköz)

4sz. 33+55,774 acélgerenda híd12,00 mny(11,50 m támaszköz)

5sz. 36+38,772 acélgerenda híd12,00 mny(11,50 m támaszköz)

A hidak műszaki adatait külön tervdokumentáció tartalmazza.

A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek a Dokumentációban szereplő menetrend szerinti vasúti közlekedési lehetőséget biztosítania kell.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.SZE többlet SZT:M2)a)pontra +jel.t SZE MV-KÉ v.azzal 1enért J,v ezen J megszerz-hez szüks végz és szakmai gyak megszerz-t köv kézi kisgépes vágányépítés és/v vágányfelújítás során szerz SZT(0-36hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 36, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 121-295642
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ÁLT/3234-2/2019
Elnevezés:

Ipoly Erdő Zrt. – kisvasút felújítás – Kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18436312
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2053
Ország: Magyarország
E-mail: szilvagyi.zoltan@hidtam.hu
Telefon: +36 204874685
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 316 410 630.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 150 101 525.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés; Vasútépítés, Pályaépítési és fenntartási feladatok; MV-KÉ jogosultsággal végezhető felelős műszaki vezetői feladatok; Műtárgyépítés; Hídépítési feladatok; Vízépítés; Útépítés, forgalomtechnika; Magasépítés; Földmunkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; adószám: 24857538-2-44)

Királyréti Kisvasút Konzorcium (melyet alkotnak: Közös ajánlattevő1: Börzsöny 2020 Kft. (2624 Szokolya-Paphegy 2, hrsz 018/2.; adószám: 12205666-2-13) Közös ajánlattevő2: Pálya-Vasút Tervező és Kivitelező Szolgáltató Kft. (9023, Győr, dr. Petz Lajos u. 13. fsz/4.; adószám: 13791843-2-08) Közös ajánlattevő3: Homlok Építő Zrt. (9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23.; adószám: 25811058-2-18))

Hivatalos név:

Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.; adószám: 12902765-2-13)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/01/2020