Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 612039-2021

30/11/2021    S232

Poland-Łódź: Snow-clearing services

2021/S 232-612039

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 211-553850)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Postal address: ul. Irysowa 2
Town: Łódź
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 91-857
Country: Poland
Contact person: Jacek Olba
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 422339600
Fax: +48 422339675
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Wieluniu – droga ekspresowa S8

Reference number: O/Ł.D-3.2413.16.2021.jo
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Wieluń (z węzłem) do węzła Sieradz Południe (z węzłem) w km 128+896,18 - 169+511,23 , obejmujące usługi i roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM), realizowane w okresie 48 miesięcy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553850

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 03/12/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 01/04/2022
Read:
Date: 08/04/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 03/12/2021
Local time: 11:30
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: