Építési beruházás - 612696-2021

01/12/2021    S233

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 233-612696

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 304520582
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Göcseji Falumúzeum fejl. I. ütem kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000944072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Göcseji Falumúzeum fejlesztésének 1. megvalósítási ütem kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 793 021 580.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg 6555/1 hrsz., 6555/2, 6556/2 hrsz., 0548/1 hrsz., 6581/10 hrsz, 6581/11 hrsz., 6524 hrsz., 6523 hrsz., 6557 és 6581/4 hsz. alatt

Részletezés a II.2.14) További információk pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A fejlesztés a falumúzeum (skanzen) következőkben részletezett projekt elemeit, közművesítést, park és útépítési munkát, valamint kapcsolódó infrastruktúra építési munkákat tartalmaz. Megh. paraméterek: A Falumúzeum fejlesztés projektjét ajánlatkérő (AK) 3 ütemre bontja,melyet az ütemezési helyszínrajz tervlapon ábrázolt. I.megvalósítási ütemben megvalósuló elemek: Ép-ek, kert, kültéri kamera rendszer:

6555/1, 6524 és 6556/2 hrsz-ú telken. Közművek, út: 6555/1, 6524, 6523, 6556/2 és 0548/1 hrsz-ú telken. Telken kívüli útép.: hrsz.. 6555/2, 6581/4, 6581/10, 6581/11, 6557, szükséges csomópont kialakítása.

A fejl-i program keretében a meglévő irodaépület felújításra kerül. A felújítás keretében a belső terek átalakítása, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti és épületvillamossági felújítás készül.

Az irodaépület nettó alapterülete 159,69 m2. Főép. rendeltetése: szolgáltató, oktatási és vendéglátó épület, nettó alapterület 797,59m2. A tervezett épület egy déli nyeregtetős szárnyból, egy k.ponti fogadó-torony egységből, egy keleti nyeregtetős szárnyból és ehhez fűződő rendezvénypajtából épül fel. A tervezett főbejárat hangsúlyos toronykialakítással lett tervezve. Az épület hagyományos szerkezeti módszerrel lett tervezve. Homlokzati és hosszfőfalas, anyagában fokozottan hőszigetelt korszerű téglafalazattal, sávalapokkal. Födémei, gerendái monolit vasbeton szerkezetűek, tetőszerkezete hagyományos fa és rétegragasztott fa szerkezetűek.

A Hencz-malom műemlék védett épület. Hencz-malom belső technológiai felújítása, új őrléstechnológia, teljes malomberendezés felújítása, új Sagebin rendszerű alulcsapott vízikerék építése, új zsiliprendszer és hozzátartozó kezelőhíd építése, új malomkeréktengely készítése, új malomcsatorna készítése, új szabadvíz csatorna készítése, külső nagyfogaskerék felújítása, Király tengely csapágytartó elkészítése, malomkerék tengely kétoldali csapágytartó elkészítése a szabadvíz csatorna oldalára. A malom homlokzatainak-, nyílászáró szerkezeteinek felújítása, héjazatának pótlásos javítása befejeződött. A belső technológiai felújítás során a már elkészült külső felújítást meg kell védeni - sérülés esetén javítani.

MAORT mérnök ház és 11 MAORT munkásház: Az épület funkciójában megegyezik a mintául szolg.épülettel, de a valóságban múzeumi kiállítótárgyként kezelendő. A MAORT mérnök ház nettó alapterülete 145,17 m2, a MAORT munkásház nettó alapterülete 55,56 m2.

Az ép. falszerkezetét eredeti anyagokból kell megépíteni (tömör tégla falazat, fa szerkezetű födém, fedélszék), meghagyva a br. falvastagsági méreteket. A talajjal érintkező rétegrend (nem látszó szerkezet), mai elvárásoknak megfelelő rétegrendű lesz, figyelembe véve a talajvíz állapotokat.

Szerviz ép.: A meglévő homlokzati anyagok maradnak. A tetőhéjazat tisztítása, a homlokzati falfelületek festése, meglévő nyílászárók felújító mázolása, a belső fal- és mennyezetfelületek festése tervezett. A szerviz épület nettó alapterülete 93,65 m2.

Megl. foglalkoztató épület: A fejlesztési program keretében a meglévő foglalkoztató épület felújításra kerül. A foglalkoztató épület nettó alapterülete 141,93 m2. Alaprajzi ért-ben új vizesblokkal bővül a földszint, a jelenlegi fémlemez fedés cserépre kerül lecserélésre.

Mosóház: A tervezett ép. teherhordó tömör téglafalakkal épül. A fesztáv 2,5 méter. Tervezett tetőszerkezet hagyományos fa fedélszék.A mosóház ép. nettó alapterülete 6,25 m2.

Mari ház:A Mari ház jelenleg is megtalálható a múzeum területén, a 0548/1 hrsz. telken a Finnugor Néprajzi Park tagjaként.Az épület elbontásra és a 6555/1 telken újra felépítésre kerül. A Mari ház épület nettó alapterülete 193,87 m2. Új szerkezetként csak az alapozás jelenik meg.

Víziközmű ellátás: A Falumúzeum jelenleg meglévő DN100/ac vízbekötése kiváltásra kerül D110/KPE csőre. Az ép-ek szoc. vízellátására új ivóvízhálózat kerül kialakításra D63/KPE csőből, a tervezett és meglévő úthálózathoz igazodva. Az épületek oltóvizének biztosítására új tűzivízhálózat kerül kiépítésre D110/KPE csőből, 2 db új tűzcsappal. A vízellátás biztosítására 901 fm új vezeték kerül kiépítésre. A keletkező szennyvizek a malom és a meglévő fogadóép. közötti zöldterületen elhelyezésre kerülő központi szennyvízátemelőnél kerülnek összegyűjtésre. A szennyvízátemelő kapacitása 30 m3/nap. Az átemelőtől D63/KPE nyomóvezetéket kell kiépíteni a szennyvíznyomóvezeték végpontjáig.A fogadó épület és hozzá kapcs. burkolt felületek, valamint a parkolók csapadékvíz-elvezetése D200 ill. D315/KG-PVC csőből épült zárt csatornahálózattal történik. A csapadékvíz és szennyvízelvezetés biztosítására 1157 fm új vezeték kerül kiépítésre.A Falumúzeum belső területén a csapadékvíz elvezetése továbbra is nyílt árkokkal történik, befogadó a területen keresztül húzódó Holt-Zala.

Villamos ell.:A Falumúzeum villamos energia ellátása érdekében új transzformátor állomás és mért belső hálózat kiépítése szüks. I. építési ütem villamosenergia igény:345 kVA.

Terv. parkolók száma: 92 db. Terv. új parkoló terület: 61 db személygépkocsi 2 db akadálymentes és 2 db elektromos töltővel, buszparkolók száma 3 db. A 6556/2 hrsz telekre, az iroda épület elé: 6 db személygépkocsi parkoló, 6555/1 hrsz. telekre a meglévő garázs elé 6 db személygépkocsi parkoló épül.

Közlekedés: Az északi tehermentesítő út és a Falumúzeum utca meglévő csomópontját át kell építeni.A Falumúzeum tervezett belső átalakításai folytán (új és/vagy áthelyezett épületek) a meglévő parkolók és főbejárat elbontásra kerül, továbbá a jelenlegi kerítésen belüli közlekedési létesítmények is átépülnek.A tervezett átépítés során 6867 m2 (ebből 1996 m2 térkő és 4901 m2 aszfalt burkolat) út és parkoló kerül kialakításra.

Kertészet:A Falumúzeum területén 28 376 m2-en füvesítés, 212 db új fa ültetés és utcabútorok elhelyezése kerül kialakításra.

Gyengeáramú rsz-ek:Az ép-ben strukturált hálózat, vagyonvédelmi rsz., épülethangosítási rsz., térfigyelő rsz., telefonközpont, valamint vizuáltechnika, az épületeken kívüli ter-en térfigyelő rsz. és optikai gerinckábelezés kerül kiépítésre. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan ktgvetést a műszaki dok. tartalmazza. AK a 321/2015. Kr. 46.§(3) bek. alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghat. gyártmányú, eredetű, típusú dologra, elj-ra,tev-re,személyre, szabadalomra, v védjegyre való hiv. csak a tárgy jellegének egyértelmű meghat. érdekében történt és a megnev. alatt azzal egyenértékűt kell érteni.

Vállalkozó feladata az ideiglenes parkoló és az ideiglenes bejáratig kiépítendő járda zuzalékolása, és a múzeum és látogatói részére a ktgvet-ben szereplő konténerek biztosítása.

Opciós tételként a Czupi csárdáról további információ jelen felhívás II.2.11. pontjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0- max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati idon felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Építésszervezési terv / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 6.1. Építésszervezési terv: Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6.2. Építésszervezési terv: Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Czupi-csárda (múzeumi bolt és vendéglátó épület): részletes felmérési terv alapján új anyagokból valósul meg. A pince kapu és egyéb kiegészítő szerkezetek áttelepíthetők. A falszerkezet nagyméretű téglából készül, meghagyva a bruttó falvastagsági méreteket. A talajjal érintkező szerkezet mai elvárásoknak megfelelő. Fűtés nem készül, elektromos temperálásra lehetőséget kell biztosítani.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

- A II.2.5) pontban meghatározott "Ár szempont" részletezése:

Nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (HUF) Súlyszám: 60

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 235-579153
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Göcseji Falumúzeum fejl. I. ütem kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41979457
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ildiko@dmep.hu
Telefon: +36 305392775
Fax: +36 92504131
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 793 021 580.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Villamos felelős műszaki vezetés; Műemléki felelős műszaki vezetés; Felvonulási létesítmények kiépítésének részfeladatai;

Bontási munkák részfeladatai; Zsaluzási és állványozási munkák részfeladatai, Irtás, föld- és sziklamunkák részfeladatai

Környezetvédelmi berendezések, mentesítések részfeladatai

Síkalapozási munkák részfeladatai

Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezési és szerelési munkáinak részfeladatai

Falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai

Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelési munkáinak részfeladatai

Ácsmunkák részfeladatai

Vakolás és rabicolási munkák részfeladatai

Égéstermék-elvezető rendszerek munkáinak részfeladatai

Szárazépítési munkák részfeladatai

Tetőfedési munkák részfeladatai

Hideg- és melegburkolási munkák részfeladatai

Bádogozási munkák részfeladatai

Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezésének részfeladatai

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai

Üvegezési munkák részfeladatai

Felületképzési munkák részfeladatai

Szigetelési munkák részfeladatai

Kőburkolat készítés munkáinak részfeladatai

Belsőépítészeti munkák részfeladatai

Árnyékolók beépítési munkáinak részfeladatai

Épületgépészeti munkák részfeladatai

Épületvillamossági, erős- és gyengeáramú szerelések részfeladatai

Telken belül villamos munkák részfeladatai

Kültéri térfigyelő rendszer kiépítésének részfeladatai

Elektromos energia biztosítási munkáinak részfeladatai

Külső közmű építési munkák részfeladatai

Kert- és parképítési munkák részfeladatai

Útépítési munkák részfeladatai

Vízimalom technológiai felújításának (Hencz-malom) részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1) Dunántúli Magasépítő Kft., Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1. (14760381220) és SZABADICS Építőipari Zrt. (székhely: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.; adószám: 13748429-2-20)

2) Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Németvölgyi Út 146. (11266101243)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2021