Supplies - 612862-2021

01/12/2021    S233

Poland-Krakow: Gloves

2021/S 233-612862

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Wrocławska 1-3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telephone: +48 126308059
Internet address(es):
Main address: www.5wszk.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWY RĘKAWIC II

Reference number: 67/ZP/2021
II.1.2)Main CPV code
18424000 Gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są DOSTAWY RĘKAWIC II na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Rękawice nitrylowe AQL 1,0-1,5, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III, posiadające certyfikat lub deklarację zgodności do kontaktu z żywnością wystawiony przez producenta(dopuszca się raport z jednostki niezależnej potwierdzający możliwość kontaktu z żywnością) . Mikroteksturowane na końcach palców,dopuszcza się rękawice o lekko teksturowanej powierzchni z dodatkową widoczną i wyczuwalnąteksturą na końcach palców oraz dopuszcza się zaoferowania w ww. rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców.Opakowanie a 100 szt.Spełniające normę EN 455-1,2,3,4, Rozmiar do wyboru przez zamawiającego . op 81000

RAZEM

Dostarczenie nieodpłatne pojemników na rękawiczki w ilości 300 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakości /użyteczności / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Rękawice L,M,S x 100 szt winylowe, wyrób medyczny ,długość min 240 mm, rozmiar do wyboru przez zamawiającego, bezpudrowe op. 13800

RAZEM

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakości /użyteczności / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Rękawice chirurgiczne nr 6-8,5 sterylne ,elastyczne,lateksowe ,bezpudrowe. Wewnętrzna strona z pokryciem polimerowym -łatwość zakładania rękawicy przy dłoniach wilgotnych jak i suchych. W pełni anatomiczny kształt ,zawartość protein -wartość pojedyńcza<50mcg/g (dopuszcza się ≤79µg/g), zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. AQL 1,0 (dopuszcza się AQL 0,65) para 135000

RAZEM

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakości /użyteczności / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Rękawice chirurgiczne nr 6-8,5 sterylne ,elastyczne, bezlateksowe ,bezpudrowe. Wewnętrzna strona z pokryciem polimerowym -łatwość zakładania rękawicy przy dłoniach wilgotnych jak i suchych. Wymagane teksturowane powierzchnie .W pełni anatomiczny kształt AQL max 1,5.(dopuszcza się AQL 0,65) ,zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 para 27000

RAZEM

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakości /użyteczności / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2022
Local time: 09:30
Place:

Siedziba Sekcji Zamówień Publicznych (pokój A budynek 52), 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wrocławska 1–3, POLSKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje

aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Dokumenty wraz z ofertą : Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów, Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy, Wypełniony i podpisany (JEDZ), Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy, Potwierdzenie wniesienia wadium, próbki zgodnie z zapisami SWZ w tym zakresie. Dokumenty składane na wezwanie: informacja z KRK w zakresie art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; informacja z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa: w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Szczegóły w zakresie treści i formy złożenia oferty i dokumentów zawiera SWZ. wymagane jest wadium (SWZ). W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zam@5wszk.com.pl)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2021