Szolgáltatások - 614364-2019

Submission deadline has been amended by:  90685-2020
24/12/2019    S248

Magyarország-Hódmezővásárhely: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 248-614364

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Prajda Éva
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Telefon: +36 62530166
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001542022019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001542022019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

HSzC Hmvásárhely tervezési munkák

Hivatkozási szám: EKR001542022019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Cseresnyés Kollégiuma felújításának tervezési feladatai

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatleírás:

A tervezés során kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

A program keretén belül az épületrészek teljes körű elektromos (erős- és gyengeáram, füst- és tűzjelző rendszer kialakítás, internet hálózat és kamerarendszer kiépítése), gépész (fűtéskorszerűsítés, hideg- és melegvíz, illetve szennyvízhálózat felújítása, belső vízelvezetésű épületek ejtőcsöveinek felújítása, cseréje) és építész felújításon (padló- és falburkolatok, belső ajtók cseréje, álmennyezet készítés, felületképzés, festés, burkolás, új beépített bútorok elhelyezése, vizesblokkok teljes körű felújítása) esnek át, hogy az üzemeltetés és a karbantartás lényegesen gazdaságosabbá váljon, mind a 3441 m2-en.

A Szent Antal utcai tömb középső, magastetős, épületének padlástere részben (130 m2) beépítésre kerül, ahol új számítógépes, számítástechnikai helyiségek kerülnek kialakításra. Az ennek köszönhetően felszabaduló helyiségek pedig kisebb átalakítással új oktatási helyiségekké alakulnak át.

A Szent Antal utca 5-9. régi épületszárnya műemléki védettséget élvez.

A sportpálya (300 m2) felújításra kerül, melynek keretében a kosárlabda pálya új burkolatot kap, a pálya pedig védőhálóval, kerítéssel lesz köbe kerítve.

A Mária Valéria utcai tömb egy új külső liftet kap, amely biztosítja az épületrészek valamennyi szintjének akadálymentes megközelítését.

Mindezeken túl a két tömb magastetős épületrészeinek héjalása, bádogos szerkezeteinek felújítása, javítása, cseréje is elkészül a program keretén belül. Rendezésre kerülnek az épületek körüli, ingatlanon belüli járdák, közlekedők, zöldfelületek.

Az épületek utólagos hőszigeteléséről és nyílászáróinak cseréjéről kiviteli tervdokumentáció készült, amely a nyertes Ajánlattevő részére rendelkezésre lesz bocsátva melyre építve kell elkészítenie a kiviteli tervdokumentációt.

A részletes feladat valamennyi részajánlat esetében a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben kerül meghatározásra.

III.2.1) pont folytatása: Szerződéskötés feltétele, hogy az M2. pontban megjelölt adott szakemberek alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:

— érvényes (266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 2. pont) É jogosultsággal

— érvényes (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 28. pont) G jogosultsággal

— érvényes (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 29. pont) V jogosultsággal

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.a) pontra bemutatott tervező szakember É jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.b) pontra bemutatott tervező szakember G jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.c) pontra bemutatott tervező szakember V jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési részszempontok azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10) ad a 2., 3. és 4. értékelési szempont tekintetében: 48 hónap.

Az 5 hónap teljesítési határidő 150 napot jelent.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kalmár Zsigmond Szakgimnázium és Szakközépiskola

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatleírás:

Az intézmény öt épületegyüttesből áll (I.: iskola, gazdasági rész, kazánház; II.: tanműhely; III.: étterem, konyha; IV.: tornaterem, öltöző, műhely, átjáró; V.: kollégium).

A program keretén belül az épületegyüttesekhez rámpák kerülnek kialakításra, hogy valamennyi épületrész akadálymentesen is megközelíthető legyen. Ezen kívül az épületegyüttesek teljes körű elektromos (erős- és gyengeáram, füst- és tűzjelző rendszer kialakítás, internet hálózat és kamerarendszer kiépítése), gépész (fűtéskorszerűsítés, hideg- és melegvíz, illetve szennyvízhálózat felújítása, belső vízelvezetésű épületek ejtőcsöveinek felújítása, cseréje, légtechnika) és építész felújításon (padló- és falburkolatok, belső ajtók cseréje, álmennyezet készítés, felületképzés, festés, burkolás, új beépített bútorok elhelyezése, vizesblokkok teljes körű felújítása, akadálymentes vizesblokkok kialakítása) esnek át a mindenkori igényeknek és lehetőségeknek megfelelően, hogy az üzemeltetés és a karbantartás lényegesen gazdaságosabbá váljon, mind a 7448 m2-en.

A III., a IV. és az V. jelű épületegyütteseknek az előzőekben említetten túlmenően elkészül az utólagos hő- (3258 m2) és vízszigetelése (lapostetők 2333 m2), illetve a homlokzati nyílászáróik (902 m2) is cserélésre kerülnek.

Mindezeken túl kialakításra kerül az intézmény területén egy fedett-nyitott gyülekezőtér (260 m2), amihez terep- és udvarrendezés tartozik, illetve térkő burkolatkészítés, amelyhez hozzájön a jelenlegi nyitott-fedett átjárók elbontása.

A konyha-étterem alaprajzi racionalitáson esik át és mintegy 180 m2-es alapterületen új, földszintes, öltöző és szociális épületrész kerül kialakításra.

Zárt, fűtetlen 150 m2 alapterületű raktár tervezése is a tervezési feladat részét képezi.

A részletes feladat valamennyi részajánlat esetében a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben kerül meghatározásra.

III.2.1) pont folytatása: Szerződéskötés feltétele, hogy az M2. pontban megjelölt adott szakemberek alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:

— érvényes (266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 2. pont) É jogosultsággal

— érvényes (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 28. pont) G jogosultsággal

— érvényes (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 29. pont) V jogosultsággal

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.a) pontra bemutatott tervező szakember É jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.b) pontra bemutatott tervező szakember G jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.c) pontra bemutatott tervező szakember V jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési részszempontok azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10) ad a 2., 3. és 4. értékelési szempont tekintetében: 48 hónap.

Az 6 hónap teljesítési határidő 180 napot jelent.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cseresnyés Kollégium felújítása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatleírás:

A tervezés során kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

A program keretén belül a szállás- és kiszolgáló egységeket magába foglaló kollégiumi tömb (étterem, konyha, könyvtár, kollégium) teljes körű felújítása, korszerűsítése fog megtörténni. A korszerűsítés során a mai igényeket, illetve előírásokat figyelembe vevő átalakításokat is el kell végezni. A tervezés során a felújítás első ütemében elkezdett tervezési programot kell követni. Az akadálymentesítésnél a terveket hosszútávú koncepcióban szereplő átalakítások szellemében, rehabilitációs szakmérnök bevonásával, jóváhagyásával elkészült I. ütemes tervek felhasználásával kell elkészíteni, mind az építészeti, mind egyéb szakági munkák tekintetében.

Az épület aulájába belső lift, az éttermi szint megközelítéséhez pedig lépcsőlift tervezése szükséges az akadálymentes környezet kialakítása érdekében.

A belső - funkcionális, komfortjavító, előírásokat teljesítő - alaprajzi átalakítások kerüljenek összhangba az első ütem tervezése során rögzített, tervezővel egyeztetett funkcionális rendszerrel.

Az épület teljes körű gépészeti felújítását meg kell oldani. Ez vonatkozik a fűtéskorszerűsítésre, hideg- és melegvíz, valamint szennyvízhálózat felújítására, ejtőcsövek cseréjére, déli tájolású szobák klimatizálására, árnyékolására.

A gépészeti tervezés során az első ütemben elkészült átalakításokhoz, kiváltásokhoz, az új gépészeti rendszerekhez kell igazodni. Az első ütem tervezésénél a tervezett további átalakítások igényeit már figyelembe vettük, ezért az elkészült állapot ismeretében szükséges a tovább tervezést elvégezni.

A program teljes körű elektromos (erős- és gyengeáram, füst- és tűzjelző rendszer, internet hálózat, kamera rendszer) felújítást, kiépítést tartalmaz. A rendszerek tervezésénél, kiépítésénél kapcsolódni kell a jelenleg készülő hálózati struktúrához. Az alaprajzi átalakítások mellett része a programnak a teljes építészeti felújítás, ami nem csak esztétikai, állagmegóvó (padló- és falburkolatok, belső ajtók cseréje, álmennyezet készítés, festés, burkolás, beépített szekrények elhelyezése), hanem energetikai szempontból (2890 m2 homlokzati,- tető hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, déli, nyugati oldalon mintegy 174 m2 külső árnyékolók elhelyezése), valamint szerkezeti okokból (1681 m2 lapostető szigetelés, bevilágítók (186 m2) cseréje) szükséges munkákat is tartalmaz. A konkrét cserére kerülő nyílászárók mennyiségének meghatározása a tervező feladata. A cél az, hogy az érvényben lévő hőtechnikai követelményeknek feleljen meg az épület.

A fent leírt munkák szükségesek ahhoz, hogy az épület üzemeltetése is gazdaságosabbá váljon mind a 4768 m2-en. A munkák sikeréhez szükséges, hogy a programban leírt tervek, kivitelezés legyen összehangban az első ütem jóváhagyott terveivel.

A részletes feladat valamennyi részajánlat esetében a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben kerül meghatározásra.

III.2.1) pont folytatása: Szerződéskötés feltétele, hogy az M2. pontban megjelölt adott szakemberek alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:

— érvényes (266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 2. pont) É jogosultsággal

— érvényes (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 28. pont) G jogosultsággal

— érvényes (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 29. pont) V jogosultsággal

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.a) pontra bemutatott tervező szakember É jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.b) pontra bemutatott tervező szakember G jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.c) pontra bemutatott tervező szakember V jelű jogosultság megszerzéséhez szükséges, az alk. köv. felüli többlet szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0 hó, legkedvezőbb:48 hó) (hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési részszempontok azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10) ad a 2., 3. és 4. értékelési szempont tekintetében: 48 hónap.

Az 4 hónap teljesítési határidő 120 napot jelent.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös ATk, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó AT által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bek szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A.§(5) s a Kr. 3. § alapján a közös ATk, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69.§(4)-(7) bek foglaltak alkalmazásával: ATnek, közös ATnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr.15.§(1) bek alapján AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr.15. § (2) bek értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ATnek, közös ATnek a Kbt.67.§ (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ATnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ATnek) az AK által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kbt. 69.§(11a)bek. és a Kr.1.§(8)bek. irányadó.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása valamennyi rész vonatkozásában:

SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8. § (1) bek. alapján alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

Valamennyi rész vonatkozásában:

AK a Kr. 2. § (5) bek.-e alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész-alfa pont kitöltését).

SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján az SZ/1 alk. köv-ben előírt nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét alátámasztó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolatát, vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét alátámasztó igazolást kell benyújtani.

A kamara névjegyzékében való szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a névjegyzék kivonatának, a névjegyzéket vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A Kbt. 65.§ (9) bek. értelmében az SZ/1 alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

AK a kizáró okok és alkalmasság igazolásának ellenőrzését két körben végzi: első körben az EEKD dok. alapján, második körben a KBt. 69. § (4) szerint

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: K.r) 1.§ (1) alapján az AT-nek ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr. 2. § (5) bek.-e alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész-alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M1. A K.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése.

A K.r. 21. § (3a) bek. alapján AK három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Benyújtandó igazolás: a K.r. 22. § (1) bek. alapján ref.nyilatkozattal vagy ref.igazolással.

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bek. rendelkezései is.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, illetve saját teljesítés %-ban.

Amennyiben AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a ref.igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során.

M2. A Kbt. 65.§ (4) bek. és a Kr 21.§ (3) bek. b) pontja alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonnia teljesítésbe.

Benyújtandó dokumentumok:

— AT nyilatkozata: felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, alkalmassági követelmény megnevezése, szakember neve, szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése, szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, végzettség/képzettség, alkalmassági feltételekre való megfelelés bemutatása EKR-mintában

— É, G, V jelű jogosultsággal nem rendelkező, de azzal egyenértékű jogosultságú (egyenértékűség) szakértő önéletrajza (tartalmazza az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap). AK a gyakorlati idő meglétét önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe),

— É, G, V jelű jogosultság esetén a nyilvántartás elérési útvonala

— Egyenértékűség esetén szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (a végzettséggel, képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása AT feladata)

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. AK felhívja a figyelmet a 2001. évi C. törvényben foglaltakra

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír és tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni

Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a min. ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.1. Alkalmatlan AT az 1. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összességében legalább 2 500 m2 alapterületű épület tervezésére vonatkozó engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciamunkával, amely tartalmazott épületenergetikai és akadálymentesítésre vonatkozó tervezést is.

M1.2. Alkalmatlan AT a 2. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összességében legalább 5 000 m2 alapterületű épület tervezésére vonatkozó engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciamunkával.

M1.3. Alkalmatlan AT a 3. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összességében legalább 3 000 m2 alapterületű épület tervezésére vonatkozó engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciamunkával, amely tartalmazott épületenergetikai és akadálymentesítésre vonatkozó tervezést is.

Valamennyi rész vonatkozásában: az adott alkalmassági követelmény legfeljebb 3 referenciával igazolható.

Az eljárás valamennyi részére előírt referenciakövetelményekre elegendő ha AT egy referenciát mutat be, amennyiben AT több részre is ajánlatot kíván tenni és amennyiben a bemutatásra kerülő referencia mindegyik referenciaelőírásnak megfelel.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi referenciát kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a saját teljesítésének arányának kell elérnie a fent meghatározott minimum feltételeket. Amennyiben a bemutatásra kerülő közösen teljesített referencia oszthatatlan, abban az esetben a 321/2015. Kr. 22.§ (5) bek. az irányadó.

A ref.munka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a ref.követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik (K.r. 22. § (4) bekezdés). A Kr 21.§ (3a) bek. alapján AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M2. Alkalmatlan AT (valamennyi rész tekintetében), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi rész vonatkozásában:

M2.a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, általános építmények teljes körű építészeti tervezési területen É jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 2. pont) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;

M2.b) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építmények gépészeti tervezési szakterületen G jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 28. pont) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;

M2.c) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületen V jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 29. pont) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Egy adott rész tekintetében egy szakember csak egy alkalmassági feltételt igazolhat. Az adott részen belül szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az adott alkalmassági feltételre bemutatott szakember, ugyanazon alkalmassági feltétel vonatkozásában másik részben is bemutatásra kerülhet.

A Kbt.67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv. az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (folyt:VI.4.3)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

191/2009. (IX.15.) Kr.

266/2013. (VII.11.) Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK hazai forrásból biztosítja. AK előleget nem biztosít. AK részszámlázási lehetőséget biztosít.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó tervezési díjának a 0,5 %-a, max. 15 %, meghiúsulási kötbér: a teljes illetve az adott meghiúsult Teljesítési Szakaszra eső nettó Tervezési Díj 15 %-a,

A számla kifizetése a Kbt. 135.§(1),(5)-(6)bek., a Ptk. 6:130.§(1)-(2 bek. figyelembevételével teljesül. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő (Tervező) által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a szerződés rendelkezéseinek megfelelő számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni a nyertes ajánlattevőnek (Tervezőnek).

(folyt. VI.4.3.)

Részl. lásd: szerződéstervezet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/02/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

A Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 62444945, e-mail: kozbeszerzes@invitel.hu

2.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3.Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

4.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

5.Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján.

6.6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon: a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti, a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

7.Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

8.FAKSZ: dr. Kelemen Zoltán, lsz:00185; Gonda Csaba, lsz:00694

9.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

10.AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

11.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

12.ATnek/közös ATnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

13.AK helyszíni bejárást tart. Helyszín: 1. rész: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5.-9., időpont: 2020. január 6. 10:00 óra, 2. rész: Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 7-9, időpont: 2020. január 6. 14:00 óra, 3. rész: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1, időpont: 2020. január 6. 08:00 óra.

14.AT az 1. és a 3. részajánlat esetében minimum 30 MFt/év és min. 15 MFt/káresemény), a 2. részajánlat esetében min. 60 MFt/év és min. 30 MFt/káresemény biztosítási összegben köteles a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani. AT-nek ajánlatában nyilatkozni kell arról, hogy a határidőben rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.

15.AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015 Kr. 7.§ (1) bek).

16. IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 1 hónap, azaz 30 nap. (folyt. VI.4.3. pont)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bek. megfelelően.

(VI.3.16-tól)

17. Valamennyi rész vonatkozásában: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.

18. A szakemberre vonatkozó értékelési részszempont alátámasztására az önéletrajz csatolása már az ajánlatban szükséges.

19. II.2.7. pont részletesen részenként, a határidők a szerződés hatálybalépésétől számított naptári napban értendők:

1. rész Eötvös József Szakgimnázium:

1. Építési engedélyezési tervdokumentáció tervtanácson való bemutatása legkésőbb 50. naptári nap. Az építési engedélyezési tervdokumentáció kidolgozásához szükséges szakmai irányvonalak tervtanácson való véglegesítése legkésőbb 60. naptári nap, engedélyezésre beadás: legkésőbb 70. naptári nap.

2. Kiviteli tervdokumentációk tervtanácson való bemutatása legkésőbb 110. naptári nap. A kiviteli tervdokumentáció kidolgozásához szükséges szakmai irányvonalak tervtanácson való véglegesítése legkésőbb 120. naptári nap

3. A véglegesített, tervtanácsi véleményezésen átesett kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció leszállítása: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 150. naptári nap

2. rész: Kalmár Zsigmond Szakgimnázium

1. Építési engedélyezési tervdokumentáció tervtanácson való bemutatása legkésőbb 50. naptári nap. Az építési engedélyezési tervdokumentáció kidolgozásához szükséges szakmai irányvonalak tervtanácson való véglegesítése legkésőbb 60. naptári nap, engedélyezésre beadás: legkésőbb 70. naptári nap.

2. Kiviteli tervdokumentációk tervtanácson való bemutatása legkésőbb 140. naptári nap. A kiviteli tervdokumentáció kidolgozásához szükséges szakmai irányvonalak tervtanácson való véglegesítése legkésőbb 150. naptári nap

3. A véglegesített, tervtanácsi véleményezésen átesett kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció leszállítása: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 180. naptári nap

3. rész: Cseresnyés Kollégium

1. Kiviteli tervdokumentációk munkaközi terveinek tervtanácson való bemutatása legkésőbb 50. naptári nap. A kiviteli tervdokumentáció munkaközi terveinek kidolgozásához szükséges szakmai irányvonalak tervtanácson való véglegesítése legkésőbb 60. naptári nap

2. Kiviteli tervdokumentációk tervtanácson való bemutatása legkésőbb 80. naptári nap. A kiviteli tervdokumentáció kidolgozásához szükséges szakmai irányvonalak tervtanácson való véglegesítése legkésőbb 90. naptári nap

3. A véglegesített, tervtanácsi véleményezésen átesett kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció leszállítása: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 120. naptári nap

(III.2.2. pont folytatása): Részszámlázási lehetőség:

1. és 2. rész esetében:

1. részszámla benyújtásának feltétele a tervtanácson átesett (jóváhagyott) építési engedélyezési terv Ajánlatkérőnek való átadása. A számlában szereplő ellenérték a teljes tervezési díj 30 %-a.

2. részszámla benyújtásának feltétele a kiviteli tervdokumentáció tervtanácson való bemutatását (jóváhagyását) követően. A számlában szereplő ellenérték a teljes tervezési díj 20 %-a.

Végszámla: AK általi jóváhagyott, véglegesített kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció tervszállítását követően a fennmaradó összegre (a tervezési díj 50 %-a) végszámla nyújtható be.

3. rész esetében:

1. részszámla: feltétele a kiviteli tervdokumentáció munkaközi tervének tervtanácson való bemutatása (jóváhagyása). A számlában szereplő ellenérték a tervezési díj 50 %-a.

2. részszámla, azaz a végszámla: AK általi jóváhagyott, tervtanácson átesett (jóváhagyott), véglegesített, kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció tervszállítását követően a fennmaradó összegre (a tervezési díj 50 %-a) végszámla nyújtható be.

A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a M2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.

Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7), (9), (11) bek és a Kbt.69.§ (11) bek. rendelkezései is.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2019