Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 614824-2020

18/12/2020    S247

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútállomás, metróállomás

2020/S 247-614824

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ilona Rita
E-mail: kovacsir@bkv.hu
Telefon: +36 204998147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bkv.hu/
A felhasználói oldal címe: http://m3felujitas.hu/
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 metró Dózsa Gy. út megálló akadálymentesítése

Hivatkozási szám: EKR001625772019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési és kiviteli szerződés a Dózsa György út megálló és csatlakozó aluljáró akadálymentesítésére TP-214/19

EKR001625772019

TED 2020/S 042-100192

A Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítése keretében két lift kerül beépítésre, a Kőbánya-Kispest metróállomás felé vezető irányban - a jelenlegi rámpa helyén - a peron-aluljáró-felszín között; az Újpest Központ metróállomás felé vezető irányban pedig a peron-aluljáró között.

A felvonók beépítéséhez az illetékes hatóságok által engedélyezett (elvi építési engedély), engedélyezési szintű tervek állnak rendelkezésre. Ezek alapján a vállalkozó feladata elkészíteni a létesítéshez szükséges terveket.

A felvonóknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak, de az MSZ EN 81-70 (fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók) szabvány előírásainak.

A felvonóknak vandálbiztosság szempontjából az MSZ EN 81-71 szabvány szerinti 2. kategóriájúnak kell lenniük.

A felszínre közlekedő felvonók időjárásálló kivitelben készüljenek.

Vállalkozó feladata a felvonók létesítésével kapcsolatos állomási munkák elvégzése is.

A felvonók építési és használatbavételi engedélyeztetése (az ahhoz szükséges összes tervvel, dokumentummal együtt) a nyertes vállalkozó feladata.

A felvonók karbantartását a BKV Zrt. saját hatáskörében kívánja elvégezni, ami nem jelenthet garanciavesztést és nem befolyásolhatja a garanciális és szavatossági időket.

A felvonók karbantartásához, garanciális időn túli javításához szükséges speciális szerszámok, eszközök, valamint tartalék alkatrészkészlet biztosítása A felvonók kezeléséről, karbantartásáról a nyertes vállalkozónak oktatást kell tartania az üzemeltető illetékes dolgozói számára a szükséges létszámban.

A felvonók elvárt, főbb műszaki paraméterei:

— villamos üzem, frekvencia szabályozott hajtással

— minimális fülke alapterület és teherbírás: 1100 x 2100 mm, 1000 kg

— minimális névleges sebesség: 1 m/s

— ajtók szélessége: 900 mm

A beépítésre kerülő felvonók üzemügyeletesi oktatását 65 fő részére, legfeljebb 6 alkalommal, alkalmanként 4 órában kell megtartani. A karbantartási oktatást 10 fő részére, 1 alkalommal és legalább 6 órában kell megtartani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 970 057 739.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítése keretében két lift kerül beépítésre, a Kőbánya-Kispest metróállomás felé vezető irányban - a jelenlegi rámpa helyén - a peron-aluljáró-felszín között; az Újpest Központ metróállomás felé vezető irányban pedig a peron-aluljáró között.

A felvonók beépítéséhez az illetékes hatóságok által engedélyezett (elvi építési engedély), engedélyezési szintű tervek állnak rendelkezésre. Ezek alapján a vállalkozó feladata elkészíteni a létesítéshez szükséges terveket.

A felvonóknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak, de az MSZ EN 81-70 (fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók) szabvány előírásainak.

A felvonóknak vandálbiztosság szempontjából az MSZ EN 81-71 szabvány szerinti 2. kategóriájúnak kell lenniük.

A felszínre közlekedő felvonók időjárásálló kivitelben készüljenek.

Vállalkozó feladata a felvonók létesítésével kapcsolatos állomási munkák elvégzése is.

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít alábbiak szerint:

A helyszíni bejárás helye: Budapest, Dózsa György út metróállomás

A helyszíni bejárás időpontja: 2020. április 23. 23:00

Találkozó: Dózsa György út metróállomás bejárata

A felvonók építési és használatbavételi engedélyeztetése (az ahhoz szükséges összes tervvel, dokumentummal együtt) a nyertes vállalkozó feladata.

A felvonók karbantartását a BKV Zrt. saját hatáskörében kívánja elvégezni, ami nem jelenthet garanciavesztést és nem befolyásolhatja a garanciális és szavatossági időket.

A felvonók karbantartásához, garanciális időn túli javításához szükséges speciális szerszámok, eszközök, valamint tartalék alkatrészkészlet biztosítása A felvonók kezeléséről, karbantartásáról a nyertes vállalkozónak oktatást kell tartania az üzemeltető illetékes dolgozói számára a szükséges létszámban.

A felvonók elvárt, főbb műszaki paraméterei:

— villamos üzem, frekvencia szabályozott hajtással

— minimális fülke alapterület és teherbírás: 1100 x 2100 mm, 1000 kg

— minimális névleges sebesség: 1 m/s

— ajtók szélessége: 900 mm

A beépítésre kerülő felvonók üzemügyeletesi oktatását 65 fő részére, legfeljebb 6 alkalommal, alkalmanként 4 órában kell megtartani. A karbantartási oktatást 10 fő részére, 1 alkalommal és legalább 6 órában kell megtartani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 fő szerkezetépítési műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum további 24 hónap kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum további 24 hónap kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest, legfeljebb 12 hónap (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0.-15-2015-00001. azonosítószámú Támogatási Szerződés

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 042-100192
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M3 metró Dózsa Gy. út megálló akadálymentesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 970 057 739.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felszíni elektromos munkák, vízellátás, közúti jelző kiváltási munkák, útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák, épületgépész műszaki vezetői tevékenység, földmunkák, a létesítménybe beépítendő felvonóval kapcsolatos tervezési feladatok, jet cölöpök készítése, vasbeton- és acélszerkezetépítés részmunkái, lakatos részmunkák, kőmíves részmunkák,

Vízszigetelési részmunkák, bontási részmunkák, üvegszerkezetek beépítése, nyílászárók beépítésének részmunkái, hideg- és melegburkolások, falburkolatok készítésének részmunkái, álmennyezetek építése, festési munkák, bádogos munkák, berendezési tárgyak beépítésének részmunkái, épületgépészeti részmunkák, felvonók beépítése,

Erősáramú munkák, gyengeáramú rendszerek bontása és kivitelezése, kerítésépítés és -bontás, kertészeti munkák, EDR kivitelezése, BUBI áthelyezés, hulladék elszállítás,

Thermo Solár Mérnöki-Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1048 Budapest, Sárpatak utca 11. I. em. 3.); adószám: 23185359-2-41

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.); adószám: 13842217-2-41

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes /Infopark „D” épület/ utca 2.), adószám: 10776456-4-43; ellenszolgáltatás összege: nettó 1 970 057 739 Ft

Ajánlattevő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be.

Ajánlattevő és értékelési szempontok:

STRABAG Építőipari Zrt.

Nettó ajánlati ár (s70): 1 970 057 739 Ft

Szerkezetépítési műszaki vezető 36 hónapon felüli többlettapasztalata (s10): 24 hónap

Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli többlettapasztalata (s10): 24 hónap

Vállalt többletjótállás a kötelező 36 hónapon felül, max. 12 hónap (s10): 12 hónap

Pontszám: 10 000

További ajánlattevők:

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.), adószám: 10229105-2-11

Subterra - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.), adószám: 24824040-2-08

Pannon - Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.), adószám: 24657998-2-43

Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.), adószám: 14300327-2-44

Ajánlattevők és értékelési szempontok:

Dömper, Subterra és Pannon Kft. / SWIETELSKY Magyarország Kft.

Nettó ajánlati ár (s70): 2 175 000 999 Ft / 2 208 893 237 Ft

Szerkezetépítési műszaki vezető 36 hónapon felüli többlettapasztalata (s10): 6 hónap / 24 hónap

Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli többlettapasztalata (s10): 9 hónap / 24 hónap

Vállalt többletjótállás a kötelező 36 hónapon felül, max. 12 hónap (s10): 12 hónap / 12 hónap

Pontszám: 7965 / 9243

A Bírálóbizottság a Kbt. 81. § (5) bekezdésének megfelelően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, a STRABAG Építőipari Zrt. tekintetében végezte el a bírálatot.

A Swietelsky Magyarország Kft. az eljárás lezárása előtt 2020. augusztus 24. napján nyilatkozott arról, hogy nem kívánják fenntartani ajánlatukat az ajánlati kötöttség 2020. augusztus 25. napján bekövetkező lejártát követően.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogszabályok, különösen a Kbt. 148. § (jogorvoslati eljárás) szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2020